11.12.2002 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přehlídka zvířat - EuroTier 2002í

V pátek večer se po čtyřdenním vystavovatelském maratónu uzavřely brány jedné z největších evropských výstav v oboru chovu hospodářských zvířat. Pořadatel německá zemědělská společnost DLG může být spokojená – více než 1400 vystavovatelů z 35 zemí světa na celkové ploše přesahující 120 000 m2 shlédlo 120 000 návštěvníků (nárůst o 14%). Podle průzkumu provedeném na výstavišti 63 % dotázaných se chystá v průběhu let 2003/2004 investovat.

Během trvání výstavy probíhal bohatý doprovodný program, který v rámci různých fór zahrnul více než dvě stovky přednášek. Náplní byly od témat vývojových trendů v oblasti chovů hospodářských zvířat, vývoji v unii po rozšíření až po zcela odbornou problematiku. Poprvé se na výstavišti objevila tématika produkce vodních živočichů. Důvodem je téměř deseti procentní nárůst produkce během posledních deseti let. EU vydala rovněž strategický cíl, kterým je v letech 2003 až 2008 nárůst pracovních míst při produkci především v oblastech regionů s vysokou nezaměstnaností. Pokud jde o technický pokrok udělovala odborná komise ocenění formou zlatých a stříbrných medailí. Zlato převzali zástupci firem na slavnostním večeru od spolkové ministryně zemědělství Renate Künast. Ocenění získaly exponáty: systém pro optimální selekci prasat pro zpeněžení, speciální roura pro tekuté krmení prasat zabraňující sedimentaci, transportní systém pro vyskladnění brojlerů, měřicí zařízení pro určení počtu buněčných elementů v mléce při dojení roboty, přirozené osvětlení pro brojlery a senzorické určení kvality mléka.

Technologie pro drůbež
Zákaz klecového chovu v Německu se chystá ještě v kratším horizontu, než v rámci EU. Proto vystavené klecové technologie nebyly určené pro místní trh a přilákaly do Hannoveru kupce především z mimoevropských kontinentů.
Šíře nabídky pro chovatele drůbeže byla veliká, od líhnutí, různých typů ustájení, úpravy klimatu, dopravy až po vybavení porážek. Samostatnou tématickou částí se stal tzv. egghandling. Kdy vystavovatelé předvedli ucelené technologie od snesení vejce po sběr, třídění, označení až po zabalení. Výběr byl následkem nabytí účinnosti v roce 2004 evropské směrnice upravující povinnost označování každého vejce. Musí obsahovat údaj o způsobu chovu, následuje kód země, ze které vejce pochází a identifikační číslo podniku. V jednotlivých zemích unie je možné uvést i další nepovinné údaje.
Se zajímavou nabídkou přišla na veletrh společnost Chick Master. Americký tradiční výrobce líhní, který před čtyřmi lety koupil v Česku dobře známou společnost Buckeye, představil jednorázovou předlíheň. Ta revolučním způsobem mění názor na technologii. Zařízení se na prvních deset dní zcela utěsní a v něm se nechá spontánně narůstat vlhkost a obsah kysličníku uhličitého. Turbulence vzduchu je pouze uvnitř. Po deseti dnech se otevře přívod vzduchu. Výhodou jednorázových líhní je možnost čištění, protože se celý objem najednou vyskladní. Systém uzavřených jednorázových líhní se označuje jako „CO2 ovládání“. vylíhlá kuřata jsou těžší, životaschopnější, mají nižší úmrtnost, lepší využitelnost krmiva a vyšší vyrovnanost. Podle Ing. Václava Kábrta, který firmu zastupuje, existují první informace o tom, že supermarkety budou určovat i jakým způsobem jimi prodávaný produkt líhnout.
O zájmu o výrobek svědčí údaje firmy - za uplynulých 12 měsíců 80 % prodeje představovaly jednorázové uzavřené líhně, což je obrácený poměr oproti předešlému období.

Skot
Podle uveřejněných průzkumů mezi návštěvníky dominovali chovatelé skotu. Velkému zájmu se těšila především hala, ve které vystavovali národní i mezinárodní chovatelské společnosti a kde se konaly přehlídky zvířat.
Šest rakouských inseminačních stanic, chovatelské svazy plemen fleckvieh, braunvieh, pincgavské, grauvieh a masných plemen stály přibližně před rokem u kolébky společné exportní platformě – společnosti Genetic Austria, jejíž expozice na veletrhu v Hannoveru byla premiérou. Kromě představení šlechtitelských programů vystavovali dvě zvířata plemene fleckvieh (dojnice na 1. a na 5. laktaci, obě s užitkovostí přes 8000 kg mléka) a po jednom krávy braunvieh (I. laktace 8025 kg), pincgavské a grauvieh. Velký zájem byl i o expozici rakouské ovce plemene bergschaf..
Německý svaz chovatelů fleckvieh a braunvieh představil dvě kolekce telat. První byla z programu křížení braunvieh s belgickým modrobílým a druhá býčků plemene fleckvieh z masného programu o hmotnosti 138 až 142 kg. V rámci expozice podporované finančními prostředky Velké Británie se představila společnost Cogent. Jedinečností se stala jejich nabídka sexovaných inseminačních dávek. Jak uvádí Wes Bluhm vyvážejí především do Irska, Nizozemska, USA, Kanady a dalších zemí. Velký zájem o sexované dávky projevovali i návštěvníci veletrhu. Při výběru býků, které firma nabízí, dávají váhu jak užitkovosti tak fitness. Zároveň se snaží v rodokmenu kombinovat předky z různých holštýnských populací. V současné době je podle Bluhma nejprodávanějším Principal.

Show na předvadišti
Denně se v Hannoveru také předvádělo. Ve třech blocích se na vyvýšeném otočném pódiu představily skupiny dcer po býcích plemen holštýnských a feleckvieh a braunvieh. Vynikajícím způsobem připravená a upravená zvířata zdobily stříbrné flitry. Samostatným bodem programu se stalo představení skotu masných plemen.

Fleckvieh a braunvieh
Chov plemene fleckvieh a braunvieh je soustředěný především ve dvou spolkových zemích – Bavorsku a Baden Württembersku. Celkem populace fleckvieh dosahuje počtu 1,3 miliónu krav. Průměrná užitkovost typově silných a funkčních fleckvieh plemenic dosahuje 6500 kg mléka, 4,5 % tuku a 3,5 % bílkovin. Průměrný denní přírůstek býčků ve výkrmu je 1400 gramů. Podmínkou předvedení na scéně bylo představit vždy skupinu minimálně tří dcer po jednom plemeníkovi. První skupinu přivedli v tradičním bavorském oblečení z mnichovské společnosti v Grubu. Dr. Grupp představil hlavní cíl šlechtitelské práce, tím je udělat z fleckvieh mezinárodní plemeno. Při výběru plemeníků staví na dlouhověkosti, užitkovosti, harmonii a produktivitě. Takové potomstvo dává i býk Samurai, narozený v roce 1992, se současnou aktuální plemennou hodnotou pro mléko 127 MW. Býk je vhodný i pro křížení. Potomstvo plemeníka Vaynoxe představila společnost Eusema. Ta sdružuje čtyři inseminační stanice a podle komentujícího jde o druhý největší blok fleckvieh na světě. Předvedené dcery dosáhly mléčné užitkovosti přes 9000 kg mléka. Firma má v nabídce i současnou jedničku topu Mandela (GZW 138) a nejprodávanějšího Rola.
Další vystoupení v rámci fleckvieh patřilo dr. Aumannovi z BVN v Neustadtu. Dcery po Honnerovi patří podle něho v chovech k bezproblémovým. Jsou zdravé, odolné proti stresům, se zdravými vemeny a vynikajícím fundamentem, s kombinovanou užitkovostí maso mléko.
Honerovy dcery vynikají dlouhověkostí.
Závěr přehlídky plemene patřil společnosti Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) se skupinou dcer po Hostressovi.
V současné době dosahuje celkový stav zvířat plemene braunvieh v Německu úrovně 580 000 kusů, z toho je 285 000 krav a z nich je 175 000 zapsáno v plemenné knize. Průměrná užitkovost dosahuje 6660 kg mléka s 4,18 % tuku a 3,6 % bílkovin. Zvířata vynikají klidným charakterem a jsou tak vhodná i pro moderní stájové technologie. Nejlepší stádo v ¨Německu dojí v průměru 11 222 kg mléka a nejvyšší individuální užitkovost překročila 16 000 kg mléka za laktaci. Plemeno vyniká úzkým poměrem mezi obsahem tuku a bílkovin. Dojnice jsou odolné, vynikají kvalitou paznehtů, dobře překonávají kilometrové vzdálenosti, později dospívají a jsou dlouhověké. Sperma braunvieh býků se vyváží do mnoha zemí, např. Francie a nově i do Norska. Rinderunion představila skupinu dcer po plemeníkovi Pronto II. Firma testuje býky společně i v USA, Rakousku a Itálii. V testaci je zařazeno 500 matek býků a roční produkce šlechtění je 15 mezinárodních otců býků.

Holštýn
V Německu chovají 2,8 miliónů krav holštýnského plemene v černé barvě a dalších 0,4 miliónů v červené. Z toho je 79,5 % zařazeno v kontrole užitkovosti a 69,7 % (1,6 miliónu) zapsáno v plemenné knize. Roční objem exportu plemenných zvířat z Německa se pohybuje kolem 50 až 70 000 kusů a testují 835 černých a 140 červených holštýnských býků.
Zahájení přehlídky patřilo společnosti GGI, která sdružuje celkem 13 různých svazů. Předvedli dcery po Speerovi, který nemá dosud plemenné hodnoty. Následovaly po býkovi Lentini, které se nyní aktuálně objevují na aukcích. Lentini je nositel red faktoru s plemnnou hodnotou RZG 120. V dalších vystoupeních GGI se střídaly skupiny např. po býcích Preval, Zador, Basar, Konvoy a dalších. GGI provádí ročně 2,5 miliónu prvních inseminací. Mezi nejoblíbenější plemeníky mezi chovateli patří Lake, Pedant nebo Lentini. Závěr vystoupení GGI patřil anglerskému plemeníkovi Rubin. Anglerské plemeno je malou populací, zvířata vynikají vysokou užitkovostí a především nízkými ztrátami telat.
Po GGI vystoupila kanadská společnost Semex se skupinou krav po býkovi Lee. SRV předvedli dcery po mezinárodním otci býků Manatovi, který je aktuálně na 5. pozici v žebříčku. Následovaly přehlídky býků firem Alta a Osnabrücker herdbuch

Masný skot
Velké pozornosti se tradičně těší atraktivní přehlídka masného skotu. V Německu chovají 22 různých plemen. Prvním představeným bylo plemeno aubrac. Jde o populaci 489 nenáročných zvířat v plemenné knize, která vynikají klidným temperamentem. „Je to plemeno, které se hodí pro náš ekologický podnik,“ říká předvádějící chovatel. Je vhodné pro křížení a oblíbenou kombinací je s shorthornem. Přehlídka pokračovala plemeníkem blonde d´Aquitaine, charolais (11 518 krav zapsáno v Německu v plemenné knize) a chovatelskou skupinou limousine (10 196 v plemenné knize). Menší populaci plemene (293 zvířa v PK) zastupoval plemeník shorthorn, welsh black (652 v PK)a gelbvieh (486 v PK), následoval angus (9 735 v PK). Býk masného typu fleckvieh připomněl plemeno, které se už 30 let šlechtí na maso. V současné době je zapsáno 14 405 krav v plemenné knize.
Úplný závěr patřil vodním buvolům. V Německu chovaný počet dosahuje 800 kusů a předpokládají do dvou let nárůst na tisícovku. Zvířata se vyznačují genetickou variabilitou a mléčnou užitkovostí až 3000 kg mléka. Podstané je, že nepodléhají kvótaci.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down