05.07.2022 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Příchutě v krmivu prasnic zvyšují příjem u selat

Článek se zabývá využitím příchutí přidaných do krmiva prasnic v předporodním a poporodním období za účelem zvýšení příjmu krmiva u selat po odstavu.

Prevence průjmových onemocnění selat po odstavu patří mezi závažné problémy v současných chovech prasat. Dřívější používání vysokých koncentrací zinku v krmivu jako preventivního opatření vzniku průjmů selat po odstavu již není možné. Od června 2022 může být zinek jako doplňková látka dodáván do krmiva pouze v množství, které splňuje denní potřebu zinku pro prasata. Z tohoto důvodu je nutno hledat alternativní řešení, která by mohla být použita k nahrazení terapeutických koncentrací oxidu zinečnatého u odstavených selat. Pravděpodobně bude nutná kombinace strategií. Důležitým faktorem pro zdravý vývoj trávicího aparátu u selat po odstavu je včasný a dostatečný příjem pevného krmiva. Opatření, která mohou vést ke zvýšení příjmu krmiva selat po odstavu, mají tedy i pozitivní vliv na prevenci průjmů.

Selata, která jsou odstavena ve věku 3 až 4 týdnu, jsou nedostatečně navyknutá na příjem pevného krmiva. Odstav proto představuje kritické období v životě selat, kdy hrozí nedostatečný příjem krmiva. Bylo zjištěno, že některá selata po odstavu nepřijímají krmivo po dobu více než 50 hodin. Bylo prokázáno, že dostatečný příjem pevného krmiva selaty během laktace je v přímém vztahu k většímu příjmu krmiva a lepšímu růstu selat po odstavu. Příjem krmiva selaty během laktace však může být velmi variabilní.

Nedostatečný příjem krmiva během prvních dnů po odstavu patří mezi hlavní příčiny zhoršené funkce střev a jejich integrity, které jsou zjišťovány po odstavu. První kontakt selat s novými krmnými komponentami a příchutěmi u nich může vyvolávat negativní pocity strachu a úzkosti. Po odstavu jsou selata vystavená celé řadě stresových vlivů, včetně nutnosti začít přijímat nové krmivo. Během tohoto období mohou být u selat zjišťovány problémy, kdy přijímají nedostatečné množství krmiva a je u nich zjišťována anorexie. To je činí náchylnějšími ke vzniku průjmů, ke ztrátě hmotnosti a ke zvýšení procenta mortality. Během laktace je selatům předkládán příkrm, aby si selata zvykla na příjem pevného krmiva. Toto krmivo napomáhá k rozvoji funkce gastrointestinálního traktu a má pozitivní vliv na užitkovost v období po odstavu. Bylo však zjištěno, že ne všechna selata přijímají během laktačního období dostatečně tento příkrm. Cílem je tedy prozkoumat možnosti, které by napomohly ke zvýšení příjmu pevného krmiva selaty během období sání.

Selata se mohou začít seznamovat s tím, jaký druh potravy je pro ně vhodný již od matek před odstavem a dokonce před porodem. Bylo zjištěno, že novorozená selata mají schopnost vyhledávat po porodu svoji matku pomocí detekce přirozených aromatických složek, které jsou obsaženy v amniové tekutině vyvíjejícího se plodu. Toto je považováno za užitečný nástroj pro orientaci zvířat po porodu a pro zahájení sání. Amniová tekutina také hraje významnou úlohu v procesu učení selat v předporodním období a poskytuje první příležitost pro vyvíjející se plody, aby se seznámily bezpečnou a dostupnou potravou přítomnou v prostředí. O některých příchutích je známo, že se transportují v malých množstvích z maternální diety do amniové tekutiny plodů a mléka prasnic. Příchutě, které přestupují placentární bariéru, mohou dosáhnout plodů prostřednictvím fetálního krevního oběhu, kde mohou být vnímány prostřednictvím nosních kapilár plodů. Kromě toho příchutě se mohou dostávat k selatům po porodu prostřednictvím mateřského mléka.

V literatuře existují informace o tom, že vystavení selat v období před porodem příchutím, které jsou obsaženy v krmivu prasnic, může být efektivní metodou jak usnadnit detekci krmiva a jeho příjem u selat v období po odstavu. Lze tedy předpokládat, že vystavení selat v období před porodem a po porodu určitým příchutím, může zvýšit příjem krmiva po odstavu, které bude obsahovat stejné příchutě. Jinak řečeno, selata po odstavu budou přijímat snadněji krmivo s příchutěmi, s kterými se seznámili již prostřednictvím maternální výživy. Bylo zjištěno, že vystavení selat určitým příchutím před narozením mělo pozitivní vliv na příjem krmiva a růst po odstavu. Bylo také zjištěno, že přítomnost známých příchutí v krmivu, a dokonce pouhá přítomnost známého aroma v prostředí, může snižovat stres po odstavu. Výše uvedené informace vytváří předpoklad pro úspěšné použití stejných příchutí v krmivu pro matky před porodem a během laktace a v krmivu pro odstavená selata za účelem lepšího návyku selat na krmivo a jeho většího příjmu.

V současné době je k dispozici stále velmi málo odborných publikací zabývajících se touto problematikou. Na tomto místě je uveden příklad studie (Langendijk et al. 2007), ve které byl zjištěn pozitivní vliv použití krmiva ochuceného stejnou příchutí jak v krmivu pro prasnice, tak v krmivu pro selata po odstavu.

Publikace byla podpořena projektem FVL/ ILLEK / ITA 2021, Veterinární univerzita Brno.

Literatura u autora.

 Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.,

Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Celý článek najdete v Krmivářství 4/2022. 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down