10.03.2004 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přestavba nemusí být drahá

V dnešní neutěšené peněžní situaci se mnoho zemědělských podniků snaží nápaditě a ne příliš draho zajistit snížení nákladů na vyrobený litr mléka, zlevnění chovu a zajištění lepšího welfare pro zvířata. Jedním z nich je i ZD Výrava nedaleko Hradce Králové.

Zemědělské družstvo vlastníků Výrava hospodaří na výměře 700 ha. Produkce mléka byla a je jednou z klíčových výrob podniku. Stejně jako řada jiných chovatelů řešili i ve Výravě před několika lety problémy s chovem dojnic ve vazné stáji. Rozhodnutí padlo na co nejlevnější rekonstrukci stávajícího čtyřřadého kravína. Zootechnik Václav Hryzlík využil zkušeností ze svého předešlého působení a stal se motorem celé rekonstrukce. Výsledek rozhodně stojí za pozornost.

S minimálními náklady
Celkové náklady rekonstrukce se vešly do dvou miliónů, což jsou náklady na 140 ustajova-cích míst pro dojnice včetně dojírny. Vnitřní uspořádání stáje je velmi jednoduché. Žlaby zů-staly na svých místech, hnojný pás byl zabetonován a hnůj se vyhrnuje radlicí. Prostřední díl pro 42 kusů má žlaby po obou stranách a na ně navazují boxy s hnojnou chodbou uprostřed. Technologie kombiboxů byla „naohýbána“ v místních dílnách a zabudována vlastními silami. Obě krajní sekce využívají žlab a bývalé stání jako krmiště a jsou propojeny s bývalými sto-dolami po stranách přípravny, kde je na hluboké podestýlce ložiště. Unikátní je rybinová do-jírna 2x 8, jejíž vybavení bylo jako jediné zařízení stáje zhotoveno dodavatelsky. Dojírna je umístěna v přípravně. Aby se nemusela hloubit chodba, je stání pro dojnice vyzděno do výšky 120 cm a krávy se na své místo dostávají po několika schodech a na druhé straně dojírnu po schodech také opouštějí. Podle slov Václava Hryzlíka si obtížný způsob nástupu a odchodu dojnice osvojily bez problémů a velmi brzy. Vnitřní uspořádání čekárny a chodeb ve stáji umožňuje jednoduchou manipulaci se zvířaty při dojení bez narušení chodu stáje.

Kvalitní objem zvýší dojivost
Další nedaleko stojící stodola je rozdělena jednoduchými zábranami na dvě poloviny a slouží jako stáj pro suchostojné a porodna. Krmí se míchacím krmným vozem dva mixy složené z kukuřičné siláže, vojtěškové senáže, vlhkého kukuřičného zrna a řepkového extrahovaného šrotu s přídavkem minerálií. Užitkovost ve stáji je 16 kilogramů mléka denně, ale jak pozna-menal Václav Hryzlík, po zvládnutí rekonstrukce a provozních problémů po nedávném na-skladnění je nutné vynaložit stejné úsilí na výrobu kvalitního objemného krmiva. Pak nebude důvod, aby místní červenostrakaté stádo nemohlo zvýšit produkci mléka levným způsobem.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down