06.11.2000 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plemeno montbeliard má první šlechtitelský chov

Farma Rokytno vznikla v roce 1993, kdy Miloslav Černý převzal od tehdejšího JZD Rokytno přibližně polovinu veškeré živočišné výroby. V roce 1994 proběhla na farmě zásadní rekonstrukce bývalých dvouřadých kravínů na dvě volné stáje a zároveň bylo vybudováno venkovní ustájení telat a mladého skotu. A právě zde, v Rokytně, se 31. října letošního roku sešla výběrová komise, aby uznala první šlechtitelský chov plemene montbeliard v České republice.

Farma Rokytno je zaměřena pouze na živočišnou výrobu, kterou zastupuje chov skotu, chov prasat včetně výkrmu a chov drůbeže. Krmivovou základnu pro živočišnou výrobu zabezpečuje firma Ladislava Soukala, která je naopak zaměřena pouze na rostlinnou výrobu. Jde o poněkud netradiční řešení, které se ovšem v praxi velmi dobře osvědčuje.
Stěžejní činností na farmě je ovšem výroba mléka a tedy chov skotu. „Základem stáda byly dojnice českého strakatého skotu, u kterých se dosažená užitkovost pohybovala kolem 5300 kg. S přibývajícím časem ovšem u nich nedocházelo k nárůstu užitkovosti, a tak jsem i v souvislosti s ozdravováním stáda od IBR začal přemýšlet o jiném plemeni,“ říká Miloslav Černý a pokračuje: „Protože preferuji červené krávy, rozhodl jsem se nakonec po konzultacích s plemenářskou organizací Plemko Pardubice pro plemeno montbeliard.“
V průběhu let 1994 až 1996 bylo na farmu Rokytno prostřednictvím firmy Plemko dovezeno z Francie 225 vysokobřezích jalovic tohoto plemene. V současné době je na farmě 212 dojnic, 36 vysokobřezích jalovic, 152 kusů mladého dobytka a 90 telat. V roce 1996 dosáhla průměrná užitkovost ve stádě 5637 kg mléka s obsahem bílkovin 3,33 a produkcí bílkovin 188 kg, do roku 2000 se průměrná užitkovost zvýšila na 7590 kg mléka s obsahem bílkovin 3,46 % a produkcí bílkovin 263 kg. Stádo je typově vyrovnané s dobrým tělesným rámcem, nadprůměrnými hloubkovými a šířkovými rozměry. Nejvyšší nádoj i nejvyšší produkce bílkovin v kg ve stádě dosáhla kráva č. 000089938546, otec Europeen, na IV. laktaci s užitkovostí 12 421 kg mléka a 384 kg bílkovin. Ve stádě je dalších 8 dojnic, které dosahují užitkovosti přes 10 000 kg mléka.
V chovu pana Černého se využívá inseminace semenem prověřených špičkových montbeliardských býků. Nejlepších plemenných hodnot pro kg mléka i pro kg bílkovin dosahují ve stádě dcery známého býka Bois le Vin (UF 006), jehož vliv je obrovský především ve znacích velikosti, robustnosti, hloubky a mléčného charakteru. Ve stádě se rovněž intenzívně využíval býk Canari (CAN 1), jehož dcery se vyznačují vysokou mléčnou užitkovostí, nebývale kvalitními vemeny i optimální délkou těla. Bohužel, semeno tohoto býka již není k dispozici. Když byl testován jeho syn Lari (CAN 3), byl využit, a zdá se, že tato krev ve stádě navazuje. Dnes můžeme v Rokytně spatřit několik jeho dcer - jalovic s vynikajícím vývinem. Celkem 25 % inseminací bylo v poslední době provedeno semenem býka Ibidem (UF 25), otec Bois le Vin, otec matky Tartars, který byl rovněž společně testován v ČR a ve Francii. Přínos tohoto býka lze spatřovat ve znacích exteriéru, i vysoké PH pro kg mléka a tyto parametry jej řadí mezi býky absolutní špičky českého pořadí.
Velký význam začal ve zdejším chovu montbeliardských dojnic nabývat i embryotransfer. V roce 1999 bylo získáno celkem 388 embryí, s průměrem 6,15 přenosuschopných na výplach, za prvních 9 měsíců roku 2000 pak 357 embryí (5,75 přenosuschopných na výplach). O úspěšnosti šlechtitelské práce na farmě Rokytno svědčí i 9 plemenných býčků vykoupených do odchovny, a to v rámci programu firmy Plemko – montbeliard. Program využívá rodinovou genetiku, ovšem pouze s prokazatelným několikageneračním přínosem jak ze strany otce, tak i matky. To je důvod, proč firma Plemko matky těchto býčků importovala. Díky přístupu majitele farmy, který nikdy nepovažoval náklady na genetický pokrok za zbytečné, se i v jeho stádě brzy objeví krávy, které splňují tak přísná kriteria.
Po přehlídce výborně připravených plemenic s komentářem Ing Karla Kováře z Plemka a po zhodnocení všech aspektů rozhodla výběrová komise (předseda Ing. Jaroslav Vetýška, CSc.) o uznání šlechtitelského chovu plemene montbeliard na zemědělské farmě Rokytno na pět let. Montbelirdske plemeno má tedy tímto svůj první a zatím jediný šlechtitelský chov v České republice. Jak ukazují výsledky testace, je montbeliardsky skot u nás významným přínosem jak v oblasti mléčné, tak i masné užitkovosti, a jak se zdá, zatím je jeho jedinou nevýhodou malá početnost. Uznání prvního šlechtitelského chovu tohoto plemene je snad krůčkem ke změně tohoto stavu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down