19.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plemenná kniha býků českého strakatého skotu – I. čtvrtletí 2001

Na stránkách Našeho chovu 3/2001 jste se mohli seznámit jak s principy, tak i se stavem zápisu býků do Plemenné knihy českého strakatého skotu v její novodobé historii, tj. od roku 1994. Zápis býků českého strakatého a fylogeneticky příbuzných plemen do jednotné plemenné knihy (PK) kombinovaného skotu v ČR vstoupil dnem 1. 2. 2001 do svého osmého ročníku a je na tomto místě jistě vhodné zmínit, že s platností nového šlechtitelského zákona (od 1. 1. 2001) nabývá tento úkon na dalším významu, neboť, podle litery zákona může chovatel, chovatelský podnik nebo oprávněná osoba k plemenitbě využít pouze plemeníky registrované ve státním registru plemeníků a k této registraci je nutné předložit doklad o zápisu býka do plemenné knihy. Skutečnost, že jsou dosud některými oprávněnými osobami do plemenitby nabízeni a chovateli využíváni i býci, kteří nejsou zapsáni do PK, jen podtrhuje nutnost zveřejňování přehledů býků zapsaných do plemenné knihy.

Jedním z příspěvků k lepší informovanosti široké chovatelské veřejnosti o býcích českého strakatého a fylogeneticky příbuzných plemen zapsaných do plemenné knihy se od letošního roku stává i pravidelný čtvrtletní přehled v Našem chovu. Vedle Našeho chovu jsou zapsaní býci publikováni také ve svazovém Zpravodaji, který je určen a distribuován všem členům PK, a samozřejmě i na internetové stránce Svazu chovatelů českého strakatého skotu (www.cestr.cz), která umožňuje přístup k nejaktuálnějšímu přehledu všech dosud zapsaných býků do plemenné knihy.
Přehled o zápisu býků do PK bude v Našem chovu vždy řazen podle čísla PK, tj. chronologicky tak, jak byli býci v rámci jednotlivých kategorií zapsáni, přičemž publikováni budou pouze býci zapsaní v právě uplynulém čtvrtletí. Kategorie jsou odlišeny číslem PK následovně: „1 až maximálně 300“ = býci z domácí produkce určení k testovacímu připařování; „301 až max. 400“ = importovaní býci prověření KD; „401 až max. 600“ = importovaní býci určení k testovacímu připařování v ČR nebo starší býci neprověření KD; „601 až max. 700“ = býci působící v přirozené plemenitbě; „701 až 800“ = býci plemene česká červinka – v rámci projektu na uchování genových rezerv.
V období od 1. 2. do 30. 4. 2001, tedy za první čtvrtletí letošního ročníku zápisu býků do PK bylo zapsáno 20 býků z domácí produkce určených k testovacímu připařování, 2 importovaní prověření býci, 2 importovaní neprověření (mladí) býci určení k testu v ČR a 4 býci pro přirozenou plemenitbu (PRP) – celkem tedy 28 býků (viz přehled).
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že ze zapsaných býků je 21 plemenné příslušnosti C1, šest býků C2 a pouze jeden býk C3. Nejvíce bylo zapsáno býků linie Unaf (6 býků) a Honig (5 býků), dále pak linie 1Junek a Lonet (po 4 býcích). Z přehledu je dále patrné, že v pozici otce zapisovaných býků se nejčastěji objevil montbeliardský býk Bois Le Vin, státní registr UF 006, který byl otcem pěti zapsaných býků, a býk z domácí produkce LON 003, jež byl otcem čtyř zapsaných býků. Býci Wasen (HG 150), JUN 619, JUN 622 a Zerrif (ZEL 047) byli v pozici otce vždy u dvou býků. V pozici otce matky je variabilita poněkud větší – pouze pět býků se vyskytuje dvakrát.
Setřídíme-li strakaté býky zapsané do plemenné knihy v období 1. 2. až 30. 4. 2001 podle země původu, zjistíme, že vedle 24 býků z domácí produkce byli zapsáni také dva býci dovezení z Francie a dva býci z Německa. Oba francouzští býci jsou zapsáni v kategorii importovaných prověřených býků (dovezeno bylo jejich sperma) a za připomenutí stojí, že býk Jal byl schválen za otce další generace býků v ČR. Z 24 zapsaných býků z domácí produkce pochází tři býci od chovatele ALA, a. s., Řepníky z okresu Chrudim, po dvou býcích je z s. r. o. Agris Jedovnice, okres Blansko, ZD Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram a Zemědělská a. s. Koloveč, okres Domažlice.
Posledním z kritérií, podle kterého lze zapsané býky posuzovat je jejich majitel. Nejvíce přihlášek býků do plemenné knihy, které byly kladně vyřízeny podal za letošní první čtvrtletí zápisu Holding ČMPU, k. s. (9 býků). Druhým nejvýznamnějším „dodavatelem“ býků do PK je ve stejném období firma Plemo, a. s., Žďár nad Sázavou se šesti zapsanými býky. Po dvou býcích bylo do PK zapsáno firmám Reprogen, a. s., Planá nad Lužnicí, Jihočeský chovatel, a. s., České Budějovice a ISB Genetic, s. r. o., Havlíčkův Brod.

Ing. Petr Pytloun, Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down