20.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Polná 2001 – Ročník 01

Stalo se již takříkajíc tradicí, že společnosti předvádějí svoje býky na veřejných přehlídkách, které se odehrávají v prostorách inseminačních stanic. Společnost Plemo, a. s., se v letošním roce snažila najít nový způsob prezentace býků, kterým by chovatelům přiblížila nejen zvíře samotné, ale i jeho potomstvo, vrstevníky, respektive předky, kteří se nacházejí v podnicích a chovatelských společnostech s trvale vysokou úrovní a které zaměstnaný chovatel nemá z časových a prostorových důvodů možnost bezprostředně shlédnout a porovnat jejich úroveň.

Zvolená forma přehlídky umožňuje, oproti zavedeným zvyklostem, prezentovat firemní program v celé jeho šíři, a proto nejde pouze o prostorově izolovanou prezentaci jednotlivých inseminačních stanic. Tuto přehlídku měli možnost shlédnout chovatelé 26. září 2001 v prostorách zámku v Polné u Jihlavy, kam se sjelo na 600 chovatelů z oblasti působnosti společnosti Plemo, a. s., (Plebo Brno, a. s., Agro Měřín, a. s., Chovservis Hradec Králové, a. s.).
První blok této netradiční akce byl koncipován jako seminář věnovaný chovu skotu v EU, druhý byl věnován vlastnímu představení šlechtitelského programu chovu skotu, třetí blok byl uspořádán formou panelových diskusí včetně krátké ukázky technologie výroby inseminačních dávek používané na inseminačních stanicích býků.
V první části programu měli chovatelé možnost vyslechnout přednášky hostů ze zahraničí – Dipl. Ing. Karla Zottla a Ing. Friedricha Führera z Rakouska, kteří představili rakouskou populaci plemene fleckvieh a způsob hospodaření v zemích EU, Ing. Hans Ramp z Nizozemí společně s Ing. Hrudou hovořili o balanci minerálních látek ve vztahu k reprodukci.
Vlastní představení býků a jejich potomstva bylo pro chovatele do poslední chvíle malou záhadou. Mnozí začali mít jasno při vstupu do sálu, kde bylo na podiu nainstalováno rozměrné promítací plátno. Film jsme začali natáčet v jarních měsících. Samotnému natáčení předcházela příprava, ve které byly vybrány chovy, které nám umožnily vstup s kamerou. Z asi 16 hodin natočeného materiálu bylo po pečlivém a náročném výběru sestříháno to, co měli možnost chovatelé vidět v Polné. Pro trochu zpestření jsme s laskavým svolením pánů režisérů Jiřího Menzela a Zdeňka Svěráka použili ukázky z filmů Vesničko má středisková a Postřižiny. Touto cestou jim ještě jednou děkujem..
Blok českého strakatého plemene uváděli a komentovali Ing. Miloš Lorenc a Ing. Lenka Popeláková. Byli předvedeni býci EB 440, JUN 639, JUN 649 – pokračovatelé úspěšných českých linií, NIC 9 a AMT 10 býci plemene montbeliarde dovezení z Nizozemí, UF 57 a UF 58 potomci skvělého montbeliardského býka UF 6 (Bois le Vin) a špičkové matky C plemene po MKM 164 z Agris Jedovnice, s. r. o. Dále potomci dovezených linií TAR 29, LON 11, HG 173 a ZEL 96.
Osvědčené a známé zlepšovatele prezentovali otec býků HG 76 z GenAgro Říčany, a. s., jehož dcery se vyznačují ukázkovým zevnějškem a užitkovostí. Několik let využívaným otcem býků je i JUN 618 ze ZD Věcov včetně jeho šesti synů zařazených do testace a deseti velmi pěkných dcer z různých zemědělských podniků, ale i otec býků BJ 124 od Ing. Zikmunda z Linhartic, jehož dcery dosahují dlouhodobě vysokých hodnot PH kg B i PH % B a synové velmi dobrých výsledků ve výkrmnosti. Jak jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, dcery jsou ušlechtilé, rámcové, s pohlednými vemeny. Tato část vrcholila ukázkou dlouhodobé špičky na českém TOPu otcem býků TAR 5 z HD Určice, jehož dcery dlouhodobě dosahují PH kg bílkovin nad +50 a PH kg mléka nad +1200, synové mají RPH KNP 117. Dcery jsou zařazovány do matek býků. Přehlídka pak pokračovala předvedením nových „tahounů.“ Prvním předvedeným býkem byl MKM 231 z GenAgro Říčany, a. s., dalším již v loňském roce vyhlášený otec býků MKM 221 ze Zem. spol. Veveří, Veverské Knínice, syn legendárního MKM 164. Jeho dcery, z nichž jsme rovněž několik viděli, se vyznačují nejen dobrým exteriérem se skvělými vemeny, ale i perfektní užitkovostí. Po něm následoval další býk z Veverských Knínic - MOR 40 býk s raketovým nástupem v PH kg mléka – v současné době +1734. Dcery, včetně těch předváděných, mají výborný kombinovaný užitkový typ, dobré osvalení, utváření končetin a tvarové vlastnosti vemen s perfektním upnutím. Synové na SKVS dosáhli 118,1 RPH KNP. Přehlídku červenostrakatého skotu zakončil otec býků MOR 59 ze ZOD Čáslavice, jeden z nejkomplexnějších býků v programu. Dcery mají velmi dobrý exteriér, pěkná vemena – jak jsme se mohli ve filmu přesvědčit, a vynikající mléčnou užitkovost.
K velkému překvapení všech zúčastněných na začátku filmu o plemeni holštýn byla na pódium uvedena hvězda programu – dojnice č. 00566-607 z chovu Dobrosev Dobronín, a. s. kterou komentovali Ing. Roman Hruda a Ludvík Dodávka. Filmová hvězda se narodila 25. 3. 1999 – otec Formation (NEB 587), matka č. 00429-607 po Bellwoodovi (NX 604). Byla oceněna na Výstavě hospodářských zvířat v Přerově, kde získala 3. místo v kategorii krav na I. laktaci. Na pódiu se před publikem chovala skutečně profesionálně.
Schéma filmu o holštýnském plemene bylo rozděleno do čtyř základních témat – budoucí plemeníci, aktuální testanti, býci v testu a synové slavných otců.
Mezi budoucí plemeníky je zařazen býček po Aaronovi z matky po Wells Katalystovi z farmy Josefa Němce a býček po Winnerovi z matky po Majicovi z chovu Dobrosev Dobronín, a. s. Od této matky má společnost Plemo, a. s., na inseminační stanici v Moravském Krumlově vykoupeného býčka Eukalyptus po Stormovi. Dále byl představen býček po Hershelovi z matky po Terrym z Agrodružstva Načeradec, odkud naše společnost již vykoupila pět býčků.
Mezi aktuální testanty se řadí W-H.-RUNN (NGA 353) – kombinace Convincer x Lord Lily, který byl nakoupen v Nizozemí. EIFEL (NBY 217) - kombinace Jeff x Cleitus pochází z farmy J. Němce od matky Mar Bil Cleitus Grace. Býk EXCEL (NEB 935) kombinace Aaron x Gasman pochází ze ZS Ostřetín, a. s. Byly prezentovány jeho dvě plné sestry a sedm polosester po Martym. Dále se chovatelům předvedl polobratr po Basarovi Dakota (NEB 879) - Basar x Gasman.
V současné testaci jsou zařazeni býci Dick (NBY 177) – kombinace Brock x Patron z farmy J. Němce, jehož matka je nejlépe hodnocenou prvotelkou v ČR. Z VOD Zdislavice byl představen Echo (NBY 216) – kombinace Henu Masc x Cubby. Royal Rambo (NEB 823) je kombinací Metro x Celsius. Je to býček narozený v Nizozemí z nakoupeného embrya v USA a patří podle rodokmenu k našim nejlepším býkům. Jeho dcery jsou k vidění na farmě Agrodružstva Načeradec.
V bloku nazvaném „Synové slavných otců“ byli chovatelům představeni býčci po Gibbonovi – Dido (NGA 327) – kombinace Gibbon x Aerostar a býček Nanuk (NGA 285) – Gibbon x Tonic z farmy F. Zahradníka. Matka Nanuka je na pastvině ve firmě ZEOS Kamenice, s. r. o., kde je intenzivně vyplachována. Býček Casius (NGA 314) – Gibbon x Bellwood z farmy J. Němce se prezentoval se svými polosestrami. Po Fatalovi byli představeni býčci Blisard (NGA 289), Baskano (NGA 290), Baffason (NGA 266). Po Mandelovi býčci Boman (NX 831), po Dannixovi býček DARK (NX 750) a jeho dcery z Agrochovu Sobotka, Agro Chomutice, a s., ZD Dubenec, a. s. a ZEPO Bohuslavice, a. s. Býček BENIX (NX 799) pochází z chovu F. Zahradníka a jeho dcery jsou k vidění v ZEAS M. Budějovice, a. s., ZD Roštýn Hodice a Agrodružstvu Blížkovice. Po býku Esquimau se předvedl býček Escorial (NGA 262) a jeho dcery ze společnosti Terris Budětsko, s. r. o. Po Celsiovi byl prezentován býček Gismo (NGA 209) a jeho polobratr Elvis (NEB 588) s dcerami z Agronetu Nesovice. Po Hunterovi byl chovatelům představen Argos (NGA 233) a jeho dcera v ZD Brtnice, po RC Mattovi býk Matthias (NX 730) a jeho dcery ze ZD Letovice, ZD Velké Opatovice, ZERA Rájec, a. s., Agronet Nesovice, a. s. a ZEAS Nivnice, a. s. Po Bellwoodovi se prezentoval Bill (NX 773) – jeho dcery se nachází v ZD Podhorní Újezd a býk Mallwood (NX 768) a jeho dcery, které se nachází na farmě Blízkov Agro Měřín. Na závěr filmu byl představen Bert (NEB 609) po Jabotovi a jeho dcery z AG Karlovice, a. s., ZD Podhorní Újezd a Agro Chomutice, a. s.
Filmovou přehlídku býků zakončil film o masných plemenech, který zasvěceně komentoval Ing. Jan Všetečka. Využívání býků masných plemen v inseminaci je v rámci České republiky, mimo býky působící v přirozené plemenitbě, na úrovni 10 %, v rámci akciové společnosti Plemo potom na úrovni 6,5 %. Mezi nejvíce používaná masná plemena v inseminaci patří plemeno charolais, piemontese, limousine, méně plemeno aberdeen angus, blonde d´ aquitaine, belgické modré, případně masný simentál.
Zařazovat masné plemeno do stáda s plemenicemi dojného či kombinovaného typu má svůj význam, pokud má chovatel dostatek jalovic do obratu stáda, ale ve stádě má ještě plemenice, od kterých nechce zařazovat potomstvo zpět do stáda. Takové plemenice je dobré zapouštět býky masných plemen. To znamená, že březostí je u plemenic hormonálně stimulována budoucí laktace a od potomstva z užitkového křížení lze očekávat lepší osvalení, konverzi živin a přírůstky při extenzivním odchovu. Ve finále se chovatel dočká lepšího zpeněžování a celkového ekonomického přínosu.
Program naší společnosti, pokud jde o využívání býků masných plemen do užitkového, případně převodného křížení, je zaměřena na býky, kteří ve šlechtitelském programu dávají jako plemeníci otcovského typu předpoklad bezproblémového potomstva s dobrým osvalením, dobrými růstovými schopnostmi a při dobré reprodukci. Mezi takovéto býky patří například ZCH 446, ZCH 461, ZLI 273, ZPI 266.
Po obědě jsme chovatelům nabídli možnost zúčastnit se panelových diskusí. Prof. Ing. Josef Dvořák, CSc. z MZLU v Brně s chovateli hovořil na téma genetika, Ing. Libor Divoký a MVDr. Jana Kozáková na téma Výživa, doc. Ing. Ladislav Máchal, DRSc. z MZLU v Brně a Ing. Jan Všetečka s chovateli diskutovali na téma reprodukce, a naši hosté již výše jmenovaní z Rakouska hovořili o šlechtění C skotu v Rakousku a o embryotransferu.
Co můžeme napsat na závěr? Společnost PLEMO, a. s. předvedla jako první býky jinou formou, než na kterou byli všichni zvyklí. Podle prvních ohlasů v Polné se způsob předvedení býků, jejich potomstva, vrstevníků i předků líbil. Doufáme také, že ačkoliv někteří chovatelé preferují pohled na živé zvíře, budou brát v potaz nebezpečí nákaz, které je v případě velké návštěvnosti inseminačních stanic reálné a filmovému představení býků naší společnosti budou nakloněni.

Ing. Milada Flíčková,
Plemo, a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down