28.10.2003 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Polná 2003 aneb býci na plátně

Již třetí ročník netradičního chovatelského dne uspořádala pro své příznivce a zákazníky akciová společnost Plemo. V prostorách zámku Polná se druhý týden v říjnu sešlo 600 chovatelů, aby shlédli filmové představení, v němž hrají hlavní roli plemení býci a jejich potomstvo.

Dopolední program byl věnován odborným přednáškám o chovu skotu. Prezident Evropského sdružení chovatelů strakatého skotu Ing. Richard Pichler zhodnotil ve svém příspěvku pozice a perspektivy rozvoje chovu strakatého skotu v rámci EU a zdůraznil cíle, které by v chovu fleckvieh měly být do budoucna splněny. Zaprvé by se měl udržet profil plemene a jeho výhody, využít potenciál plemene v mléčné užitkovosti a udržet masnou užitkovost. Velký důraz se bude klást na zlepšení fitness a ekonomickou účinnost šlechtitelského programu. K tomu je třeba nasadit a zavést do praxe biotechnologické metody. Růst ekonomiky by podle Pichlera měl být zajištěn na základě regionální, ale i mezinárodní spolupráce.
Ing. František Hřeben představil graf, v němž seřadil plemena chovaná v ČR podle průměrné dojivosti. První je podle očekávání holštýnké (7118 kg), druhé plemeno ayrshire (5963 kg), české strakaté obsadilo třetí příčku (5642 kg), následují ostatní plemena a jersey (5132 kg). Dále upřesnil mezinárodní název červenosrakatého plemene, který byl již schválil odbor živočišné výroby MZe. Anglický název Czech Fleckvieh bude od nynějška odpovídat kombinovanému českému strakatému plemeni.
Jak se šlechtí v Kanadě
Slovo dostali i zahraničních hosté, konkrétně zástupci kanadské plemenářské společnosti Semex. Prvním z nich byl Dr. Harley Nicholson, generální manažer společnosti Westgen, dceřinné firmy Semexu, jež zajišťuje plemenářské služby ve čtyřech západních provinciích (Britská Kolumbie, Alberta, Saskatchevan, Manitoba). Společnost má přes 185 ustájených býků a produkuje ročně 1,6 mil. dávek semene. 90 % inseminačních dávek putuje do dojných stád a zbylých 10 % zahrnuje skot masný. Westgen je domovem legendárního býka Madawaska Aerostar, kterému je nyní 11 let, říká se mu Konzultant nebo též „osmý div světa”. Prodáno bylo 1,2 milionu inseminačních dávek, v celém světě. se otestovalo více než 1000 jeho synů.
V Kanadě je 1,1 milionů dojného skotu., 18 000 stád je průměrné velikosti 57 kusů, ale počet jedinců ve stádě vykazuje značnou variabilitu – od 20 až po 1200. Převažuje holštýnský skot, kterého bylo roku 2002 v Kanadě registrováno 93 %. Podle dr. Nicholsona udělala společnost v minulosti v plemenářské práci chyby, ze kterých se poučila. V současné době mají zásadu nepoužívat více než 100, maximálně 120 synů po jednom otci býků. Cílem je zařadit syny do testace v období, kdy jsou známy u otce první výsledky dcer. Společnost z hlediska selekčního programu investuje a klade důraz na výborný zdravotní stav a odolnost vůči nemocem (to zahrnuje i mastitidu) a na selekci na základě genetických markerů. Do budoucna se zaměří ve větším měřítku na sexování semene (pro zajímavost - sexované semeno se v současnosti v Kanadě prodává za 150 dolarů) a doplnění testování potomstva o molekulárně genetické metody.
Filozofie firmy ve šlechtění se dá charakterizovat jedním slovem -„profitability“, to znamená, že nejdůležitější šlechtitelské kritérium je zisk farmáře. Dojnice s maximální produkcí nepřináší chovateli takový prospěch, jako třeba kráva s nižší produkcí, ale dlouhověká. Westgen testuje některé býky v ČR i v Maďarsku..
Jako druhý hovořil Dr. Jacques Chesnais, hlavní genetik společnosti Semex, který představil genetickou strategii v chovu dojného skotu. Od roku 1999 zde byl jako v jedné z prvních zemí zaveden výpočet odhadu plemenné hodnoty pomocí Test Day Modelu. Je to v podstatě nejpreciznější metoda, která v současné době existuje. Pozitiva kanadské genetiky vidí Jacques Chesnais ve vysoké opakovatelnosti a spolehlivosti býků v řebříčku. K dobrému stavu přispívá i mentalita chovatelů, kteří jsou konzervativní a používají z 85 % kanadské prověřené býky. V Kanadě funguje mezinárodní srovnávací program MACE, který se snaží o přepočet plemenných hodnot z různých zemí na jeden výsledek (podobně jako švédský Interbull). Jak řekl Chesnais, získáme-li pomocí MACE žebříček prvních sto býků na světě v produkci mléka, je 46 % těchto býků právě z Kanady.

Netradiční přehlídka plemeníků
Po obědě začalo promítání, při němž se postupně představili býci holštýnského, českého strakatého a masných plemen skotu. Hlavními protagonisty filmu byli aktuální plemeníci v testaci, osvědčení zlepšovateé, otcové příští generace býků i budoucí testanti. Přítomní chovatelé mohli od stolů sledovat jednotlivé býky i jejich dcery a zároveň poslouchat doprovodný komentář z úst odborníků akciové společnosti Plemo.
Holštýnská část filmu začala významnými rodinami býků a byla doplněna o záběry nejdůležitějších zakladatelek těchto rodin. Po nejlepších býcích v plemeni (Babel NX 813, Mallwood NX 768) přišli na řadu i nově prověření býci k použití v připařovacích plánech v r.2004, z nichž někteří byli prověření ve více zemích.
Za české strakaté plemeno se představily linie Mrak, Morelo, Radi a další. Vedoucím komentátorem byl Ing. Miloš Lorenc, hlavní šlechtitel českého strakatého skotu společnosti Plemo. Po skončení filmu následovala znalostní soutěž o ceny a chovatelská diskuse.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down