15.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Použití prostaglandinu F2 na zlepšení reprodukčních parametrů u prasnic

Prostaglandiny jsou biologicky aktivní molekuly, které zasahují do mnoha reprodukčních procesů. Přirozeně se vyskytují v tkáních organismu včetně pohlavního ústrojí jak samčích, tak i samičích zvířat. Mají podobný účinek jako hormony a bývají také označovány jako tkáňové nebo místní hormony. Prostaglandiny se dělí do několika skupin a pro reprodukci je nejvýznamnější skupina prostaglandinů F, které se tvoří v děloze. Konkrétně jde o prostaglandin F2.

Hlavní funkcí prostaglandinu F2 je účinek na dělohu a na žluté tělísko na vaječníku. Žluté tělísko vylučuje hormon progesteron, který udržuje březost prasnice. Žluté tělísko se vytvoří vždy 4 až 5 dní po ovulaci a pokud nedojde k oplodnění, tak děloha začne vylučovat prostaglandin F2, který způsobí rozložení žlutého tělíska. Podobným mechanizmem na konci březosti začne děloha produkovat prostaglandin F2 a dojde k zahájení porodu. Bylo zjištěno, že kromě účinku na žluté tělísko má prostaglandin F2 ještě řadu dalších efektů. Má vliv na stahy dělohy a podporuje tvorbu mléka a jeho vylučování.

V chovech prasnic se používají jednak levnější syntetické analogy, které mají účinek na žluté tělísko (luteolytický efekt), a jednak přírodní prostaglandiny. Přírodní prostaglandin F2 má kromě luteolytického účinku i účinek na hladkou svalovinu.

Dinolytic (dinoprost tromethamin) je prostaglandin F2, který byl schválen pro použití u prasnic již před 20 lety. Vzhledem k tomu, že jde o prostaglandin F2, který se přirozeně vyskytuje v těle prasnice, nejsou u něj problémy s vylučováním a nemá žádné vedlejší účinky. Kromě účinku na stahy dělohy zlepšuje i její prokrvení, čímž dále urychluje její zotavení po porodu. Dále podporuje vylučování i tvorbu mléka. Kromě použití na vyvolání porodu u prasnic se Dinolytic v poslední době začal úspěšně používat na zlepšení reprodukčních parametrů u prasnic. Přípravek aplikuje injekčně veterinární lékař.

První možnost použití je aplikace prasnicím 24 až 48 hodin po porodu. Dochází zde k několika efektům. Tím, že dojde k regresi zbytkových žlutých tělísek zastaví se vylučování progesteronu a eliminuje se jeho negativní efekt. Progesteron totiž po porodu působí v děloze imunosupresivně a snižuje její prokrvení. Dalším efektem je pozitivní vliv na tvorbu a vylučování mléka. Tím se zvyšuje hmotnost selat a následně snižuje neonatální mortalita. Posledním účinkem je vliv na dělohu samotnou, kdy podporuje její stahy a zlepšuje prokrvení. Dochází k snadnějšímu odchodu zbytků plodových obalů a děloha se lépe regeneruje.
Aplikace prasnicím 24 až 48 hodin po porodu pomůže zkrátit interval do další březosti prasnice, v důsledku zlepšeného zdraví dělohy se vyskytuje méně patologických výtoků a tím se snižují náklady na další léčbu. To pomůže také v některých případech zvýšit počet selat při následujícím porodu.

Druhou možností použití prostaglandinu F2 Dinolytic je jeho přidávání do první inseminační dávky. I když tato indikace není u nás registrovaná, ve světě je poměrně rozšířená. Přidáním přípravku do inseminační dávky se nahrazuje přirozený prostaglandin, který se v semeni kance běžně vyskytuje. V důsledku požívání pouze jedné frakce a ředění ejakulátu se hladina prostaglandinu v inseminační dávce snižuje. Použitím prostaglandinu F2 v inseminační dávce dochází ke stahům dělohy a vejcovodu, čímž se zlepšuje transport spermií a vajíček a dochází k lepší synchronizaci inseminace a ovulace a tím se zvyšuje šance na oplodnění vajíček. Přidáním prostaglandinu F2 do první inseminační dávky se zvýší počet selat při následujícím porodu. Přidává se pouze do první inseminační dávky, protože pokud by se dával i do druhé, mohlo by dojít v důsledku stahů dělohy k přerušení procesu uhnizďování vajíček.

Vzhledem k tomu, že se používání prostaglandinu F2 Dinolytic stalo poměrně rozšířeným, zejména jeho podávání prasnicím po porodu, byla již zaznamenána řada výsledků. Obecně lze říci, že výsledky se nejvýrazněji projevují v chovech, kde se vyskytují problémy s reprodukcí.

Při pokusu provedeném ve Francii na 370 prasnicích v pěti chovech, kde byly problémy s reprodukcí, byl aplikován Dinolytic v období 24 až 48 hodin po porodu. Kontrolní skupina byla bez léčby. Následně bylo sledováno říjení prasnic a zabřezávání (tabulka 1).

V pokusné skupině došlo k výraznému zkrácení intervalu od odstavu do říje a intervalu od odstavu do zabřeznutí.

V dalším pokusu v USA byla sledována neonatální mortalita a váha po odstavu. Bylo sledováno 750 prasnic. Pokusná skupina vykazovala o 19 % nižší mortalitu a průměrná odstavová váha se zvýšila o 0,14 kg. Dále bylo sledováno 29 chovů prasnic a vliv přípravku na zvýšení počtu selat při následujícím porodu (tabulka 2).

Ve sledovaných chovech došlo k průměrnému zvýšení o 0,41 selete při následujícím porodu.

I v České republice se po 1,5 roce používání v praxi jeví výsledky slibně. Při hodnocení efektu je třeba vzít v úvahu, že na výsledky reprodukce má vliv řada faktorů. Je to zejména výživa, vnější prostředí, hygiena, organizace chovu atd. Aplikace Dinolyticu může pouze snížit negativní vliv některého z těchto faktorů, ale nemůže ho eliminovat. Při zkoušení je třeba si také uvědomit, že jde o statistické rozdíly mezi pokusnou a kontrolní skupinou a je třeba zajistit dostatečný počet opakování. Je lepší ve stejném čase, při stejném krmení a stejných podmínkách vybrat pokusnou a kontrolní skupinu než aplikovat přípravek paušálně všem prasnicím a porovnávat jednotlivá období.
MVDr. Jaroslav Kratochvíl, Pharmacia & Upjohn

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down