20.05.2002 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poslední rok plošného používání krevních skupin k ověřování původu

Krevní skupiny budou od příštího roku v České republice pro účely ověřování původu nepoužitelné. Tím končí pětileté období přechodu z techniky krevních skupin, které sloužily 40 let, na techniku DNA – používání mikrosatelitů. V jiných zemích se termín ukončení používání krevních skupin může od našeho termínu odlišovat.

Například v Davisu (USA) ukončili používání krevních skupin k 31. 12. 2001. Organizace ISAG již provádí mezinárodní srovnávací testy (krevních skupin a dalších genetických znaků), kterých se povinně naše laboratoř účastní, od srovnávacího testu pro léta 2001 až 2002 jen technikou DNA (mikrosatelity).
Ve snaze minimalizovat případné potíže, které by mohly nastat v příštím roce a v následujících létech s plněním nařízení zákona č. 154/2000 Sb. ohledně ověřování původu zvířat vzniklých z inseminace zejména dovezeným semenem a z vyprodukovaných embryí, upozorňujeme, že genetické typy některých býků nejsou v databázi genetických typů – DNA znaků (mikrosatelitů) laboratoře. Jde převážně o býky masných plemen. U těchto býků dovozci nedovezli genetické typy získané DNA technikou, nanejvýš jsou k dispozici jejich krevní typy. Ty ovšem v příštím roce již budou nepoužitelné. Při požadavku laboratoře o dávku semene se setkáváme s nářky, jak jsou tímto požadavkem silně finančně poškozováni, a dávku v řadě případů laboratoř nedostane. Případně ani neví, od koho ji požadovat. Navíc laboratoř není povinna ani oprávněná o stanovení genetického typu žádat – tím je chovatel nebo vlastník zvířete (inseminační dávky). V zákoně č. 154/2000 Sb. §12, odstavec (6) říká, že „o stanovení genetického typu ... je povinen žádat chovatel zvířete.“ Podle §15, odstavec (2) je plemeník „registrován ve státním registru plemeníků na základě žádosti jeho vlastníka. Žádost musí být doložena... b) u plemeníků dovezených ze zahraničí nebo u dovezených inseminačních dávek ... 2. u býků a hřebců osvědčením o genetickém typu (§12)“. Poznamenáváme, že genetický typ musí vyhovovat specifikaci ISAG a tou jsou v současné době mikrosatelity :
pro skot – sada mikrosatelitů BM1824, BM2113, ETH10, ETH225, INRA023, SPS115, TGLA122, TGLA126, TGLA227,
pro koně sada mikrosatelitů AHT4, AHT5, ASB2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG10, VHL20.
Tím, že býk nemá stanoven genetický typ DNA technikou, je však ve skutečnosti poškozován chovatel, který i když vyžaduje ověření původu svého zvířete technikou DNA, musí se spokojit s ověřením krevními skupinami a testací potomka i na DNA. To znamená pro něho vyšší náklad o 1000 Kč. O další tisícovku přijde v případě, že matka prověřovaného potomka je poprvé testována. Mohla by se otestovat jen na DNA a tento test by byl použitelný i pro další její potomky, ale vzhledem k otci jejího potomka musí se použít testace na krevní skupiny. V příštím roce bude muset být u ní stanoven DNA typ.
Další poškození chovatele může způsobit prodejce semene chovateli tím, že v následujících letech nebude možné vyhovět požadavkům zákona vůbec, protože dávky semene již nebudou u řady býků k dispozici a tudíž jejich potomci nebudou moci být uznáni jako plemenná zvířata. Toto poškození si chovatel, případně producent embryí ale může přivodit sám tím, že dárkyně embryí nebudou mít stanovený genetický typ (DNA). Připomínáme, že při náhlém úhynu dárkyně embryí je rozumné odebrat od ní malý kousek kůže nebo svaloviny (2 až 3 g) a skladovat jej v zmrazeném stavu do doby rozhodnutí, zda její genetický typ bude nebo nebude nutný pro uznání původu jejího potomstva.
Další problém může nastat s plněním požadavků zákona u dovezených embryí, pokud nebudou dovezeny i genetické typy jejich otců a matek v platné specifikaci ISAG.
Prosíme chovatele a další zúčastněné osoby, aby si uvědomili, že laboratoř nemůže napsat jiné vyjádření než „původ nelze ověřit, pokud není k dispozici genetický typ jednoho nebo obou rodičů a nebo z více udaných možných otců nelze vyloučit dva a více otců“ (vyhláška MZe č. 471/2000 Sb. §29 odstavec 1d).
Podobná situace je i u koní. Jediná chovatelská organizace v ČR – JOCKEY CLUB ČR – vzala situaci ve stanovování genetických typů v době výměny dvou nekompatibilních systémů – techniky krevních skupin za techniku DNA vážně a již v letošním roce původ všech narozených hříbat bude kontrolován technikou DNA. K tomu přispělo několikaleté přípravné období, kdy byli postupně přetestování hřebci i některé klisny na mikrosatelity. Chovatelské organizace ostatních plemen podcenili tuto situaci a finanční náročnost přechodu na novou technologii bude u nich vyšší. Majitelé hřebců se budou muset s laboratoří domluvit, zda budou objednávat testaci hřebců sami, anebo podle výskytu požadavků na ověřování potomků jejich hřebců jim bude laboratoř automaticky zasílat faktury za stanovené genetické typy. To by asi byla optimální varianta. Majitelé klisen si budou muset objednávat testaci sami. Pochopitelně je možný i jiný způsob – odmítat požadavky na ověření původů hříbat s poukazem na možnost, aby odmítnuti chovatelé sami požádali majitele hřebců o objednání testace. Nepovažovali bychom to za nejlepší způsob řešení problému.
Stejná situace jako u skotu je i u koní, respektive u hřebců ze zahraničí. U anglického plnokrevníka bezproblémově dostáváme DNA typy z Německa, Irska a Slovenska.
Ing.Vladimír Glasnák CSc., Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Hradištko pod Medníkem

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down