17.08.2000 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přenos embryí hospodářských zvířat v České republice v roce 1999

Přenosy embryí (ET) využívají ve světě chovatelé skotu ke zlepšení genofondu již téměř 20 let. Rovněž v České republice má již metoda ET pevné místo v procesu šlechtění a reprodukce. Jak uvádí Ing. Jiřina Petelíková, CSc. z Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., za počátek provozního zavedení embryotransferu lze u nás považovat rok 1983 a od tohoto roku do konce roku bylo provedeno celkem 26 600 výplachů árkyň a přeneseno 104 421 embryí.

Na úseku embryotransferu pracovalo v roce 1999 v české republice 12 týmů, z toho 5 týmů má veterinární registrační číslo. Podle směrnice Rady ES 89/556/EHS mohou takto registrované týmy získávat embrya pro vývoz do zemí EU. V loňském roce bylo provedeno celkem 4993 přenosů, což je o 391 přenosů více než v roce 1998. Celkem 4076 přenosů, tedy 81,6 %, bylo provedeno právě registrovanými týmy – největší rozsah přenosů vykázal tým Bovet a. s., Sloupnice, dále ČSMSCH, a. s., Praha SVV Brno a VÚCHS Rapotín, s. r. o.
Počet vypláchnutých dárkyň (935) zůstal v porovnání s rokem 1998 v loňském roce na stejné úrovni, bylo získáno celkem 7853 embryí (v roce 1998 - 8037 embryí), z toho vhodných k přenosu bylo 4426 (4642 embryí v roce 1998). Došlo tedy ke snížení průměrného počtu přenosuschopných embryí z výplachu dárkyně z 5 v roce 1998 na 4,7 v roce 199. Příčiny tohoto negativního jevu jsou analyzovány a hledá se cesta, jak tuto situaci zlepšit.
V roce 1999 došlo rovněž ke změnám ve využívání dárkyň podle plemenné příslušnosti. Počet vyplachovaných dárkyň mléčných plemen skotu se oproti roku 1998 snížil o 119 kusů na počet 467, naopak se zvýšil počet dárkyň masných plemen ze 161 kusů v roce 1998 na 213 v roce 1999 i počet dárkyň kombinovaných plemen ze 188 kusů na 254 kusů v roce 1999.
Metoda ET byla v roce 1999 využívána i u ostatních druhů hospodářských zvířat – ovcí, koz, prasat a koní. U ovcí bylo vypláchnuto 16 dárkyň, celkový počet přenesených embryí dosáhl 142, u koz byly vypláchnuty 3 dárkyně a bylo přeneseno celkem 48 embryí, u prasat bylo v loňském roce 21 dárkyň a přeneseno bylo 134 embryí a konečně u koní byly vypláchnuty 4 dárkyně a přeneseno celkem 9 embryí..

Držíme krok se světovým trendem
Podle údajů mezinárodní organizace IETS byla v roce 1998 poprvé překročena hranice 400 000 (jde o nejnovější výsledky, neboť zpráva za rok 1998 byl předložena v prosinci 1999) a bylo provedeno téměř 100 000 výplachů dárkyň a získáno přes půl miliónu přenosuschopných embryí. Největší rozsah přenosu embryí in vivo lze zaznamenat v Severní Americe (196 833 přenesených embryí), z evropských zemí pak ve Francii (34 212 přenesených embryí), Německu (20 663 přenesených embryí) a v Nizozemí (25 146). Česká republika se v rámci žebříčku evropských zemí zařadila na 7. Místo a předstihla tak například Velkou Británii, Švýcarsko, Dánsko i Švédsko.
I přes složitou situaci v chovu skotu tedy rozsah i úroveň embryotranferu v podmínkách České republiky roste a ET má již své stabilní místo ve šlechtění skotu.
Dana Večeřová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down