28.04.2008 | 03:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pro účinné a bezpečné silážování

Organické kyseliny běžně využívané ke konzervaci zrnina pícnin jsou sice účinné, zato však náročné na bezpečnost práce. Kromě toho, že jsou vysoce korozivní a leptavé, mají také vysokou těkavost. Z těchto důvodů byly vyvinuty účinné a přitom bezpečné organické kyseliny chráněné lignosulfonáty – takzvané soft kyseliny. Ty na rozdíl od svých předchůdkyň nedráždí beton, kovy ani lidskou kůži, a jsou bezpečné při přepravě i skladování. Výhodou je rovněž o sedmdesát až osmdesát procent nižší těkavost a zápach.

Soft (měkké) organické kyseliny chráněné lignosulfonáty vyvinula společnost Borregaard a na náš trh je distribuuje firma Euro Bagging, s. r. o. Ta nabízí dva konzervační přípravky tohoto charakteru, jeden pro bílkovinné pícniny pod názvem Neubasil Soft G Liquid a druhý pro glycidové pícniny pod názvem Neubasil Soft M Liquid. Zatímco při využívání běžných organických kyselin při konzervaci dochází vlivem agresivity ke korozi kovových povrchů používaných strojů a poté i narušování betonových stěn silážních žlabů, u chráněných organických kyselin jsou tyto aspekty sníženy na minimum. Nejsou tak agresivní, a proto také mnohem bezpečnější. Jak uvedl ředitel společnosti Euro Bagging, s. r. o., Ing. Petr Jurek, firma má tyto přípravky od letošního roku zahrnuty ve svém silážním programu.

Rychlé snížení pH siláže Přípravek Neubasil Soft G Liquid je určen ke konzervaci a zajištění prodloužené stability těžce a středně těžce silážovatelných pícnin bílkovinného a polobílkovinného charakteru jako trávy, jeteloviny, vojtěšky, leguminózy a jetelotravní směsky. Významným způsobem redukuje negativní vlastnosti organických kyselin, jakými jsou především korozivita, vytěkávání a celková stabilita produktu.
Tato ochrana je umožněna díky složce, která se nazývá lignosulfonan sodný v jeho speciálně modifikované formě. Jeho složení (obsahuje navíc kyselinu mravenčí a kyselinu propionovou) umožňuje rychlé snížení pH silážované hmoty na hodnotu přibližně 4. V součinnosti s rychlým navozením anaerobních podmínek tak dochází k vytvoření nežádoucího prostředí pro růst a množení patogenních bakterií (především klostridií), a naopak stimulaci růstu a množení pozitivních bakterií. Zamezuje se tak rozvoji především bakterií máselného kvašení. Výhody tohoto konzervačního přípravku tedy tkví v rychlém snížení pH a zajištění kvalitního fermentačního procesu siláže. Vyznačuje se rovněž silným fungicidním účinkem potlačujícím rozvoj plísní a kvasinek, a naopak podporou růstu a množení bakterií mléčného kvašení.
Doporučené dávkování pro trávy a jetelotrávy do 30 % obsahu sušiny je 2,5 až 3,5 litru na tunu sklízené hmoty, u 30 až 40% obsahu sušiny je pak vhodné aplikovat dávku 2 až 2,5 litrů na tunu silážované hmoty. U vojtěšky a jetele s 30% obsahem sušiny je vhodné aplikovat dávku 3,5 až 5 litrů na tunu sklízené hmoty, při vyšším obsahu sušiny mezi 30 až 40 % je pak vhodná dávka přípravku 2,5 až 3,5 litru na tunu sklízené hmoty. Aplikace Neubasilu Soft G Liquid je velmi jednoduchá a bezpečná, optimální cesta je použití aplikátoru pro tekutou aplikaci za řezací ústrojí sklízecí řezačky či na podávací pult senážního lisu.

Nutriční hodnota siláže se nesníží Ke konzervaci lehce silážovatelných pícnin, které jsou náchylné na rozvoj kvasinek a plísní, napříkald silážní kukuřice, šrotované a mačkané zrno kukuřice a obiloviny, slouží přípravek Neubasil Soft M Liquid. Výrobek je vhodný také ke konzervaci vedlejších potravinářských produktů, jako jsou cukrovarské řízky, pivovarské mláto a další. Uplatnění se dobře rovněž při ošetřování vrchních vrstev a stěn siláží. Díky svému složení intenzivně snižuje riziko sekundárních fermentačních procesů při odkrytí siláže potlačením nežádoucích kvasinek a plísní, které za přístupu vzduchu rozkládají kyselinu mléčnou a zbytkový cukr. Přípravek obsahuje vedle lignosulfonanu sodného kyselinu propionovou a kyselinu octovou.
Také tento konzervant má silný fungicidní účinek potlačující rozvoj plísní a kvasinek, zamezuje sekundární fermentaci, reguluje aerobní stabilitu, podporuje růst a množení bakterií mléčného kvašení a navíc podporuje uchování cukrů. Ztráty nutriční hodnoty objemných krmiv jsou při jeho použití sníženy na minimum.
U kukuřičné siláže s obsahem sušiny do 35 procent je vhodné aplikovat dávku přípravku 2 až 2,5 litru na tunu sklízené hmoty. Pokud je sklizena kukuřice s obsahem sušiny nad 35 procent, potom se optimální dávka konzervačního přípravku pohybuje mezi 2,5 až 3,5 litru na tunu silážované hmoty.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down