21.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Připouštění ovcí pro rychlé obahnění stáda

Základem ekonomické úspěšnosti v chovu ovcí je rychlé obahnění stáda. Hlavními důvody pro snahu co nejvíce zkrátit období bahnění jsou časová náročnost dozoru nad bahnícím se stádem, péče o nově narozená jehňata i matky a jednodušší tvorba větších skupin ovcí po obahnění. V ideálně připuštěném stádě se téměř 90 % matek obahní během 10 dnů, 10 % bahnic se obahní mezi 11. a 21. dnem od začátku bahnícího období. Déle by se již nemělo bahnit více než 5 % ovcí. Následující řádky by měly čtenářům poskytnout nejzákladnější zásady pro efektivní připouštění ovcí.

Selekce ovcí
Před připouštěním je třeba provést selekci základního stáda bahnic. Porodit a úspěšně odchovat dvě jehňata mohou pouze ovce zdravé, připouštěné v optimální kondici. Ovčákovi by měly před připouštěním projít rukama všechny bahnice ze stáda, u každé z nich by měl být posouzen výživný stav a pečlivě prohlédnuta mléčná žláza, struky, končetiny a zuby. Posouzeny by měly být všechny záznamy o zvířatech z předcházejících chovných sezón a nekompromisně, bez ohledu na vzhled a chovnou hodnotu, by měly být vyřazeny ovce, které mají tři negativní záznamy (nezabřeznutí, opakované přebíhání, nízká plodnost, problémy při porodech, špatné mateřské vlastnosti, špatná mléčnost, špatný odchov mláďat).
Před vlastním připouštěním zásadně na farmu nepřisouváme žádná nová zvířata a tím spíše je nezařazujeme do základního stáda. Tato zásada nám zajistí ochranu stáda před zavlečením stájových nákaz, majících afinitu k reprodukčním orgánům, zejména chlamydiózy, toxoplazmózy a kampylobakteriózy.

Příprava bahnic
Ovce by měly mít skóre kondice 3 – neměly by být ani hubené, ani zatloustlé. Po odstavu jehňat by měly být ovce přehnány na horší pastevní porost s vyšším obsahem sušiny, který zajistí bezproblémové zasušení a neztloustnutí ovcí. Nejpodstatnější zásadou je, že s ovcemi nesmí být drženi berani. Mezi stádem bahnic a beranů by měla být minimálně jedna prázdná pastvina, aby bylo zabráněno tomu, že by bahnice mohly berany cítit. Pokud jsou ovce i berani v jednom pastevním oplůtku pohromadě, beraní feromony zapříčiňují u bahnic spuštění říjového cyklu, který však nastupuje u jednotlivých zvířat rozdílně. Stádo je tak připuštěno a bahní se během velmi dlouhého časového období (až tři měsíce). Rovněž plodnost ovcí, zapuštěných hned v první říji v sezóně je průkazně nižší (až o 0,4 jehněte na vrh).

Efekt berana
Jak už bylo zmíněno v předchozím odstavci berani produkují feromony, které spouští sexuální aktivitu bahnic. Bahnice, které přijdou do kontaktu s těmito feromony, se začnou říjet krátce po této stimulaci. Ovce, u kterých již v tuto dobu pravidelně probíhá 17denní pohlavní cyklus, nebudou přítomností berana ovlivněny, ale u ostatních ovcí, u kterých se dosud cyklus nerozeběhl, se právě tímto zákrokem spustí. Cílem zásahu není ještě připouštění, ale jen stimulace ovcí. Beran ve stádě tedy nesmí bahnice nakrýt. Toho se dosahuje nejefektivněji použitím testovacích vasektomovaných beranů (beranů, kteří mají přerušené chámovody). Je možné také umístit berany v sousedním oplůtku, který však musí být dostatečně zabezpečen proti průniku obou skupin zvířat. Kontakt ovcí s feromony způsobí během dvou až tří dnů u ovcí nástup první, zpravidla tiché říje. Již cyklující ovce přijdou do říje později, každopádně však kontakt s feromony upraví jejich pohlavní cyklus na 17 dní.

Kdy začít se stimulací ovcí?
Bahnice mají být vystaveny efektu beraních feromonů 14 dní před začátkem připouštění. U plemen s delší vlnou má být v této době ostříhána jejich záď, která zajistí odhalení jejich pohlavních orgánů. Současně je odstraněna všechna špinavá vlna a „kaštany“, takže ovce mohou při připouštění bez problémů zdvihnout ocas, kryjící jejich vulvu. Všechny ovce mají být během tohoto období také odčerveny (nezapoměňme na kontraindikaci použití všech albendazolových preparátů během prvních šesti týdnů březosti!!) a má být provedena koupel paznehtů.

Flushing
Ovce dva týdny před předpokládaným připouštěním přemístíme na vynikající pastevní porost. Tento zákrok způsobí uvolnění většího počtu vajíček při ovulaci a může podstatně zvýšit plodnost stáda na obahněnou ovci. Stejný efekt může mít i použití koncentrátů s obsahem energie minimálně 16 MJ. Současně by měla být krmná dávka suplementována minerály.

Příprava beranů
K plemenitbě používáme v komerčních stádech zásadně pouze berany s vysokou plemennou hodnotou. K jejich výběru by nám měly dopomoci odhady plemenných hodnot, jejichž používání ve stádech masných plemen se již začíná realizovat i u nás.
Tvorba spermatu beranů trvá 6 až 8 týdnů. Z tohoto důvodu je nezbytné ukončit veškerou přípravu beranů na připouštění před touto dobou. Vždy má být provedena korektura paznehtů a ve stádech s výskytem nakažlivého kulhání má být provedena revakcinace beranů (ideálně tři měsíce před připouštěním). Za účelem zlepšení kvality semene (kvalita a pohyblivost spermií) mají být beranům aplikovány 6 až 8 týdnů před začátkem připouštění preparáty s obsahem vitamínu E a selenu. Berani mají být převedeni na velmi kvalitní pastvinu a má jim být přikrmován koncentrát s obsahem 18 % bílkovin. Ideální bodové skóre kondice by mělo dosahovat hodnoty 4. V tomto přípravném období musí být berani samozřejmě odčerveni a před započetím flushingu má být provedena neoddiskutovatelná revakcinace enterotoxémie.
Pokud se u berana v posledních osmi týdnech před připouštěním vyskytla porucha zdravotního stavu, která vedla ke zvýšení teploty, berana v plemenitbě nevyužíváme – schopnost jeho spermatu oplodnit vajíčko je snížena nebo úplně porušena. Tento stav bývá ve většině případů přechodný.

Vpuštění beranů do stáda bahnic
Pro připouštění vybereme pastvinu, na které se v posledních dvou až třech týdnech nepáslo. Ovce rozdělíme podle jejich kondice do jednotlivých skupin. Velikost jednotlivých skupin závisí na věku, plemeni a kondici berana, v žádném případě ale nemá překročit 50 bahnic na jednoho berana.
U beranů provedeme poslední prohlídku, hlavně se zaměřením na penis a na varlata. Během prvních devíti dnů lze nakrýt většina ovcí, proto se beranům nedoporučuje dávat značkovač, který by v době tohoto velmi intenzivního připouštění mohl způsobit bolestivé otlaky hrudní kosti. Po této době již použijeme značkovač, jehož barevná náplň se má lišit v období 10. až 20. den připouštění a 21. až 40. den připouštění.
V okamžiku puštění berana do stáda přestaneme s příkrmem beranů koncentrátem, protože čekání beranů na příkrm může působit při připouštění stáda rušivě. Ve větších komerčních stádech můžeme použít při připouštění současně s dospělými berany i mladé plemenné beránky. Jejich množství ve stádě nemá přesáhnout poměr 1 beránek na 2 dospělé berany. Plemenné beránky používáme pouze během prvních 10 dnů připouštěcího období, pak je z připouštěného stáda odstraníme, protože jsou pohlavně velmi aktivní a zpravidla jsou po této době úplně fyzicky vyčerpaní.
Připouštěné stádo by mělo být pravidelně, minimálně 1x denně za pomoci psa sehnáno a berani by měli býti pečlivě prohlédnuti s ohledem na možná poranění penisu a pro případné doplnění náplní značkovačů.
Po 40 dnech připouštění již má být naprostá většina ovcí březí a berany je možno ze stáda stáhnout. Pro znovuzískání jejich kondice mají být přikrmováni senem a koncentrátem. Při dodržení těchto zásad a při běžném počtu neplodných ovcí není již třeba držet ve stádě berany déle (další pohlavní stimulace beranů jejich setrváním v již připuštěném stádě prokazatelně zkracuje jejich délku života).
MVDr. Radek Axman, Svaz chovatelů ovcí a koz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. ahoj, to je docela srozumitelný článek o tom, jak probíhá připouštění ovcí. Docela se divím, že jsme měli jehňata v tak malém časovém rozpětií a skoro od všech ovcí.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down