30.03.2007 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Představují se finalisté soutěže Mléčná farma roku 2006

(část II)

Miroslav Bulva pokračuje v tradici
Drobní zemědělští podnikatelé s malým počtem krav, mají často lepší výsledky, než zemědělské podniky chovající větší počty zvířat. Nejinak je tomu na rodinné farmě v Makově u Litomyšle. Zemědělská podnikatelka Věra Bulvová chová 17 dojnic českého strakatého plemene, které se mohou pochlubit průměrnou užitkovostí 8104 litrů, přičemž počet somatických buněk za poslední rok nepřesáhl v průměru 199 tisíc.
„Když mlékárna Olešnice, kam dodáváme, zavedla placení za složky, byli jsme potěšeni. Za 3, 83 % mléčných bílkovin a 4,64 % tuku jsme dostávali asi o osmdesát haléřů více, než v předchozím systému. Naše dodávka je ale malá – kolem 200 až 400 litrů, proto za několik měsíců přišel od mlékárny dodatek, že přicházíme o množstevní příplatek, takže jsme opět tam, kde jsme byli,“ posteskla si farmářka.
Farma získala také řadu ocenění, poslední z roku 2006 za stájový průměr přes 8000 litrů, což se téměř blíží průměru hoštýnského skotu (v roce 2006 byl 8336 kg).
Budovy statku postavil v roce 1927 dědeček paní Bulvové. Krávy jsou zde ustájeny vazně, stele se klasicky slámou. Krmný žlab je umístěn podél stěn před zvířaty. Pro zajištění kvality a hygieny mléka však rodinná farma investovala do nerezového potrubí, k dojení na stání používají dojicí zařízení Westfalia, se stimulací na začátku dojení. Všechny krávy se dojí dvakrát denně, v letním období mají možnost pastvy. Býčci se prodávají ve věku jeden až dva měsíce.
Syn Miroslav Bulva, student třetího ročníku střední zemědělské školy v Lanškrouně už má ve výběru povolání jasno - bude farmářem. „Zatím obhospodařujeme pouze necelých 18 hektarů, potřebujeme více, ale půdy je u nás poměrně nedostatek. Už mám vyhlédnuté místo pro novou stáj s volným ustájením. Budeme potřebovat také mechanizaci a kapacity pro více objemných krmiv. Senáže a kukuřičnou siláž si zatím necháváme vyrábět službami do balíků a vaků, což se ale prodražuje. Cukrovarské řízky krmíme jak dojnicím tak jalovicím. Ještě do 27. prosince jsme pásli,“ dodává Miroslav Bulva.

Nový zootechnik plánuje v Hodicích změny
Zemědělské družstvo Roštýn má sídlo v Hodicích u Třešti. Družstvo navazuje na dlouholetou tradici - vzniklo již v roce 1956 postupným slučováním několika katastrů. Podnik v současnosti hospodaří na výměře 2600 ha zemědělské půdy. Hlavními plodinami rostlinné výroby jsou obiloviny, řepka, brambory, mák, kmín osivo trav a pícniny. U živočišné výroby jde především o dojený skot, výkrm býků a chov brojlerových kuřat se zástavem 80 tis.
Celkem podnik chová 700 holštýnských a 50 masných krav. Dva velkokapacitní kravíny družstva jsou v obcích Hodice a Růžená. Holštýnské stádo v Hodicích, které přihlásil do soutěže hlavní zootechnik Lukáš Nerad, čítá 264 krav. Za loňský rok zde dosáhli užitkovosti 10 658 kg (3,18 % bílkovin, 3,47 % tuku).
Dvě rybinové dojírny (2 x 5)výrobce Agrozet Pelhřimov jsou postaveny vedle sebe. Dvě dojičky se střídají ve na dvou směnách, přičemž skupina krav „vrchol laktace“ se dojí třikrát denně.
Počet somatických buněk byl za loňský rok průměrně 270 tis., CPM 16,8 tis. „V létě jsme zavedli jednorázové papírové utěrky a určitě jsme zaznamenali posun k lepšímu– somatické buňky se snížily jak v KÚ tak podle údajů z mlékárny. Rovněž jsme přešli na bariérový desinfekční prostředek,“ říká Lukáš Nerad.
Stádo je rozděleno na osm skupin – zhruba po 30 kusech a podle fáze laktace - od otelení až po zaprahnutí, kdy jsou dojnice přemístěny na porodnu. „Máme vlastně ještě jednu skupinu, kde jsou dojnice ustájeny samostatně ihned po otelení až do 14. dnů,“ dodal k tomu zootechnik.
Zvláštností farmy v Hodicích je, že kromě objemného krmiva ve žlabu mají krávy k dispozici individuální krmné boxy (tzv. futterboxy) pro příjem jádra. Maximální dávka je až 12 kg směsi. „Futterboxy zde již dožívají, paradoxně je zde ale větší užitkovost, než ve středisku Růžená, kde se krmí TMR. Jednou z výhod futterboxů je, že mám denně přehled o zdravotním stavu krav, neboť když zvíře přestane přijímat jádro, vím, že je něco v nepořádku. V této stáji bych ale chtěl udělat některé úpravy počínaje snížením dávky jádra přijímaného přes futterboxy za účelem zvýšení tuku v mléce a zlevnění krmné dávky,“ říká Nerad.
Mléko ZD Roštýn dodává přes Mlecoop do mlékárny Pragolaktos, odkud putuje do Německa. Denní dodávka je 17 000 litrů. „Nyní platí dle složek a cena vychází asi na 7,80 Kč,“ uzavírá hlavní zootechnik Lukáš Nerad.

Opavice přikoupí kvótu
Farma skotu akciové společnosti Opavice, kterou do soutěže Mléčná farma roku přihlásila vedoucí VKK Regina Motyková, sídlí v severomoravských Bolaticích. Holštýnské krávy zde za loňský rok dosáhly průměrné dojivosti 7513 kg. Ale jak zootechnici říkají, užitkovost díky systematické práci na managementu a výživě za poslední období výrazně stoupla. „Ještě před rokem jsme zde dojili asi 16,8 litrů na krávu a dnes je denní dojivost 25 litrů. Budeme proto muset přikoupit kvótu,“ uvažuje hlavní zootechnik Marián Pekárek.
„Dodáváme do olomoucké Olmy, kde se platí za bílkovinné jednice. Současná cena nám vychází na 7,95 Kč za litr,“ říká Regina Motyková. Průměrný podíl bílkovin v roce 2006 byl 3,39 %, tuk se pohyboval okolo 4 %.
Farma byla v minulosti koncipována pro kapacitu 800 krav na volném roštovém ustájení, takže rozšiřování současného počtu 390 dojnic bude možné. Stáje procházejí neustálou postupnou rekonstrukcí. „Poslední důležitou úpravou, kterou jsme udělali, bylo nadrážkování podlah, přepůlení silážních jam objemných krmiv.V kvalitě objemných krmiv vidím základní kámen pro dosažení rentability a v blízké budoucnosti nás čeká provzdušnění a prosvětlení stáje,“ říká Marián Pekárek, a směle kalkuluje: „Při dojivosti nad 22 litrů na krávu je naše výroba zisková, proto si můžeme dovolit investice“ dodává.
Krmivo zakládá míchacím krmným vozem pouze jednou denně při ranním dojení, protože v rekonstruované stáji je krmný žlab uprostřed mezi hnojnými chodbami. Během dojení musí obsluha kompletně vyhrnout hnůj, nastlat a nakrmit. Odpolední směna pouze přikrmuje doplňky. „Dojnice již vědí, že kbelíky znamenají něco dobrého u žlabu a jsou stimulovány k většímu přijmu. V letním období jsme vyzkoušeli přehrazení části žlabu, a tím vytvoření dodatečného zdroje napájení. Dojnice si pití z volné hladiny u žlabu tak oblíbily, že jsme u této metody zůstali celoročně,“ říká zootechnik.
V rybinové dojírně Alfa Laval (2 x 12) se dojí na dvě směny, přičemž sekce „vrchol laktace“ je dojena 4x denně, ostatní krávy 2x denně. Používá se vlhká toaleta mléčné žlázy před dojením, desinfekce před i po dojení. Jako další hygienické opatření bylo zavedeno manuální vyplachování strukových násadců mezi dojeními, protože dojírna nemá nainstalovaný systém Air Wash.
Inseminační index u krav je 2,3, u jalovic 1,5, inseminační interval 78 dní, SP 130 dní. Veterináře voláme pouze při těžkých porodech nebo když dojde k dislokacím slezu. Mastitidy léčíme zhruba šestkrát do měsíce. S kvalitou mléka v současné době problémy nemáme, PSB se pohybuje v rozmezí 150 až 220 a CPM okolo 5 až 15 tis.“ dodávají zootechnici.
Podnik, který se přetransformoval na akciovou společnost z původního družstva, se kromě skotu zabývá i chovem prasat. Obdělává 2500 ha zemědělské půdy, kde se pěstuje řepka ozimá, cukrová řepa, pšenice ozimá, ječmen jarní. K zajištění krmivové základny se na 200 ha pěstují zrnové i silážní hybridy kukuřice, 110 ha vojtěšky a 200 ha luk a pastvin. Jako bílkovinné objemné krmivo se osvědčil biologicky konzervovaný hrách, který se pěstuje na 30 ha.

Starojičtí zlepšují welfare krav
Starý Jičín - Jičina je sídlo akciové společnosti Starojicko, kam odbornou komisi „mléčné ligy“ pozvali manželé Oldřiška a Jan Dobešovi. Loni, kdy se první místo v soutěži Mléčná farma roku neudělilo, se podnik společně s rodinnou farmou z Běhařovic dělil o druhé místo a získal cenu 35 000 Kč. Pracovníci jsou na cenu náležitě hrdi a zároveň vítají, když jim členové komise pomohou najít skulinu v managementu.
Akciová společnost hospodaří na 3420 ha zemědělské půdy z toho je zhruba jedna třetina trvalých travních porostů. Počet chovaných dojnic je v celém podniku asi 900, na farmě Jičina 557 kusů. Holštýnské plemeno zde dosahuje průměrné roční užitkovosti 8359 l při 3,26 % bílkovin a 3,56 % tuku.
Starojičtí se mohou chlubit moderní dojírnou WestfaliaSurge 2 x 14 side by side, která je v provozu dvakrát denně. Obsluha dělá desinfekci mléčné žlázy jak před, tak po dojení, přičemž stále testují nové přípravky. „Trochu bojujeme s mastitidami – asi 40 % z vyřazených krav je právě z této příčiny,“ říká zootechnik Jan Dobeš. Somatické buňky v bazénovém vzorku byly za loňský rok 274 tisíc, celkový počet mikroorganismů 18 tisíc. „Mléko dodáváme do mlékárny Kunín, cena nám v současné době vychází na 7,69 Kč za litr,“ pokračuje. „Před třemi roky jsme zde postavili moderní šestiřadou boxovou stáj s kapacitou 520 dojnic. Další ustajovací prostory jsou odděleně pro dojnice stojící na sucho a na porodně, která má stelivový provoz. V produkční stáji jsou dojnice ustájeny v šesti celoroštových sekcích se soustavou podroštových kanálů. Stáj má určité nedostatky, jedním z hlavních jsou důlní pásy v lehacích boxech. Krávy z nich mají viditelné otlaky. Začínáme je tedy postupně vyměňovat za kvalitnější, což ale stojí peníze. Jak krávy stojící na sucho tak i produkční skupina dojnic mají v létě k dispozici pastevní výběh. Kromě tradičních objemných krmiv využívají čerstvé pivovarské mláto, a cukrovarnické řízky, které se rovněž zkrmují přímo v sezóně.
Na otázku, co se podařilo od loňského roku zlepšit, odpovídá Jan Dobeš následovně: „Již v závěru loňského roku byly do boxových loží ve dvou sekcích položeny nové měkčí matrace. V současné době má vedoucí živočišné výroby Ing. Josef Hub potvrzenou závaznou objednávku na dodávku dalších matrací. Dále byl zakryt světlík nad krmnou chodbou, ale toto řešení není konečné. Po konzultaci s odborníky byly v loňském roce nad krmiště namontovány nové výkonné ventilátory. Letos počítáme pro horké letní měsíce s dokončením systému zmlžování v prostoru krmiště.“

Soutěž o nejlepší mléčnou farmu roku do České republiky přivedla společnost Pfizer Animal Health. Dalšími sponzory jsou CRS Marketing a DeLaval. Firma Pfizer dodává do České republiky širokou řadu osvědčených přípravků k léčbě a prevenci mastitid, CRS marketing je dodavatelem zemědělské techniky a společnost DeLaval je významný výrobce dojicí techniky. Mediálním partnerem soutěže je vydavatelství Profi Press.
Předání cen z ročníku 2006 se uskuteční 17. května 2007 na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down