23.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PC krok za krokem III.

Stalo se vám, že jste se při práci na počítači ztratili? Pak jste určitě ocenili nabídku Hlavního panelu, který umožňuje trvalý přístup k vašim otevřeným dokumentům, aktivním programům, konfiguraci systému a celé řadě dalších užitečných voleb, které si můžete nastavit podle svých potřeb. Hlavní panel se nalézá nejčastěji ve spodní části obrazovky jako úzký pruh s ikonami a symboly, o kterých jsem se zmínili, a zároveň slouží jako zdroj celé řady užitečných informací. V pravé části hlavního panelu také zpravidla naleznete informace o čase, používané klávesnici, stavu zvukové karty, stavu faxmodemu a třeba i nově došlých mailů nebo zpráv ICQ.

Na obrázku 1 je patrné, jak může hlavní panel také vypadat. Mezi spuštěnými aplikacemi může uživatel snadno přepínat pouhým stisknutím levého tlačítka myši.
Celému hlavnímu panelu dominuje důležité tlačítko Start, které můžeme označit za centrální startér všeho, co lze v prostředí Windows spouštět. Jeho stisknutím se rozvinuje systém vnořených menu, které poskytují přístup k programům, dokumentům, síti apod. Tlačítkem Start se počítač, trochu paradoxně, také vypíná.
Vlastnosti a chování hlavního panelu můžeme konfigurovat podle svých potřeb a představ. Konfigurační menu je skryto pod Start-Nastavení-Hlavní panel a nabídka Start. Možností konfigurace je několik a nejčastěji si uživatelů nastavují možnost schovávání panelu. Pokud je tato funkce aktivní, hlavní panel vždy po provedené akci „zmizí“. K jeho opětovnému objevení je třeba přemístit kurzor myši těsně k okraji monitoru. Pokud chcete, aby váš počítač vypadal skutečně originálně, můžete si nabídku hlavního panelu umístit do jednoho ze čtyř možných míst. Těmi jsou levý, pravý, dolní a horní okraj pracovní plochy. Přestože je z ergonomických důvodů doporučován dolní okraj, jsou možná i umístění další. Co musíte udělat, chcete-li přemístit hlavní panel:
1. postavit kurzor myši do prázdného místa (mimo ikony) hlavního panelu
2. stisknout a držet levé tlačítko myši
3. posunout kurzor do oblasti, kde má být hlavní panel umístěn
4. uvolnit tlačítko myši
Pokud jste provedli vše podle návodu, je nyní váš hlavní panel na svém novém místě.

Vyhledávání
Nabídka start je velice intuitivní a proto se nyní zaměříme pouze na jeden z velmi užitečných nástrojů – hledání souborů a dalších zdrojů. Každý počítač obsahuje obrovské množství souborů, ať už jde o datové soubory nebo soubory aplikací. Ze zkušeností celé řady uživatelů víme, že spoustu času nám při práci na PC zabere hledání dokumentů vytvořených před měsícem …Ta nejméně použitelná varianta vyhledávání souborů je „ruční“ prohledávání složek. Najít ten pravý ve stovkách dalších souborů je téměř nemožné. V nabídce Start-Najít (obr 2) jsou obsaženy vždy minimálně tři položky – Soubory či složky, Počítač, V síti internet. Jiné položky jsou v této nabídce pouze po instalaci některých aplikací a nemusí se proto vyskytovat na každém počítači.
Patrně nejčastěji budete tuto nabídku využívat při hledání souborů. Po aktivaci nabídky se objeví dialogový panel, ve kterém musíme upřesnit požadavky při hledání. První záložka Název a umístění umožňuje vyhledávat soubory podle jejich jména a uložení na počítači. Při vyplňování úvodního formuláře můžete používat běžné hvězdičkové konvence a některé znaky ve jménu souboru nahradit. To má svoji velkou výhodu i proto, že když „něco“ hledáme, tak si zpravidla nejsme jisti ani tím, jak se to „něco“ vlastně jmenuje.
Prostřednictvím hvězdičkové konvence je možné doplnit hledaný řetězec o všechny možné tvary, ve kterých se daný text může vyskytovat. V případě tzv. hvězdičkové konvence nám hvězdička * zastupuje libovolný počet přípustných znaků, zatímo otazník ? zastupuje pouze jeden přípustný znak.
Příklad použití:
Auto*.doc – výsledkem hledání budou všechny dokumenty wordu, které v začátku názvu obsahují slovo auto (automobil, automobilový, autobus, automat, automatické kladivo, ....)
Kole?ko.xls - výsledkem hledání budou všechny dokumenty excelu, které místo otazníku obsahují právě jeden znak, například kolečko, kolecko, kolenko atp.
*Sport*.* - výsledkem hledání jsou všechny soubory bez ohledu na jejich typ, které v názvu obsahují slovo sporty (Zimní sporty.doc, sporty_letní.xls, pasport.rtf atp.)
Hvězdička nahrazující jakýkoliv znak může hledání výrazně usnadnit. Důležité je také určení prostoru, ve kterém chceme hledat. Nejjistější je samozřejmě zadání „Tento počítač“, při kterém je hledaná položka vyhledávána na všech datových mediích vašeho počítače - pevném disku (discích, pokud jich máte instalováno více), disketách, CD ROM mechanikách a podobně. Je to sice varianta nejjistější, ale také nejpomalejší. Pokud mát počítač s jedním malým diskem, pak je vše v pořádku, pokud jste však majitele PC se dvěma 60 GB disky, dvěma CD mechanikami, připojeným zálohovacím zařízením JAZZ a disky připojených síťových počítačů, pak se hledání může protáhnout na pěkných pár minut. Je proto vždy dobré specifikovat místo hledání, dovoluje-li to vaše vlastní paměť. Nezbytné je také zatržení možnosti „včetně podsložek“ umožňující vyhledávání i ve vnořených adresářích.
Pro ty hodně zapomětlivé, kteří si nepamatují název hledaného souboru, je zde další skvělá pomůcka – vyhledávání textového řetězce, který je v hledaném souboru obsažen. Zadání tohoto parametru je nutno dobře zvážit, tak aby výsledkem hledání nebylo 1456 souborů splňujících toto kriterium. To se může stát, zadáte-li jako hledaný řetězec například svoje jméno a přitom podepisujete všechny svoje dokumenty…
Další specifikaci hledání nabízí záložky „Datum“ a „Upřesnit“, kde můžete specifikovat další parametry jako datum poslední modifikace souboru, velikost souboru, typ souboru.
Pracujete-li v síti, určitě přivítáte i další nabídku hledání – Najít-Počítač umožňující vyhledávání v síti zapojených počítačů.

Práce s okny
Operační systém Windows je uzpůsoben pro práci s více dokumenty a více programy zároveň. Proto, aby vaše práce s každou spouštěnou aplikací byla komfortní, je zpravidla potřeba celá plocha obrazovky. Aby bylo možné vyřešit tyto zdánlivě protichůdné požadavky, pracuje operační systém Windows s tzv. okny. Každé okno vlastně představuje obdélník se spuštěným programem a dokumentem. Jaké jsou základní vlastnosti oken?
 Může jich být spuštěno neomezené množství současně
 Je možné měnit jejich velikost.
 Okna se mohou překrývat.
 Mezi okny je snadný pohyb, lze je minimalizovat a maximalizovat.

Z obrázku 3 je patrné, jak pestré možnosti nabízí Windows při práci s okny a jak velký počet jich můžete současně mít na vašem monitoru.
Všechna okna mají shodné ovládací prvky, které umožňují jejich zmenšení, (minimalizaci), zvětšení (maximalizaci) nebo zavření.
Každé okno má svoji titulní lištu. Ve standardním nastavení Windows je to modrý proužek zcela nahoře, ve kterém je obsažen název programu a v něm editovaného dokumentu. Mimo tuto informační funkci slouží horní lišta také k uchopení a vlečení okna a umožňuje tak jeho přesun po obrazovce. Způsob posunu okna po obrazovce je obdobný jako v případě pohybu hlavního panelu – kurzor umístíme do titulní lišty okna, stiskneme levé tlačítko myši a posunujeme okno na požadované místo. Tam stisknuté tlačítko uvolníme. Titulní lišta vždy také obsahuje tři tlačítka umožňující minimalizaci, maximalizaci a zavření okna. Uživatelům – začátečníkům ještě vysvětlíme funkci tlačítka minimalizace. Po jeho stisknutí aktivní okno „spadne“ do panelu hlavní nabídky. Zkušení uživatelé také někdy hovoří o „shození“ okna.
Pod titulní lištou najdete „Hlavní menu“, které obsahuje nadpisy a rolety základních nabídek programu. Zpravidla tento řádek začíná nabídkou soubor a pokračuje přes úpravy až k nápovědě. Nabídka hlavního menu se však liší v jednotlivých programech.
Velice variabilní je také vzhled „Pruhu ikon a nástrojů“ , který nabízí snadný přístup k nejčastěji používaným příkazům. Každý příkaz je zde prezentována jednou ikonou. Vlastní Okno obsahuje editovaný dokument. Ve spodní části okna se nachází „Stavová řádka“ obsahující informace o prováděných operacích, aktuální nápovědu apod. Pro pohyb dokumentu uvnitř okna slouží posuvné pruhy na boku a dolním okraji. Posun dokumentu je možné provést buď vlečením čtvercových tlačítek uvnitř posuvného pruhu, nebo ukazováním na šipky na jeho okrajích.
Windows nabízí také možnosti k automatickému uspořádání oken. Tuto nabídku obsahuje „hlavní panel“ a aktivovat ji můžeme stisknutím pravého tlačítka myši na hlavním panelu. Okna pak můžeme nechat upořádat Na sebe, Vedle sebe vodorovně, Vedle sebe svisle nebo je všechna současně minimalizovat.
Dr. Ing. Josef Kučera, Ing. Gustav Chládek, CSc., MZLU v Brně

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down