17.02.2002 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poznatky z označování ovcí a koz

Identifikace a evidence zvířat je nařízena chovatelům zákonem o veterinární péči č. 166 z roku 1999 a dále pak zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Vlastní zásady označování a evidenci ovcí a koz stanovuje vyhláška MZe č. 134 z 2. dubna 2001. Tato vyhláška přesně stanovuje, jakým způsobem a jakými identifikačními prostředky se ovce a kozy označují. Pro označování ovcí a koz se používají dvě plastové ušní známky stejné do každého ucha.
Každá plastová známka pro označení ovcí a koz musí obsahovat:
- kód země – písmena „CZ“ pro Českou republiku,
- identifikační číslo zvířete (8 míst).
První třímístný číselný znak označuje číslo územní správní jednotky podle původu (místa narození) zvířete. Tento znak se povyšuje podle druhu a pohlaví zvířat následovně:
jehničky – základní znak, př. 605 barva zelená
beránci – povýšení o 20 625 oranžová
kozičky - povýšení o 60 665 růžová (nachová)
kozlíci - povýšení o 80 685 světle modrá

- grafický znak (logo) osoby pověřené vedením ústřední evidence ovcí a koz.

Každá ovce, koza musí být označena do 72 hodin po narození dvěma plastovými ušními známkami odděleně do každého ucha.
Plastové ušní známky se zavěšují do ucha přibližně do jedné třetiny od kořene ušního boltce (mezi kožní řasy boltce).
Způsob označování ovcí a koz a způsob zavěšování plastových ušních známek je uveden na obrázku.
Vedením číselných řad pro jednotlivé skupiny zvířat a vedením ústřední evidence jako celku, byla MZe ČR pověřena Českomoravská společnost chovatelů, a. s.
Označování zvířat je povinností chovatelů. Je tedy v zájmu chovatele, aby se s citovanou vyhláškou seznámil a zásady dodržoval. Podle této vyhlášky jsou ovce a kozy označovány dvěma plastovými ušními známkami odděleně do každého ucha. Tyto ušní známky, včetně potisku jednotnou číselnou řadou, zabezpečují chovatelské svazy prostřednictvím Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. Jejich cena je hrazena z podpůrných prostředků MZe ČR. V praxi to tedy znamená, že chovatel požádá o ušní známky a jejich aplikaci regionálně odpovědného pracovníka svazů chovatelů. Pro ovce je to zástupce Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 42 Brno, pro kozy zástupce Českého svazu chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8.

I když povinnost označování ovcí a koz je podle vyhlášky s účinností od 1. dubna 2002, je s pochopením MZe ČR způsob označování ovcí a koz zkoušen již od roku 2000. To je dostatečně dlouhá doba, abychom mohli ukázat na některé problémy a pokusili se je řešit.

Zkušenosti s označováním ovcí a koz ušními známkami nejsou u všech chovatelů stejné. Jsou chovy, kde vše probíhá bez problémů, jsou však chovatelé, kteří upozorňují na některé nedostatky. Nejčastější připomínkou, zejména při navěšování ušních známek u starších zvířat jsou vyskytující se zánětlivé procesy ušních boltců následkem aplikace známek. V tomto případě je nutné dbát na správné navěšování známky. Tyto problémy se objevují zejména tehdy, když známka je zavěšena příliš u kořene ušního boltce, tedy v místě, kde je ušní chrupavka nejsilnější. Doporučujeme tedy známku zavěsit do místa sice blíže ke kořenu ušního boltce, ale do místa, kde je již chrupavka hladká, méně zřasená. Dále je nutné provést řádnou dezinfekci místa po aplikaci známky. Rovněž až do zahojení rány je nutné dbát na čistotu a dobré podmínky pro ustájení. Na zvýšené množství zánětlivých procesů má negativní vliv i zvýšená venkovní teplota. Není vhodné navěšovat známky zejména u dospělých zvířat v létě při venkovní teplotě nad 20 0 C. Při těchto teplotách se nebezpečí infekce zvýší.

V případě, že chovatel zjistí, že z nějakého důvodu dojde k praskání ušní známky, případně ztrátě popisu, oznámí to pracovníkovi svazu chovatelů odpovědnému za příslušný region. Tyto případy se řeší prostřednictvím Českomoravské společnosti chovatelů,.a. s. přímo s výrobcem formou reklamace výrobků.

V případě, že dojde ke ztrátě ušní známky, je nutné požádat o zhotovení duplikátu. Duplikáty si chovatel nárokuje stejným způsobem prostřednictvím příslušného pracovníka svazů chovatelů, který požadavky nahlásí Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., která zajistí u výrobce náhradu ztracených známek.

Musí být především zájmem chovatele, aby zvířata byla řádně označena. To je první předpoklad správné evidence a záruka možného přesunu a prodeje zvířat.

Mgr. Jan Valoušek
ČMSCH, a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down