27.08.2001 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Příležitost pro export amerického hovězího masa

Podle prezidenta U.S. Meat Export Federation se v důsledku výskytu BSE ve stádech skotu v Evropě otevírá tržní příležitost pro hovězí maso z USA. Prezident vychází z předpokladu, že v Evropě se po zavedení programu hromadné likvidace starších kusů skotu v zájmu eliminace BSE brzy projeví nedostatek hovězího masa. Pro vývozce hovězího masa z USA může být určitým problémem vysoký požadavek mezinárodních trhů na ověření původu jatečného zvířete a potvrzení o nezávadnosti potraviny.

V současnosti již existují v USA společnosti, které produkují hovězí maso vyrobené v rámci Programu USDA pro výkrm skotu bez užití hormonálních stimulátorů růstu, v němž může být zjištěn a ověřen původ produktu až na úroveň farmy. Program vznikl jako reakce na zákaz EU používat hormonální růstové stimulátory.
Feedstuffs, 73, 2000, č. 6

Jak snížit vylučování fosforu u brojlerů?
Rozsáhlý výzkum zaměřený na redukci zatížení životního prostředí fosforem ze závodů s produkcí brojlerů provádí americká společnost US Poultry and Egg Association. Úkolem vědců je zjistit jak dosáhnout tohoto cíle při udržení vysoké užitkovosti a zdravotního stavu zvířat. Různé strategie krmení brojlerů ve věku 0 až 3, 3 až 6 a 6 až 9 týdnů a potřebu nefytátového fosforu pro maximální tělesnou hmotnost a obsah popelovin v holenní kosti ověřovali na univerzitě v Arkansasu. Užitkovost pokusných brojlerů porovnávali s užitkovostí brojlerů krmených podle norem NRC, případně podle norem NRC s přídavkem 0,05 % fosforu (komerčním krmivem). Výsledky pokusů ukázaly, že udržení užitkovosti a současně snížení množství vylučovaného fosforu lze dosáhnout aplikací krmných dávek s nižším obsahem fosforu, zvláště po 3. týdnu věku a aplikací fytázy. Užitím fytázy nebyla ve porovnání s brojlery krmenými podle norem NRC významně ovlivněna ani tělesná hmotnost, ani konverze krmiva. Obsah popelovin v holenní kosti byl mírně snížený, ale nebyla zjištěná zvýšená mortalita nebo poškození končetin. Doplněk fytázy se projevil v menším množství vylučovaného fosforu o 50 %.
Feed Mix, 8, 2000, č. 6

Kontaminace kukuřice v USA
Podle odhadu ministerstva zemědělství USA (USDA) bylo více než 1 % celkových zásob osiva kukuřice v USA kontaminováno varietou geneticky upravené kukuřice. Jde o varietu kukuřice s názvem StarLink, která byla zatím určená pouze pro výživu zvířat. American Seed Association uvádí, že zamořené osivo nebylo pěstitelům prodáno a bude buď zničeno, nebo použito pro průmyslové účely. National Corn Growers Association varovala farmáře, aby nenakupovali osivo, které není označeno jako bez obsahu StarLink. Pěstitelé byli upozorněni, že letošní porost kukuřice může být kontaminován varietou StarLink vyrostlou ze semen zbylých na poli po poslední sklizni. USDA odsouhlasilo výkup kontaminovaného osiva od malých semenářských společností v celkové hodnotě 20 milionů USD. Výkup se bude týkat pouze těch společností, které nikdy neprodávaly StarLink. Výrobce StarLink - Aventis CropScience - trvá na tom, že tato kukuřice je pro lidi nezávadná a požádal Environmental Protection Agency (EPA) o prozatímní schválení variety k využití pro potravinářské účely. Podle vědců obsahuje StarLink speciální bílkovinu nazývanou Cry9C, která se pomalu tráví a mohla by vyvolat alergickou reakci. Podle zprávy EPA se tato bílkovina nevyskytuje v kukuřičných produktech (oleji a sirupu) užívaných pro potravinářské účely, ale je obsažena ve šrotu a dalších suchých produktech. Association Press, March 8, 2001

Proti patogenům je účinný chlorečnan sodný
Výzkumníci z ARS (Agricultural Research Service) zjistili, že nízké dávky chlorečnanu sodného likvidují u prasat a krav S. typhimurium a E. coli 0157:H7. Redukce patogenů ve střevu zvířat významně snižuje možnost kontaminace jatečných těl při jejich zpracování na potraviny. Odborníci z ARS a Food and Feed Safety Research hledají praktický postup pro snižování koncentrace patogenů u jatečných zvířat přímo na farmách. Výzkum je teprve na počátku a před tím, než by mohly být jeho výsledky v širším měřítku zavedeny do praxe, musí být ověřeny a schváleny FDA (Food and Drug Administration). V praxi by se měl chlorečnan sodný aplikovat buď před transportem zvířat na jatka, nebo do napájecí vody na jatkách. Podle odhadu mikrobiologů z ARS by náklady na aplikaci chlorečnanu sodného v podnicích na výrobu masa mohly činit méně než 10 centů na prase. Výzkum je založený na poznání, že salmonela i E. coli 0157:H7 obsahují enzym známý jako respiratorní nitrát reduktáza, který mění chlorečnan na chloritan ničící baktérie. Užitečné baktérie střevního traktu neobsahují nitrát reduktázu a nejsou proto přídavkem chlorečnanu ovlivněny.
AP, 20 March, 2001

Nový závod na výrobu brojlerů v Rusku
Ruská a francouzská vývojová společnost bude jako jointventure investovat přibližně 80 milionů USD na výstavbu podniku pro produkci drůbežího masa v Moskevské oblasti. Na investicích se bude Duc Development International podílet 40 % (32 milionů USD) a ruská strana 60 %. Výrobní kapacita nového podniku bude až 40 000 tun brojleřího masa za rok, což odpovídá polovině potřeb Moskevské oblasti.
World Poultry, 17, 2001, č. 2

Podle zahraničních materiálů zpracovala Ing. Pavla Schneiderová, ÚZPI, Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down