24.06.2007 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potomstvo býků v Radešínské Svratce

Zasedání výboru WSFF, které se poprvé ve své historii konalo v České republice, zakončila přehlídka potomstva vybraných býků v Radešínské Svratce. Předvedeno bylo na sto plemenic od prvotelek přes krávy na druhé a vyšších laktacích až po nejstarší plemenici na osmé laktaci. Z každé kolekce krav byla čtyřmi hodnotiteli podle exteriéru vybrána nejlepší a z nich byla na závěr vybraná šampiónka celé přehlídky. Soudcovské břemeno na sebe vzali účastníci zasedání Fred Schuetze ze Spojených států, Peter Speers z Austrálie, Hugo Valentin z Itálie a Imre Füller z Maďarska.

Zvláštním hostem setkání v Radešínské Svratce byl proděkan agronomické fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ing. Pavel Ryant, Ph. D., který jménem děkana prof. Ladislava Zemana předal medaili prof. Taufera za zásluhy, přínos k rozvoji skotu, práci v obecné zootechnice a za dlouhodobou spolupráci s Ústave chovu a šlechtění hospodářských zvířat agronomické fakulty Richardu Pichlerovi.

Jednička bodovala hned dvakrát
Přehlídku zahájila kolekcí společnost CZ Delta. Prvním býkem, který se prostřednictvím svých dcer divákům představil, byl Bajer 291. Je synem německého býka Bambi. Bajer 291 se dožil 12 let a potvrdil tak dlouhověkost svojí matky, která celkem na osmi laktacích nadojila přes 53 tisíc kilogramů mléka. Podle souhrnného indexu SIC je na 26 místě v žebříčku, nyní má přes 1300 dcer na prvních laktacích. Jeho předností je velmi dobrá mléčná užitkovost, vynikající plodnost a výkrmnost potomstva. Dcera po tomto býkovi s katalogovým číslem jedna (CZ000118298932) v majetku Příkosické zemědělské, a. s., byla vyhodnocena komisaři jako nejlepší z předvedené kolekce plemenic a v celkovém hodnocení ze všech předvedených obsadila třetí místo.
Kromě potomstva Bajera 291 se účastníci přehlídky mohli kochat pohledem na dcery po Brokovi 837, který je uznávaným otcem býků a jehož syny CZ Delta testuje. Po započtení dcer z druhého nasazení si drží vysoký index SIC 117. Jeho dcery jsou dlouhověké, plodné a mají dobře utvářená vemena. V současné době je prodáno více než 75 000 jeho inseminačních dávek. Redkan 452 je představitelem dojnějšího typu skotu. Jeho dcery mají vysokou mléčnou užitkovost a větší tělesný rámec. Býk Morelo 51, jehož dcery jsme rovněž měli příležitost shlédnout, velice výrazně ovlivňuje populaci českého strakatého skotu. Bylo totiž prodáno více než 238 tisíc jeho inseminačních dávek a více než 67 tisíc plemenic je březích. Jde o historicky druhého nejpoužívanějšího býka, kterého má CZ Delta ve svém programu. Dalšími býky, jejichž dcery jsme mohli vidět, byli Zelot 71, Radi 71, Apolo RAD-121, Zoom TAR 40 a Honig 73. Prvotelka s katalogovým číslem 25 (CZ000022047953), jejímž majitelem je ALA, a. s., Řepníky, dcera po Apolo RAD-121, byla vyhodnocena jako nejlepší z druhé skupiny předváděných zvířat. Poslední vyhodnocenou dojnicí po představných býcích bylo katalogové číslo 31 (CZ000001123931), dcera po býku Zoom TAR 40, která pochází Družstva Agra Březnice.

Jedna z cen zůstala doma
Chovatelské družstvo Impuls představilo potomstvo celkem sedmi býků. První předvedené plemenice byly dcery po býkovi Mrak 252, mají vynikající mléčnou produkci, jsou ale spíše středního až nižšího tělesného rámce. Předností tohoto býka je utváření vemene, pevné a suché končetiny a poměrně brzké první otelení jeho dcer. Vítězkou první skupiny předvedených plemenic byla prvotelka s katalogovým číslem 51 (CZ000171788961), která pochází z místního chovu Proagro Radešínská Svratka, a. s. RAD 150, který byl testován v Itálii, Německu a Slovinsku, se přítomným představil prostřednictvím svých tří dcer. Pro mléčnou užitkovost má v současné době plemennou hodnotu 851 a pro množství bílkovin 28. V celkem 17 stádech se nyní pohybuje 26 jeho dcer.
Následovala kolekce plemenic po Hippovi HG 183, která byla tvořena šesti jeho dcerami z celkem jedenácti, které byly do Radešínské Svratky dovezeny. Jeho potomstvo je velmi harmonické a vyrovnané jak v exteriéru, tak v produkci. Jde o téměř jedenáctiletého býka, jehož potomstvo již několikrát úspěšně reprezentovalo na různých výstavách. V současné době je po něm téměř 1500 dcer, v TOP je na 52. místě. Z předvedené skupiny byla vítězkou vyhlášena kráva s katalogovým číslem 45 (CZ000000992953) z Agra Liboměřice, a. s. Na stání si mohli zájemci prohlédnout další plemenice, dcery po býcích Reggio, Ruap, Engadin a Rumba.

Potomstvo geneticky bezrohého býka
Kolekci potomstva po nabízených býcích přivezla do Radešínské Svratky i společnost Natural, která ročně testuje mimo jiné deset strakatých býků. Jako první bylo představeno potomstvo býka Weino, který byl nejstarší z prezentovaných samců. Jeho přednostmi jsou především fitness a dlouhověkost, což bylo jedním z důvodů nasazení tohoto býka v ČR i v Německu jako zlepšovatele mléčné užitkovosti a rychlosti spouštění mléka. Částečně se využívá i k inseminaci matek býků. Všechna zvířata z této kolekce pocházela z prvního nasazení. Býci, jejichž dcery jsme mohli vidět, byli současně testováni v České republice a v Německu.
Kolekce potomstva býka Ralmesbach bylo jedinečné v tom, že šlo o první dojící krávy po prvním geneticky bezrohém býkovi, který byl natestován v České republice. Ralmesbach je momentálně nejlepší geneticky bezrohý fleckvieh býk na světě. Jednoznačnou předností jeho dcer je užitkový typ, kapacita a utváření končetin. Ralmesbach je pro bezrohost heterozygotní, takže část jeho potomstva je rohatá a část bezrohá. Počítá se s ním i jako s otcem býků.
Nejmladším býkem ze stáje Naturalu, jehož dcery jsme mohly vidět, byl Rumdeuter. Jeho dcery výjimečně dobře dojí. Je na pátém místě v žebříčku v ČR, pokud jde o kilogramy mléka. Sedm jeho dcer, které jsou ve vlastnictví Agro Zvole, a. s., má průměrnou užitkovost, pokud jde o kilogramy bílkovin o 21 % vyšší a v kilogramech mléka o 24 % vyšší než jejich vrstevnice. Jeho dcera z katalogovým číslem 77 (CZ000175091961), byla hodnotiteli vybrána jako plemenice s nejlepším zevnějškem z představené kolekce.
Zlato a stříbro pro stejnou farmu
Společnost Plemo, a. s., zahájila přehlídku potomstva po býcích ve svém programu pěti dcerami po býku Morelo 059. V 374 stádech je nyní 1869 jeho dcer, které mají po otci vysoký obsah složek v mléce. Souhrnný index SIC je u tohoto býka 115,8. Kráva na druhé laktaci s katalogovým číslem 81 (CZ00002185961), která je v majetku ZD Velká Losenice a je dcerou Morela 059, byla vyhodnocena jako nejlepší z předvedené kolekce a zároveň jako druhé exteriérově nejlepší zvíře ze všech předvedených. Do přehlídky byla zařazena i plemenice po býku Beckham MOR 116, což je syn Morela 059.
Druhá skupina byla tvořena potomstvem po býku Radi 064. V dnešní době je na 20. místě v TOP. Poprvé se tam dostal v únoru roku 2002. V říjnu 2004 a červenci 2005 byl na prvním místě v České republice. Především díky dobré užitkovosti, končetinám, perfektním vemenům a RPH netto přírůstku. Je velmi dobrý ve vlastní plodnosti. Společnost Plemo jej využila jako otce býků a v současné době mají v testaci 13 jeho býků. Vítězkou této kolekce zvířat byla vyhlášena plemenice s katalogovým číslem 96 (CZ000182377961), opět ze ZD Velká Losenice. Tato prvotelka byla vyhlášena i šampionkou celé výstavy. Kromě předvedených plemenic si mohli zájemci prohlédnout i vyvázané dojnice po býcích MKM 221, MKM 225, MKM 231, MKM 222 a RDA 239.
Poslední společností, která zde prezentovala býky ze své nabídky, byla ISB Genetic, s. r. o. Vzhledem k temperamentu zvířat byly dojnice pouze vyvázány a tudíž nebyly komisaři hodnoceny. Obrázek o býku Lottary jsme si mohli udělat prostřednictvím jeho pěti dcer. Dojnice mají výbornou perzistenci laktace a vysoký obsah složek v mléce. Lotarry, stejně jako Dionis, jehož dcery byly rovněž do Radešínské Svratky dovezeny, jsou německé, resp. rakouské provenience. Dionis je nyní na 137. místě v německém a rakouském žebříčku. Má velice vyrovnané plemenné hodnoty ve všech ukazatelích produkce, exteriéru i fitness. Díky těmto vlastnostem byl nasazen jako otec býků. Posledním představeným býkem společnosti byl Akord. V současné době je nejlepším býkem v České republice podle produkce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down