13.08.2001 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Porovnání plemenných hodnot býků z ČR a z jiných zemí

V článku „Rozbor stavu šlechtění českého strakatého skotu“ jsme věnovali pozornost mimo jiné porovnání dosahovaného genetického zisku v České republice a v jiných zemích. V rámci populace českého strakatého skotu jsou mimo býků z domácího šlechtění používáni také býci původem ze zahraničí. A právě této problematiky se týká tento článek.

Provést porovnání plemenných hodnot (genetické úrovně) populací chovaných a tedy i hodnocených v různých zemích je možné díky mezinárodní organizaci Interbull. Tato organizace sídlící ve švédské Uppsale koordinuje mezinárodní testaci býků a na základě metody MACE (Multiple-trait Across Country Evaluation) provádí konverze plemenných hodnot mezi jednotlivými zeměmi.
MACE využívá hodnocení otců z každé země na základě užitkovosti potomstva společně s informacemi o rodokmenu, které populace propojují za účelem hodnocení pro všechny býky v měřítku používaném v importující zemi. Pro jednotlivé znaky se používají hodnoty koeficientu dědivosti (h2) platné v příslušné zemi.
Pro posouzení úrovně býků českého strakatého plemene byla použita databáze Interbullu z října 2000. Tato databáze obsahuje přepočtené plemenné hodnoty (PH) býků z České republiky i z ostatních evropských zemí na jednotnou bázi, čímž je zajištěna jejich vzájemná porovnatelnost. Pro porovnání byly použity výsledky býků narozených v letech 1989 až 1994 v těchto zemích: Rakousko, Francie, Německo, Švýcarsko a Itálie.
Tímto způsobem je možno provést porovnání pouze u plemenných hodnot pro kilogramy mléka, tuku a bílkovin. Pro ostatní ukazatele zatím hodnoty přepočtené Interbullem pro Českou republiku nejsou k dispozici.
Průměr plemenných hodnot býků ze všech výše uvedených zemí narozených v letech 1989 až 1994 je pro mléko 93,2 kg, pro tuk -2,20 kg a pro bílkoviny 4,60 kg. Průměr všech býků, kterým byl přidělen státní registr v ČR, je pro mléko 155,2 kg, pro tuk -0,25 kg a pro bílkoviny 6,50 kg (viz tabulka). Průměrné hodnoty býků s přiděleným registrem v ČR jsou pro kg mléka a bílkovin vyšší než průměr celého souboru. Tato skutečnost svědčí o tom, že jsou pro plemenitbu v ČR vybíráni býci s nadprůměrnými hlavními selekčními ukazateli, tj. PH pro kg bílkovin a mléka. Tento závěr však již zcela neplatí, zhodnotíme-li tímto způsobem jednotlivé země odděleně. Býci s přiděleným statním registrem v České republice pocházející z Itálie a Švýcarska mají dokonce záporné průměrné plemenné hodnoty pro kg mléka i bílkovin. Musíme však zohlednit také počet býků z jednotlivých zemí, kterým byl přidělen státní registr ve vztahu k celkovému počtu býků z dané země. Například z Itálie byl pro plemenitbu v České republice vybrán pouze jeden býk.
Průměrná plemenná hodnota pro kg mléka u býků z České republiky je 27,9 kg, pro kg tuku -5,48 kg a pro kg bílkovin 0,64 kg, což jsou hodnoty nižší, než je průměr souboru všech býků. Pro znázornění rozdílů mezi ČR a ostatními státy slouží grafy 1 až 3, kdy jsou jednotlivé hodnoty vyneseny tak, aby se průměr PH býků pocházejících z ČR rovnal nule a aby průměry PH býků z ostatních zemí byly odchylky od průměru České republiky. Úrovní průměrné plemenné hodnoty pro kg mléka jsou býci z České republiky mezi býky z Německa (56,0 kg) a Švýcarska (12,3 kg), průměrnou plemennou hodnotou pro kg tuku jsou na úrovni Německa (-3,3 kg) a Rakouska (-7,3 kg). Průměrná plemenná hodnota pro kg bílkovin našich býků je nižší již jen u býků z Rakouska (0,54 kg).
K plemenitbě by se ve stádech měli vedle testantů používat pouze býci zlepšovatelé (kladně prověření kontrolou dědičnosti). Při jejich výběru by se však vedle kritérií pro mléčnou užitkovost nemělo zapomínat ani na užitkovost masnou (u kombinovaných plemen) a samozřejmě také na zdraví a exteriér. Toto pravidlo platí obecně pro býky z domácího šlechtění a měli bychom se jím striktně řídit i při dovozu býků. V každé populaci existuje variabilita a my bychom měli býky ze zahraničí vybírat tak, aby byli geneticky lepší nejen než průměr domácí populace, ale také než naši špičkoví býci. Je lepší využívat variabilitu domácí populace ( varianty) než průměr ostatních populací, pokud jde o zvířata s podobnými plemennými hodnotami.

Ing. Eva Němcová,
Ing. Miloslava Štípková,
VÚŽV Praha-Uhříněves,
Prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc.,
ČMSCH Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down