18.10.2000 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Patrick Reversé: Zájem o kvalitní hovězí narůstá

Hodnotit zvířata na specializovanou výstavu plemene charolais do Jangelce přiletěl hlavní genetik společnosti Charolais Optimal Patrick Reversé. Jeho jméno je všem chovatelům dobře známé, protože téměř před deseti lety pomáhal chov charolais v Česku budovat. Hovořili jsme s ním nejen o chovu plemene charolais ve Francii a v České republice.

Kolik krav plemene charolais je chováno ve Francii a jak je plemeno využíváno?

Ve Francii se chová více než dva milióny kusů krav plemene charolais. Oblibě se těší především pro flexibilitu užitkového typu, která mu umožňuje využití v různých systémech produkce. Francie je jedním z mála států, který produkuje maso od čistokrevných zvířat. Jde o produkci tzv. broutardů, tak jsou označována odstavená asi osmiměsíční telata, která jsou exportována do Itálie. Proto se také plemenářská práce soustřeďuje na hlavní cíl: produkci broutardů a odstavených telat na výkrm. Další výhoda je ekonomická, je jí schopnost plemene produkovat v rámci pastevních podmínek z dalších chovaných plemen konkuruje charolais ve Francii limousine, kterého se chová 750 000 krav a plavé akvitánské, jehož početní stav dosahuje 350 000 krav. V kontrole užitkovosti je zařazeno vždy okolo 10 % z celkově chovaného počtu.
Charolais vykazuje velkou adaptabilitu a je možné jej chovat jak v extenzívních, tak v intenzívních podmínkách. Dnes se objevuje ve Francii tendence zvýšit koncentraci chovaných zvířat na farmách, pokud chce chovatel ekonomicky produkovat maso plemene charolais, potřebuje minimálně 100 ha zem. půdy a 80 krav. Za limitující faktory je možné označit pracovní sílu nebo nové normy pro ustájení a chov zvířat platné v EU.

Někdy se v souvislosti s chovem plemene charolais uvádí obtížnost porodů.

Na tradicionálních farmách byla selekce zaměřená na zvyšování přírůstků a zmasilosti. Bohužel tato samotná selekce na maso způsobila největší nevýhodu, kterou byl častý výskyt porodů. Podobné problémy se vyskytují u všech plemen s velkým rámcem a vysokou růstovou schopností. S nástupem umělé inseminace zmraženým semenem jsme zařadili do selekčního programu snadnost porodů jako kritérium první důležitosti. Za 30 let nekompromisní selekce se výskyt obtížných porodů přiblížil normálu. Navíc nabízíme chovatelům dávky býků – prověřených zlepšovatelů, kde je přes kontrolu dědičnosti záruka snadných porodů v programech pro čistokrevnou plemenitbu i křížení. Musíme si uvědomit, že snadnost porodů má přímý efekt: jak se po býkovi rodí telata.To je ovlivněno zejména velikostí a porodní hmotností telete. Nepřímý efekt býka jako otce další samičí generace vyjadřuje, jak snadno rodí jeho dcery. O tom rozhoduje hlavně utváření pánve.
Dnes u charolais už problém s porody není, což dokazuje jeho použití v křížení jako nejrozšířenějšího plemene. Důležité je, že současně s tím výrazně vzrostla masná užitkovost..

Můžete nám přiblížit činnost společnosti Charolais Optimal, kterou zastupujete a její pozici na trhu?

Naše firma je specializována na šlechtění plemene charolais. Stále máme na třech inseminačních stanicích nejméně 160 býků, dalších 90 mladých plemeníků je testováno každý rok v individuální odchovně. Ročně prodáme 350 000 inseminačních dávek býků pro čistokrevnou plemenitbu a 125 000 inseminačních dávek vyvezeme. Speciální program rozvíjíme pro užitkové křížení. Jsou v něm využívána zvířata s genem tzv. dvojité zmasilosti. Tito plemeníci jsou testovaní ve Francii na mléčné populaci plemen holštýnského a montbeliarde. Šlechtitelský cíl je zaměřen na lehké porody a na tzv, ranou zmasilost, kterou je produkce telat - 3 až 4týdenních. Ta rychle nasazují osvalení, mají lehkou kostru a jsou exportována v tomto věku do Itálie na výkrm. Inseminačních dávek býků pro toto užitkové křížení prodáme ročně ve Francii 100 000 a dalších 60 až 70 000 vyvezeme. Každý rok z těchto programů vyprodukujeme 5 až 7 nových pozitivně prověřených býků..

Jaký je cenový rozdíl při zpeněžování zvířat porovnatelného stáří a hmotnosti masných a dojných plemen?
Rozdíl je tři franky za 1 kg živé hmotnosti vykrmeného býka ve prospěch charolais. U broutardů nelze ceny porovnávat, protože tento typ výkrmu existuje jen u masných plemen. Rozdíl ve vyplacené ceně mezi krávou dojného plemene vyřazenou z chovu a mezi vyřazenou a dokrmenou do živé hmotnosti 9 až 10 q plemene charolais může být až dvojnásobný.

V České republice se diskutuje často o dotacích do chovů skotu v masných systémech. Uživí se francouzský farmář pokud by nedostane dotace?

Bez dotací se neuživí. Dnes běžný chovatel masného skotu žije asi ze 40 % z dotací.

Jak vypadá trh s hovězím masem ve Francii. Ví zákazník v obchodě, co kupuje?

Množství poskytovaných informací o hovězím mase zákazníkovi stále narůstá, nazýváme to tzv. systém stopování produkce. Znamená to, že je známý celý řetězec od narození zvířete až po jeho porážku a distribuci masa. Zvířata mají tzv. „pas“, ve kterém je zapsáno místo a datum narození, chov, kde byl kus poražen, jak byl krmený atd. Tyto informace jdou až spotřebiteli. V podstatě jde o evidenci, k jejímuž rozšíření přispěla krize se šílenstvím krav, před tím se o systému jen hovořilo, nyní je již 1 až 2 roky rozšířen.

Existuje ve Francii nějaká centrální databáze těchto údajů nebo jsou evidovány pouze na farmě?
Ne, žádná centrální evidence neexistuje. Důležitá je informace po linii od farmáře ke spotřebiteli. Existuje pouze státní kontrola, dohlížející na pravdivost údajů.

Jaké má perspektivy chov plemene charolais v České republice?

Kvalita předvedených jaloviček a krav byla vynikající, odpovídala francouzským zvířatům. Býčci byli také dobří, nicméně mírně za samičí populací zaostávali. Mateřská část populace je však pro obnovu stáda nejdůležitější. Uznání patří českým chovatelům a výsledek jejich práce může být příkladem pro ostatní státy východního bloku a střední Evropy. To je jeden z důvodů, proč se domnívám, že by bylo vhodné do 10 let zorganizovat Světový kongres chovatelů plemene charolais v České republice. Mohl by se stát přínosem nejen pro chov plemene v Česku, ale rovněž pro jeho další rozvoj směrem na východ, který může přinést dividendy z investicí, které byly v České republice vložené.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down