28.04.2000 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpory genetickým zdrojům před schválením

Na udržování a využívání genetických zdrojů pro zemědělství poskytne i letos podpory Ministerstvo zemědělství ČR podle příslušného opatření. Stejný materiál určí rovněž podmínky pro čerpání těchto finančních prostředků. V současnosti (konec dubna) směřuje návrh opatření do operativní porady ministra, kde se dočká své definitivní podoby.

V případě hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel podává souhrnnou žádost o podporu za "příjemce" Výzkumný ústav živočišné výroby Praha - Uhříněves z titulu koordinátora příslušného Národního programu uchování a využití genetických zdrojů. Požadavky na finanční podporu ovšem ještě předtím zhodnotí a potvrdí oprávněná organizace, uvedená u jednotlivých titulů.
Předmětem podpory v roce 2000 podle opatření (zatím neoznačeného číslem jednacím) mají být:
Česká červinka: Jedná se o podporu jak na udržení a zlepšení genetických zdrojů skotu tohoto plemene skotu, tak na kryokonzervaci a uchování sperma a embryí české červinky.
Český strakatý skot: Jde o podporu na kryokonzervaci a uchování sperma a embryí českého strakatého skotu a jejich genetickou analýzu v rámci Národního programu.
Prase přeštické černostrakaté: Podpora je poskytována chovateli se šlechtitelským chovem uvedeného plemene na udržování a zlepšování jeho genetických zdrojů.
Šumavská ovce, valašská ovce, koza bílá krátkosrstá a koza hnědá krátkosrstá: Podpora jde chovatelům na udržení a zlepšení genetických zdrojů pro jedince v kontrole užitkovosti a zapsané v plemenné knize.
Starokladrubský kůň (v zemském chovu): Jedná se o podporu chovateli na chov matky starokladrubského koně, zařazené do genetického zdroje podle stavu k 15. září 2000 určené úrovně. Kromě toho je poskytována jednorázová podpora držení plemenného hřebce po základním výběru, a to nejvýše oceněného hřebce v běžném roce a nově zařazeného komisí do genetického zdroje.
Huculský kůň: Jde o podporu chovateli na chov matky huculského koně, která splňuje určené podmínky. Kromě toho je poskytována podpora chovateli na držení plemenného hřebce po základním výběru, výkonnostních zkouškách typu A, a to na dva nejvýše oceněné hřebce v běžném roce a nově zařazené komisí do genetického zdroje.
Slezský norik: Jedná se o podporu na chov matky slezského norika, zařazené do genetického zdroje podle stavu k 15. září 2000 a splňující dané podmínky. Vedle toho je podporován chov plemenného hřebce po základním výběru a to nejvýše oceněného hřebce v běžném roce a nově zařazeného komisí do genetických zdrojů.
Českomoravský belgický kůň: Podpora na chov matky tohoto plemene, zařazené do genetického zdroje dle stavu k 15. září 2000 a splňující dané podmínky. Kromě toho je podporován chov plemenného hřebce po základním výběru, a to nejvýše oceněného hřebce v běžném roce a nově zařazeného komisí do genetických zdrojů.
Česká slepice zlatě kropenatá, česká husa: Podpora je určena chovateli na udržení a zlepšení genetických zdrojů.
Králíci: Podpora je poskytována chovateli na udržení a zlepšení genetických zdrojů plemen moravský modrý, český strakáč, český luštič, český albín, český černopesíkatý a moravský bílý hnědooký.
Nutrie: Podpora pro chovatele je určena na zlepšování a regeneraci genetických zdrojů a geneticky cenných populací nutrií: plzeňská tříbarevná nutrie (synonymum přeštická vícebarevná nutrie), stříbrná nutrie a standardní nutrie českého typu.
Ryby: Podpora vyjmenovaným subjektům na udržování genetických zdrojů ryb se realizuje udržováním kmenových hejn (120 kusů) kapra obecného, pstruha duhového, pstruha obecného (forma potoční), lína obecného, sumce velkého, síha marény, síha peledě, jesetera malého a vyzy velké určených populací a linií.
Včely: Podporováni jsou chovatelé včelích matek v oblastních chovech (zapojení do Národního programu udržování a zlepšování genových zdrojů včely medonosné kraňské a splňující podmínky chovatelského řádu Českého svazu včelařů), podporora je určena plemenným včelím matkám zapojeným v kontrole užitkovosti a dědičnosti.
Na předložení žádostí oprávněným organizacím (svazům atd.) je zatím dostatek času, termíny se totiž pohybují podle jednotlivých titulů od konce srpna do začátku října 2000. Kompletní znění Opatření MZe ČR najdete po jeho schválení v příloze tohoto týdeníku.
Jiří Křepelka, Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down