13.10.2015 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potlačení tvorby metanu u hospodářských zvířat

Jaké recepty nabízí současná věda na snížení emisí metanu v živočišné výrobě? A nakolik vycházejí aktuální chovatelské trendy vstříc ochraně životního prostředí z hlediska omezení produkce skleníkových plynů?

Metan patří k plynům, které jsou s to v atmosféře vyvolat poměrně silný skleníkový efekt. Hospodářská zvířata ho produkují relativně hodně, ale jejich podíl na celkové produkci skleníkových plynů vznikajících v důsledku lidské činnosti je malý. Z celkového množství metanu unikajícího do ovzduší jak z přírodních zdrojů, tak v důsledku činnosti člověka tvoří metan vylučovaný přežvýkavci 17 %. Z celkové produkce skleníkových plynů však představuje metan produkovaný hospodářskými zvířaty jen 3,3 %.

V řadě ekonomicky rozvinutých zemí je podíl hospodářských zvířat na celkové produkci skleníkových plynů ještě nižší. Například ve Spojených státech připadá na všechna hospodářská zvířata jen 2,7 % všech skleníkových plynů produkovaných činností člověka a zvířat chovaná pro produkci mléka se na produkci všech skleníkových plynů vznikajících lidskou činností podílí jen z 0,55 %. V ekonomicky rozvinutých zemích s výrazným podílem pastevních chovů hospodářských zvířat (např. Irsko nebo Nový Zéland) však může být tento podíl mnohem vyšší. Stejně tak je produkce metanu významnější v rozvojových zemích s početnou populací skotu (např. Brazílie nebo Indie).

Objem metanu unikajícího do atmosféry v důsledku chovu hospodářských zvířat závisí především na počtu chovaných přežvýkavců, na úrovni jejich užitkovosti a na způsobu nakládání s výkaly těchto zvířat. Při intenzivním chovu, kdy se výkaly zvířat skladují, je únik metanu z výkalů do ovzduší vyšší než při extenzivním chovu.

Celý článek najdete v Našem chovu č. 10/2015

Ing. Jan Nevoral, PhD.,1)

Ing. Tereza Žalmanová, PhD., 1)

Ing. Kristýna Hošková, PhD., 1)

Ing. Kateřina Zámostná, 1)

Ing. Šárka Prokešová, 1)

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. 2)

1) ČZU v Praze

2) Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down