25.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plemenná kniha býků českého strakatého skotu – III. čtvrtletí 2001

Vedení plemenné knihy je jednou z vyjmenovaných šlechtitelských činností, která je, podle zákona č. 154/2000 Sb., dána uznanému chovatelskému sdružení. Svazu chovatelů českého strakatého skotu byl tento statut pro české strakaté plemeno udělen ministerstvem zemědělství po splnění všech podmínek stanovených v plemenářském zákoně dne 27. 9. 2001.

Zápis býků českého strakatého skotu do plemenné knihy je však nejen jednou z důležitých povinností svazu, ale i základní podmínkou (citovanou též v plemenářském zákoně) pro registraci býka ve státním registru plemeníků, přičemž zákon umožňuje chovatelům, chovatelským podnikům a oprávněným osobám použít v plemenitbě pouze plemeníky registrované ve speciální evidenci plemeníků (tj. státním registru plemeníků).
Tyto výše uvedené skutečnosti jsou jedním z důvodů, proč Svaz chovatelů českého strakatého skotu ve spolupráci s redakcí Našeho chovu pravidelně čtvrtletně publikuje přehledy býků českého strakatého plemene zapsaných do PK. Přehled, který se čtenářům nyní dostává do rukou, je v pořadí třetí a zahrnuje plemeníky zapsané ve třetím čtvrtletí ročníku 2001, tj. od 1. srpna do 31. října.
Nelze na tomto místě nezopakovat, že přehled o zápisu býků do PK je řazen podle čísla PK, tj. chronologicky tak, jak byli býci v rámci jednotlivých kategorií zapsáni v příslušném čtvrtletí daného ročníku. Kategorie jsou odlišeny číslem PK následovně: 1 – maximálně 300 = býci z domácí produkce určení k testovacímu připařování; 301 – max. 400 = importovaní býci prověření KD; 401 – max. 600 = importovaní býci určení k testovacímu připařování v ČR nebo starší býci neprověření KD; 601 – max. 700 = býci působící v přirozené plemenitbě; 701 – 800 = býci plemene česká červinka – v rámci projektu na uchování genových rezerv.
Ve třetím čtvrtletí ročníku 2001 bylo do plemenné knihy býků českého strakatého skotu zapsáno 23 plemeníků z domácí produkce určených k testovacímu připařování, devět importovaných prověřených plemeníků, čtyři importovaní neprověření (mladí) plemeníci určených k testování v ČR a pět plemeníků působících v přirozené plemenitbě (PRP) – celkem tedy 41 býků (viz přehled), což je o deset plemenných býků více než v uplynulém čtvrtletí.
Sečteme-li všechny zapsané býky v jednotlivých kategoriích za tři čtvrtletí ročníku 2001 (od 1. 2. do 31. 10. 001), můžeme konstatovat, že do plemenné knihy bylo celkem zapsáno 100 býků, z toho 58 z domácí produkce, 15 importovaných prověřených býků, 12 importovaných mladých býků určených do testovacího připařování a 15 býků, kteří působí v přirozené plemenitbě. Pro úplnost této statistiky lze uvést, že za celou novodobou historii plemenné knihy býků českého strakatého skotu bylo ke 31. 10. 2001 celkem zapsáno 1276 býků, z nichž 833 býci byli z domácí produkce určení k testovacímu připařování, 158 importovaných prověřených býků, 113 importovaných býků určených k testování v ČR nebo neprověřených, 102 býci působící v přirozené plemenitbě, ale i 17 býků plemene česká červinka, čtyři býci plemene ayrshire a 49 v roce 2000 dodatečně zapsaných býků, o jejichž zápis nebylo zažádáno v přechodném období let 1994 a 1995.
Ze všech býků zapsaných ve třetím čtvrtletí 2001 je 34 plemenné skupiny C1 (82,93 %), šest býků skupiny C2 (14,63 %) a jeden býk plemenné skupiny C3 (2,44 %). Nejvíce, včetně přirozené plemenitby, bylo zapsáno býků linie Radi (7), dále Honig, Tartars a Unaf (po 5) a Lonet (4 býci). Z přehledu je dále patrné, že v pozici otce zapisovaných býků se nejčastěji objevili býci LON 003 a UF 006 (Bois Le Vin).
Nejpočetněji jsou, z pohledu země původu, zastoupeni mladí býci z domácí produkce (27), dále bylo zapsáno 8 původem německých býků, čtyři rakouští býci a tři plemeníci z Francie.
Pokud jde o chovatele a majitele zapsaných býků, z hlediska chovatelů jsou v tomto čtvrtletí největšími „producenty“ plemenných býků Agrochov, a. s., Kasejovice – Smolivec spolu s ALA, a. s., Řepníky (po 4 býcích), po třech býcích bylo zapsáno z chovů Agronea, a. s., Polička, Miloslav Černý, farma Rokytno a Zemědělská a. s. Mžany. Podle majitelů bylo nejvíce býků zapsáno na žádost k. s. Holding ČMPU (7) a a. s. Plemo (6 býků).
O zápisu býků českého strakatého skotu do plemenné knihy informuje v reálném čase internetová stránka svazu chovatelů (www.cestr.cz), na které naleznete i další informace a přehledy.
Závěrem jistě neuškodí připomenutí všem chovatelům, že údaj o zápisu býka do PK, tj. přidělené číslo plemenné knihy, je nedílnou součástí základní identifikace býka a musí být uveden ve veškeré dokumentaci i v nabídkových katalozích. Je proto vhodné se vždy přesvědčit o zápisu býka do PK před jeho použitím ve vlastním chovu, protože potomstvo neregistrovaných býků nemůže být zapsáno do vyšších oddílů plemenné knihy. Tato zásada se vztahuje i na býky zařazené do přirozené plemenitby, kterých v posledních letech přibývá. Je třeba mít na paměti, že také tito býci musí být zapsáni do plemenné knihy.

Petr Pytloun, Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down