31.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Postavení prvovýrobců na trhu se musí zlepšit

„Rok 2001 je třeba považovat za velmi zlomový a pro zemědělce skutečně zlomový. V loňském roce došlo nejen k masivnímu nástupu obchodních řetězců, ale i k vysoké integraci zpracovatelů, která v letošním roce stále pokračuje. Zemědělci ovšem tento trend nezachytili a dosud nedělají žádné závažnější kroky k integraci odbytu,“ řekl ve svém vystoupení na členském shromáždění Svazu chovatelů holštýnského skotu předseda Agrární komory ČR Ing. Václav Hlaváček.

„Došlo tím ke značnému zhoršení pozice zemědělských prvovýrobců vzhledem ke zpracovatelům i obchodu. Postavení na trhu je potřeba zlepšit především pomocí odbytových organizací. Ovšem často jsou největší překážkou zlepšení postavení vůči zpracovatelskému průmyslu sami zemědělci. Jestliže vám například mlékárna dluží sedm miliónů Kč za dodané mléko, pak nemáte nejmenší důvod dodávat do ní mléko dál. Ale tyto věci, podobně jako vyjednávání o cenách, by měly řešit právě odbytové organizace,“ uvedl dále Hlaváček.
Představenstvo Agrární komory ČR rovněž přijalo tvrdá opatření k odbytu mléka i masa a Zemědělskému intervenčnímu fondu byl předložen podkladový materiál k dotaci exportu hovězího masa, aby se jeho ceny dostaly na úroveň listopadu 2000. Rovněž je potřeba řešit dopad BSE, kdy byl Agrární komorou ČR stanoven požadavek vůči EU na odškodnění českých chovatelů za finanční ztráty způsobené poklesem odbytu hovězího masa. „Ztráty chovatelů v důsledku BSE, ačkoliv na našem území nebylo zjištěno ani jedno nemocné zvíře, se v letošním roce budou pohybovat kolem 2,5 miliard Kč. V průběhu června letošního roku chceme uzavřít podkladový materiál k tomuto problému tak, aby mohl být bez prodlení předložen v Bruselu,“ pokračoval Hlaváček.
Důležitá zůstává z hlediska Agrární komory i chovatelů i otázka exportu do Ruska. Rusko má velký zájem například o chovné jalovice či prasničky, stranou nezůstává ani rostlinná výroba, kdy je zájem o osiva. Genetický materiál z České republiky je ceněn nejen z důvodu stejných geografických podmínek, takže nedochází k problémům s aklimatizací, ale zejména z hlediska nadstandardní zdravotní bezpečnosti. „Víme, že vývoz do Ruska je poněkud problematický zvláště z hlediska velmi rizikového transportu do místa určení i z hlediska značných finančních nákladů na bezpečnost transportu. Jednání s ruskou stranou ovšem stále pokračují a již dnes je možné říci, že ruská strana opouští barterový obchod a přechází na platbu v USD,“ řekl Hlaváček „V rámci brněnského TECHAGRA 2002 plánujeme kongres nevládních organizací asociovaných zemí k Evropské unii, kterého by se měl zúčastnit i evropský komisař pro zemědělství Franz Fischler a evropský komisař pro přidružení Günter Verheugen. Na programu jednání je především připravenost asociovaných zemí ke vstupu do EU, ale i uplatnění našich požadavků vůči EU,“ informoval shromážděné chovatele Ing. Hlaváček.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down