11.04.2006 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přehlídka fleckvieh ve Wertingenu

Na březnové přehlídce plemene fleckvieh ve Wertingenu se sešlo 1500 chovatelů. Pořádala ji skupina VFR, která sdružuje osm chovatelských svazů a plemenářských společností severní části Bavorska. Během programu předvedli němečtí farmáři přes stovku plemenných zvířat, od prvotelek a straších krav po býčky v aukci. Mezi plemenicemi rozhodčí vybrali šampiónky jednotlivých kategorií a krávu s nejlepším vemenem.

Městečko Wertingen se nachází ve Švábsku, které je součástí spolkové země Bavorsko. Akce se konala ve Švábské hale zprovozněné koncem listopadu 2004. Hala je majetkem svazu Zuchtverband für das Schwäbische Fleckvieh a nahradila dvě původní v Donauwörthu a Günzburgu. Stavba chovatele vyšla na dvou a půl milionu eur a peníze na výstavbu získali především z prodeje starší aukční haly v centru Donauwörthu. Prodej budov v obcích a městech či parcelace pozemků na domky jsou podle sdělení německých farmářů dnes nejčastějším zdrojem financí pro zemědělské novostavby, které se již budují mimo centra.
Aukční ceny a užitkovost
Za loňský rok bylo v nové aukční hale vydraženo celkem 8042 telat. Pro zajímavost uvádíme průměrné ceny telat o hmotnosti okolo 90 kg: plemenní býčci 588 eur, plemenné jalovičky 352 eur, býčci na výkrm 424 eur, jalovičky výkrm 264 eur. Cena zástavového skotu dosáhla v roce 2005 v průměru 646 eur (2,95 eura za kilogram).
V případě plemenných jaloviček - telat byly nejvýše vydraženy dcery Winora, Weinolda, Waterberga, Romela, Hulocka
V celé spolkové zemi Bavorsko je zapsáno v plemenné knize 546 954 krav, které vykazují průměrnou užitkovost za laktaci 6781 kg mléka, 4,13 % tuku a 3,50 % bílkovin. V oblasti působnosti wertingenského svazu je zapsáno v plemenné knize přes 40 tisíc dojnic, jejichž průměrná užitkovost dosahuje 6973 kg mléka, 4,14 % tuku a 3,52 % bílkovin, což znamená v rámci Bavorska druhou příčku za oblastí Ansbachu.
Soutěž prvotelek
Jako první byla ve Švábské hale předvedena nejpočetnější kategorie prvotelek. Plemenice defilovaly před dvojicí rozhodčích - vedoucích dvou chovatelských svazů z Jižního a Dolního Bavorska. Z celkem 35 prvotelek vzešly tři vítězky: mezi otelenými v období od 8. prosince do 10. ledna dominovala harmonická Mirelle, po otci Zaport, otec matky Reppi. V kategorii s otelením od října do listopadu rozhodčí ocenili Marthu, dceru Major Toma, otec matky Husaldo, která je přesvědčila vynikající hřbetní linií a délkou těla. Mezi otelenými se jim nejdříve nejvíce líbila elegantní Twix (otec Regio, otec matky Zar). Ta nakonec získala i ocenění šampiónka mezi prvotelkami. Z této nejmladší kategorie vzešla i další šampiónka, a sice s nejlepším vemenem – Edige, dcera Hippa, otec matky Placo, která je ze stáje s chovem 80 dojnic ve volném ustájení.
Průměrná užitkovost prvotelek na výstavě dosáhla 8755 kg mléka s 3,6 % bílkovin a průměrnou celkovou plemennou hodnotou (GZW) 124.
Klání starších plemenic
Na plemeni fleckvieh farmáři oceňují dobré „fitness“, které se projevuje dlouhověkostí dojnic. Jistě i proto v napjaté atmosféře zcela zaplněné Švábské haly sledovali přítomní klání starších plemenic. V kategorii krav na druhé laktaci nakonec získala vítězství dcera po Randym, otec matky Rexon, která nadojila na první laktaci 11 833 kg mléka s 3,62 % tuku a 3,35 % bílkovin. Ve skupině na třetí laktaci se hodnotícím nejvíce líbila Blanka, dcera Hulocka, otec matky Romen (10 511 kg mléka, 4,1 % bílkovin, 3,62 % tuku). Přesvědčila je natolik, že ji vyhlásili i jako vítězku mezi staršími plemenicemi na druhé a třetí laktaci. Mezi kravami na čtvrté, páté a další laktaci nejvíce zaujala dcera po Lotarry (otec matky Horb) s užitkovostí na čtvrté laktaci 10 185 kg mléka, 4,04 % tuku a 3,62 % bílkovin. Kategorii plemenic uzavřely tři skupiny dcer po Vansteinovi, Humidovi z druhého nasazení a novém slibném Ratgeberovi.
Na úplný závěr byly vydraženy jalovičky a plemenní býčci ve věku okolo jednoho roku, které do Wertingenu přijeli nakoupit z inseminačních stanic. Nejvíce eur – 17 500 si nakonec odvezl chovatel za plemeníka po otci Waterberg, otec matky Radau.
Ekonomika produkce
Každá výstava je i příležitostí setkat se s chovateli a dozvědět se některé informace. Ve Wertingenu jsme se zajímali o současnou ekonomickou situaci chovatelů plemene fleckvieh, které v oblasti Bavorska dominuje. Podle výsledků užitkovosti za kontrolní rok 2004/2005 chovají 546 954 krav fleckvieh zapsaných v plemenné knize a dojí v průměru 6781 kg mléka s 4,13 % tuku a 3,5 % bílkovin. Cena za mléko se pohybuje včetně příplatků na úrovni třiceti centů. Jak nám prozradil chovatel Alois Oblinger, při překročení kvóty se snižuje o dvacet centů. Farmáři si proto na základě měsíčních výpisů z účtů od mlékárny plnění pečlivě hlídají.
Zájem o chov plemene fleckvieh v Německu natolik vzrostl, že je problém sehnat jalovice nebo prvotelky. Plemeno dlouhodobě šlechtí v kombinovaném typu s důrazem na mléko i maso a současné ceny obou komodit jim zvolenou strategii potvrzují. Podle Wolfganga Holzingera z chovatelského svazu v Pfaffenhofenu, který v loňském roce hodnotil skot na výstavě v Praze – Letňanech, farmáři nežijí jen z mléka. Nyní jsou ceny za hovězí v unii vysoké (býček fleckvieh v šesti až osmi týdnech stojí 450 až 500 eur, cena za vykrmeného býka –JUT – dosahuje tři eura za kilogram). „Fleckvieh nemůže dosáhnout mléčné užitkovosti jako holštýnské plemeno, ale profituje z prodeje telat, jatečných krav i býčků,“ připomněl Holzinger.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down