26.07.2002 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Po čem touží česká kráva

Zemědělský podnik ZEAS Lysice, a. s. provozuje zemědělskou výrobu na 2 280 ha zemědělské půdy na okrese Blansko. Jedním z jejich stěžejních zájmů je chov skotu, jak nám potvrdil i faremní zootechnik z farmy Býkovice, Ing. Tomáš Tejkal: „V říjnu roku 2000 jsme uvedli do provozu novou moderní stáj pro chov dojnic, kterou jsme postavili prakticky na zelené louce s nákladem kolem 30 miliónů korun. Kdybychom nevěřili v budoucnost chovu skotu na zdejší farmě, nepouštíme se do toho,“ podotýká ing. Tejkal.

Chov skotu má ve zdejší firmě jako ve většině českých a moravských podniků dlouhou tradici. Před revolucí zde byly ustájené české straky v pěti vazných stájích. I dnes zde najdeme z takřka devadesáti procent zástupkyně plemene C, a to i v nové stáji. Ing. Tejkal k tomu dodává: „Nechtěli jsme jít cestou převodného křížení a vybít celé červené stádo nám bylo líto. Tak jsme si toto plemeno nechali a snažíme se mu vytvořit nejlepší možné podmínky pro produkci i reprodukci.“

Volno především
Toto heslo se v Býkovicích dodržuje doslova. Nejen že nová stáj disponuje volným ustájením, nejen že je dokonale průjezdná i pro robustnější techniku, nejen že jalovice a dojnice na sucho mají naprosto volný přístup do přilehlého výběhu s pastvou, ale celý interiér stáje je velmi prostorný. K tomuto faktu přispívá i to, že v celé stáji nenajdete jediný podpěrný sloup. Také systém větrání je řešen podle nejnovějších trendů v živočišné výrobě. Výměnu vzduchu zajišťuje dostatečně široká střešní štěrbina v kombinaci s otevřenými částmi stěn, krytými v případě potřeby pouze boční sítí.
Samotný vnitřní prostor stáje o rozměrech 100 krát 30 metrů je rozdělen na část zaroštovanou, která se dále dělí do několika produkčních kotců a část s hlubokou podestýlkou, kde je porodna. Součástí kravína je i rybinová dojírna 2 x 10 (s kapacitou míst 2 x 12). Velkou výhodou podle faremního zootechnika je používání pedometrů, které poskytují detailní každodenní informace o jednotlivých plemenicích. Na tento systém navazuje automatický separační box, který ošetřovateli usnadňuje práci s vybranými zvířaty.

Dobře nakrmit
Součástí nového přístupu k dojnicím je samozřejmě i nový způsob krmení. V Lysicích si nemůžou stěžovat na používání směsné krmné dávky, ve které je kromě jádra, siláže, senáže, mačkaného obilí, CCM, sena a doplňků obsaženo i pivovarnické mláto v dávce cca čtyři kilogramy na kus a den. Míchací krmný vůz projíždí stájí dvakrát denně a nejméně třikrát za směnu se krmení do žlabu přihrnuje. Výjimkou jsou pouze jalovice a suchostojky, které se krmí jednou denně a zbytek živin získají pastvou.
Faremní zootechnik si nestěžuje ani na výši užitkovosti, která se pohybuje kolem 5800 litrů na první laktaci a 6700 na druhé a další laktaci. „S obsahem složek také nejsou problémy, hodnoty 4,10 % u tuku a 3,35 % u bílkovin jsou podle mého názoru solidní“, dodává ing. Tejkal

Nová generace
Brakace se v Býkovicích pohybuje kolem 30 procent. Telata se po narození stěhují do bud, kde býčci pobývají pouze do 21 dnů věku a potom putují do teletníku ve středisku Drnovice, ve věku 130 až 140 dnů pokračují do výkrmny. Jalovičky vybrané dále do chovu naproti tomu odcházejí ve věku tří měsíců na OMD do skupinových kotců, po zapuštění ve věku cca 18 měsíců na pastvu a jako vysokobřezí buď do Býkovic nebo na farmu Kozárov.
Za těch několik měsíců se už objevily první výhody nové stáje: ubyly problémy s paznehty, s mastitidami a s reprodukcí. „Další významnou předností je podstatné snížení počtu pracovníků o 12 osob. Mzdové náklady těchto lidí potom zaplatí splátky za novou stáj“, uzavírá ing. Tejkal.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down