Počty skotu masných plemen rostou

Na Seči se sešli členové Českého svazu chovatelů masného skotu na výroční členské schůzi. V současné době má svaz 558 členů, z toho 190 je zájmových. V kontrole užitkovosti v roce 2001 bylo zapojeno 19 786 krav, to je o 1178 více než v předešlém roce. Počet narozených telat dosáhl 18 554. Celkově se počet krav chovaných v systému bez tržní produkce mléka pohybuje přes 80 000 kusů.

Úvodní vystoupení patřilo předsedovi svazu Ing. Janu Chytilovi, který přednesl zprávu o činnosti. Z ní vyplývá, že v současné době je v Česku nejpočetnějším plemenem podle podílu vydaných průkazů o původu charolais – 29,8 % a aberdeen angus –28,2 %.
V roce 2001 vybrali do plemenitby 506 býků ( v roce 2000 – 395 býků). Další čtyři býci byli dovezeni a od 23 registrovaných plemeníků byly importovány inseminační dávky. V současné době je v testaci 494 mladých býků deseti plemen na uznaných odchovnách a dalších 80 u chovatelů. Z tohoto počtu předvedou už během dubna a května na odchovnách k základnímu výběru 390 býčků a 43 dalších u chovatelů. Jako vrchol loňské výstavní sezóny označil předseda svazu Jan Chytil národní výstavu masných plemen v Praze Letňanech, kde mohli návštěvníci shlédnout 296 kusů masného skotu všech u nás chovaných plemen. Na pražské výstaviště je přivezlo 55 chovatelů.
Podle ředitele svazu Karla Šeby je hlavním úkolem zaměřit se na odbyt hovězího masa. Většinu zástavového skotu však prodávají chovatelé do zahraničí, a tak není možné zajistit dodávky pro tuzemské odběratele. U nás na trhu kvalitní hovězí ze skotu masných plemen není. Důvod je ekonomický, cena zástavového telete prodaného do ciziny je vyšší, než kolik dostane od místního odběratele.
V letošním roce chystá svaz novinku, kterou by měla být první národní výstava plemene aberdeen angus, která proběhne v rámci českobudějovické Země živitelky. Už potřetí uspořádají národní výstavu chovatelé charolais a tradičně proběhne na podzim Václavská výstava.
Jednu novinku přichystali však pro chovatele čeští zákonodárci. V zásadách pro poskytování dotací zmizel institut čestného prohlášení. Mimo další doklady je chovatel, který o podporu žádá, povinen předložit potvrzení zdravotní pojišťovny, že nemá vůči ní žádné pohledávky. Protože však v Česku funguje těchto zařízení devět, musí je získat od všech. Celkově podle ing. Lukáška z MZe musí předložit různých potvrzení třináct. Přitom je třeba ještě pohlídat, aby každé obsahovalo správná data.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *