05.02.2001 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pokyn pro výrobce krmných směsí pro skot

Jedním z celé řady opatření, která mají za cíl eliminovat všechny možné příčiny pro výskyt BSE na našem území bylo i vydání společného dokumentu Ministerstva zemědělství a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského k minimalizaci rizik kontaminace krmných směsí určených přežvýkavcům živočišnou moučkou. Jedná se o „Pokyn k výrobě krmných směsí pro skot“ č.j. 2963/2001-7010, 23/01/K ze dne 22.ledna 2001, který je určen výrobcům krmných směsí pro skot, kteří je vyrábějí a uvádějí do oběhu nebo je vyrábějí jen pro vlastní potřebu .

Výrobcům byly doporučeny následující opatření.

1. V případě, že výrobce vlastní více výrobních provozů doporučuje se specializovat jeden z výrobních provozů pro výrobu krmných směsí pro skot a v tomto provozu zcela vyloučit skladování a zpracování živočišných mouček.
2. Pro dopravu volně ložených krmných směsí se doporučuje vyčlenit samostatné přepravníky, ve kterých budou přepravovány pouze krmné směsi pro přežvýkavce.
3. Nemůže-li výrobce splnit požadavky uvedené v bodě 1 a 2, tj. vyrábí na jednom výrobním zařízení krmné směsi nejen pro přežvýkavce, ale i pro ostatní hospodářská zvířata, do kterých zapracovává živočišné moučky nebo doplňková krmiva obsahující savčí tkáně ze suchozemských zvířat, doporučuje se zabezpečit:
a) ve skladech oddělené skladování živočišných mouček od ostatních krmných surovin,
b) příjem živočišných mouček do výrobní technologie samostatnou dopravní cestou a pokud nemá více dopravních cest, musí použitou dopravní cestu tzv. „propláchnout“ jinou krmnou surovinou cereálního původu, která bude následně použita jen do krmných směsí pro monogastrická zvířata,
c) skladování živočišných mouček v technologii v trvale vyčleněných dávkovacích zásobnících jen pro živočišné moučky,
d) organizaci výroby krmných směsí pro skot tak, aby se vyráběly vždy po výrobě krmných směsí bez obsahu živočišných mouček,
e) vyčlenění expedičních zásobníků jen pro krmné směsi určené pro přežvýkavce, do kterých nesmí být naskladňovány krmné směsi pro jiné druhy hospodářských zvířat. Pokud nemá výrobce k dispozici dostatečný počet skladovacích zásobníků určených na expedované výrobky pro přežvýkavce, musí se vždy po výrobě krmných směsí, do kterých byly dávkovány živočišné moučky nebo doplňková krmiva obsahující savčí tkáně ze suchozemských zvířat, přesvědčit o úplném vyprázdnění expedičního zásobníku, do kterého je bude naskladňovat a toto dokládat prokazatelným způsobem odbornému dozoru,
f) v případě, že krmné směsi obsahující živočišné moučky nebo doplňková krmiva se savčími tkáněmi suchozemských zvířat jsou lisované nebo skladované a následně jsou jiným způsobem upravované, musí se výrobce vždy po ukončení úpravy přesvědčit o úplném vyprázdnění skladovacích zásobníků a technologického zařízení. Uvedené prokazatelným způsobem dokládá odbornému dozoru,
g) před dopravou volně ložených krmných směsí určených pro přežvýkavce se výrobce přesvědčí o tom, že v přepravníku se nenacházejí zbytky krmných směsí vyrobených pro jiné druhy zvířat než pro přežvýkavce a toto dokládat prokazatelným způsobem odbornému dozoru.
4. Pokyny uvedené pod bodem 1 nebo 3 zapracovat do výrobních (technologických) postupů výrobních provozů a předložit je jako dodatek Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému nejpozději do 10.2.2001.

S ohledem na možné riziko nákazy BSE v důsledku průniku savčích tkání do krmných směsí vyráběných pro přežvýkavce je přijetí tohoto pokynu výrobci krmných směsí opatřením, které minimalizuje jednak možnost kontaminace krmiv pro přežvýkavce živočišnými moučkami a současně vylučuje porušení zákonných předpisů týkajících se zákazu používání živočišných mouček ve výživě přežvýkavců.
Orgány odborného dozoru (ÚKZÚZ, SVS) budou důsledně prověřovat dodržování všech zákonných opatření týkajících se zabránění vzniku BSE s tím, že v případě jejich porušení budou, s ohledem na závažnost takového porušení, ukládat pokuty při horní hranici § 19 zákona č. 91/19996 Sb., o krmivech ve znění zákona č. 244/2000 Sb., tj. ve výši 250 000,- Kč, při opakovaném zjištění do výše 500 000,- Kč. Při závažném porušení bude zrušena registrace výrobního provozu, výrobce apod.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down