27.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plemenářská evidence v chovu včel

Role včel pro přírodu i hospodářství je velmi důležitá a včely jsou ohroženy nemocemi, zhoršeným životním prostředím i člověkem způsobenou bastardizací.
Proto je velmi dobré, že včela medonosná byla zařazena do plemenářského zákona a též do „Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat“.

Včelstva v naší republice volně v přírodě běžně nežijí, včelstva v úlech jsou velmi dobře evidovaná.Evidence včelstev je povinná podle veterinárního zákona. Protože téměř všichni včelaři jsou členy Českého svazu včelařů, je zde soustředěna evidence všech chovatelů, stanovišť a počtu včelstev.
Zvláštní význam má evidence v chovu matek, tedy vlastní plemenářská evidence, kde rozlišujeme chovatelské záznamy a plemenářské záznamy.

Chovatelské záznamy
Značení matek:
Matky šlechtitelských chovů (uznaných, oblastních a rozmnožovacích) se označují identifikačními značkami přilepenými na hruď s čísly od 1 do 99. Značky jsou barevně rozlišeny podle roku narození matky.
Evidenční číslo matky, které se je složeno z 6 písmen a 6 číslic tak, že:
 1. až 3. písmeno označuje plemennou příslušnost a zemi původu,
 4. až 6. písmeno označuje zkratku místa chovu matky,
 1. a 2. číslice označuje rok narození matky,
 3. až 6. číslice označuje pořadové číslo matky, pod kterým je zapsána v matrice.

Hodnocení včelstev
Obsahuje údaje o všech hodnocených vlastnostech a výkonu včelstva v daném roce. Hodnotí se výnos medu a další užitky, chování včel (mírnost, sezení na plástech, rojivost, rozvoj), odolnost proti nemocím a další vlastnosti.

Plemenářské záznamy
Rodokmenová karta:
Obsahuje záznamy o minimálně třech generacích předků, ve kterých jsou uvedeny v každé generaci evidenční číslo matky a evidenční číslo matky trubců, kterými byla matka osemeněna (v případě volného spáření se uvede „X“).
Přílohou rodokmenové karty je záznam o kontrole užitkovosti a dědičnosti, který obsahuje tabulku sledovaných údajů.

Potvrzení o původu matky:
Toto potvrzení je vydáváno ve formě evidenčního lístku, který obsahuje:
 úplné evidenční číslo matky
 název chovu
 stupeň chovu
 datum vylíhnutí matky
 datum expedice
 identifikační označení matky (barva a číslo značky).

Evidenční lístek dávají všechny šlechtitelské chovy automaticky ke všem expedovaným matkám, takže široký okruh spolupracovníků z řad běžných produkčních včelařů může poskytnout poznatky o těchto matkách zpět do šlechtitelských chovů, jako zpětnou vazbu využitelnou pro selekci a chovný plán.
Centrální registr inseminovaných včelích matek ze šlechtitelských oblastních chovů je nepřetržitě veden již od roku 1972. Tuto databázi udržuje Výzkumný ústav včelařský, s. r.o. v Dole.
Ing. Dalibor Titěra, CSc. VÚVč Dol

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down