04.12.2001 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Označování zvířat v centru zájmu

Změny v ústřední evidenci a technické problémy s označováním zvířat jsou hlavními tématy na setkáních chovatelů z celé České republiky, která pořádá Svaz chovatelů českého strakatého skotu a Českomoravská společnost chovatelů, a. s., ve spolupráci s dalšími subjekty. Ústředním bodem diskuse se stala nová vyhláška MZe č 134/2001, která značně mění dosavadní způsob evidence hospodářských zvířat.

Co chovatelům nejvíce vadí?
Rozhodně je to dvojí registrační číslo pro jeden chov (podle vyhlášky hospodářství) – jedno pro potřeby ústřední evidence a jedno pro potřeby SVS. Potěšitelné v této souvislosti jsou signály, že v polovině příštího roku by mělo dojít ke sjednocení a nadále by měla existovat pouze jedna číselná řada. Další problém vyjádřil velmi jednoduše jeden z přítomných chovatelů: „Tele, když se narodí, je do různých formulářů zapsáno celkem devětkrát. Tak důsledně nejsem evidován ani já, jako občan České republiky!“.
Protože jde o věci zcela nové a ještě nezažité, pociťují chovatelé nová nařízení jako další administrativní zatížení. Řešením je vysvětlit a přesvědčit chovatele o účelnosti nové vyhlášky i o tom, že bez řádné evidence a označování zvířat nám zůstanou uzavřeny nejen trhy mimo Českou republiku, ale vzhledem ke zpřísňujícím se požadavkům zpracovatelského průmyslu i český trh. Chovateli se rovněž nabízí možnost vést veškerou evidenci na počítači, samozřejmě za použití programu, který je schválen osobou pověřenou vedením ústřední evidence, kterou je ČMSCH, a. s., čímž se chovatel zbaví veškerého „papírování“.

Skončila doba experimentování
Vzrušenou diskusi rozpoutal rovněž druhý bod programu: ušní známky a jejich kvalita. Skončila doba experimentování a zvířata budou nadále označována v levém uchu namísto jedné velké ušní známky popsané z jedné strany a malého nepopsaného terčíku, dvěma plastovými ušními známkami střední velikosti, popsanými rovněž z jedné strany, ale zavěšenými proti sobě tak, aby čitelný popis byl viditelný z obou stran (pro usnadnění identifikace zvířete například v dojírně) a kovovou ušní známkou v pravém uchu.

Otázkou je kvalita materiálu pro známky
Nejvíce dotazů se týkalo účelnosti kovové ušní známky a kvality známek plastových. Kovová známka je v běžné chovatelské praxi velmi obtížně využitelná, v očích chovatelů tedy mnohdy zbytečná. U plastových známek byla nejvíce kritizována kvalita materiálu – známky se lámou, spojení známek nedrží a uvolňuje se.
Hlavním problémem této diskuse je, že hovoříme-li o znehodnocených zavěšených ušních známkách u skotu, jde vždy již o historii. Řešíme tedy problémy se staršími šaržemi ušních známek. Od zástupců schválených výrobců ušních známek přítomných na všech těchto setkáních zazněla informace, že v současnosti vyráběné ušní známky splňují kvalitativní požadavky a jsou srovnatelné i se zahraničními výrobky. Rada výrobce a pracovníka pověřené organizace (ČMSCH, a. s.): Veškeré reklamace je třeba řešit prostřednictvím Českomoravskou společnost chovatelů, a. s., ovšem vždy s uvedením, o které konkrétní číslo jde, protože jen tak je možné zjistit, kdy byla známka vyrobena.“ Oficiální duplikát jsou výrobci na požádání schopni vyrobit i ve velmi krátkém termínu.
Takováto setkání chovatelů, budou probíhat i nadále na různých místech republiky, a to především z důvodu zlepšení komunikace mezi chovateli a pověřenou osobou. Ze stejného důvodu byly od 1. listopadu 2001 na pracovišti ČMSCH, a. s., v Hradišťku pod Medníkem zřízeny nové telefonní linky: 02/994 16 19, 0723/ 980 462, které jsou vyhrazeny pro informace z oblasti ústřední evidence a na pražském pracovišti ČMSCH, a. s. je k dispozici kontaktní pracovník Ing. Bohumil Šimšík na telefonu 02/83 87 02 57.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down