24.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Porovnání různých nutričních variant krmných směsí pro výkrm brojlerových kuřat

Výkrm brojlerových kuřat je jedním z nejvýznamnějších a vysoce intenzivně se vyvíjejících odvětví živočišné výroby. Vzhledem k rychlým pokrokům v oblasti šlechtění nových hybridů brojlerových kuřat s vysokou intenzitou růstu se stále snižuje délka výkrmu kuřat, při zachování porážkové hmotnosti. Tento trend klade značné nároky na nutriční skladbu krmných směsí, které by plně uspokojovaly výživové požadavky brojlerů na optimální růst a vývin a které by v co největší míře využily jejich genetický potenciál.

Vzhledem ke stále problematičtějšímu využívání masokostních mouček jako bílkovinového zdroje v krmných směsí, se bude pravděpodobně klást větší důraz na maximální využití živin ve směsích. K tomu může výrazným způsobem přispět zařazení vybraných enzymů do receptur krmných směsí.
V květnu až červenci 2000 proběhly na farmě Popovice, společnosti Alas, a.s., dva provozní pokusy. V pokusech byly testovány tři typy směsí, s přídavkem enzymů. V prvním pokuse byl použit hybrid Ross, ve druhém Cobb. Kuřata byla naskladněna jako jednodenní, nesexována. Výkrm byl ve třech halách. V prvním pokusu bylo v halách po 36 000 kusech kuřat, ve druhém pokusu bylo v hale jedna a dvě 36 500 a ve třetí hale 36 700 kusů kuřat. Výkrm byl na hluboké podestýlce z řezané slámy. Výkrm trval 35 až 40 dnů. Optimální mikroklima bylo zajištěno klimatizací každé haly. V průběhu pokusu byl každý pátý den zvážen vzorek kuřat pro ověřování růstové intenzity kuřat. Dále jsme sledovali spotřebu krmiva na kg přírůstku a procento úhynu.
Kuřata byla krmena směsí BR1 do věku 10 až 11 dnů, směsí BR2 do 24 až 25 dnů a do konce výkrmu byla krmena směsí BR3. Krmné směsi byly míchány Zemědělskými službami Dynín.
V prvním pokusu byla testována na dvou halách krmná směs standard s obsahem pšenice okolo 60 %, vedle ní byla na jedné hale krmena jako kontrolní krmná směs na bázi kukuřice a sójového extrahovaného šrotu, podíl pšenice se pohyboval od 35 do 50 %. Ve druhém pokusu byla na dvou halách krmena kontrolní krmná směs, stejného složení jako v prvním pokusu, na jedné hale byla krmena směs standard.

Ve druhém pokusu v hale č.3 se kuřata dodávala v 35 dnech věku. Bylo domluveno lepší zatřídění kuřat a proto je větší dosažená cena, než na jiných turnusech. Výkupní cena za jeden kg živého kuřete v červenci 2000:

I.jakost 21 Kč
II.jakost 18 Kč
nestandard 7 Kč

Při porovnání výsledků provozních pokusů ve dvou pokusech bylo zjištěno, že kuřata hybridu Cobb jsou produktivnější než kuřata hybrida Ross. Projevilo se to zkrácením doby výkrmu o 1 až 2 dny. Při zkrácení výkrmu na 35 dnů zatřídění kuřat bylo lepší než ve standardní době výkrmu. Zařazení pšenice v množství 57 až 64 % podílu ve směsích standard neovlivnilo výsledky konverze živin a výskyt úhynu kuřat ve srovnání s kontrolní směsí. Těchto výsledků by nemohlo být dosaženo bez cíleného zařazení krmných enzymů do krmných směsí standard. Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi typem použitých enzymů od různých firem.
Přehled literatury u autorů.

Doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc.,
Dr. Ing. Jaromír Kadlec,
Ing. František Lád, CSc.
ZF JČU České Budějovice
Ing. Václav Tůma
Alas a.s.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down