Procházka krmivářskými expozicemi na EuroTier 2002

Krmivářské společnosti a firmy zabývající se veterinární problematikou obsadily na veletrhu EuroTier 2002 v Hannoveru už tradičně dvě velké haly. Většina společností volila formu expozic, které by šlo označit jako globální. Zájemcům se věnovali zástupci ze všech zemích, kde mají své aktivity.

Čeští návštěvníci veletrhu tak mohli diskutovat s českými odborníky třeba u firem Sano, Schaumann, Alltech, Delacon, Bioferm, Rothel a dalšími.
Ve výživě prasat byla velice rozsáhlá nabídka především krmiv pro selata a prasnice. Tradičně rozsáhlé jsou nabídky minerálních (především organicky vázaných) a vitamínových doplňků a hlavně různých doplňkových látek. Na rozsahu nabyly i expozice firem nabízejících fytogenní doplňkové látky nebo suroviny pro jejich výrobu. Chovatele skotu oslovovaly například firmy s nabídkou speciálních krmiv obsahujících živiny stabilní v bachoru. Rozsáhlá je vždy i nabídka veterinárních přípravků, včetně vakcinace a ucelených systémů na ochranu zdraví zvířat. Pestrý byl i výběr upravených krmiv a surovin, vločkovaných, extrudátů apod.

Novinka ve výživě prasnic
Prasnice jsou syté a spokojené, to nyní v zemích unie znamená nejen dosažení pohody chovaných zvířat a tím i vyšší užitkovost, ale i dodržení nového právního předpisu.
Novelizovaná právní linie unie týkající se minimálních požadavků na chovy prasat je platná od 1. ledna 2003 pro nově postavené nebo rekonstruované provozy. Týká se podmínek pro chov a požadavků na krmení. Právní linie 91/630/ES se tak odpovídajícím způsobem upravuje. Vedle požadavku na skupinové chovy prasnic je předepsán rovněž volný přístup ke krmivu bohatému na vlákninu. V předpise v bodě 5 je uvedeno: „Všechny prasnice musí dostávat krmivo, které jim utiší hlad s vysokým obsahem vlákniny a koncentrované krmivo tak, aby uspokojily i potřebu žvýkat. Koncentrované krmivo je možné podávat jednou denně jako samostatné krmivo, zatímco krmivo s vysokým obsahem vlákniny musí mít k dispozici častěji.“
Dosud se krmila prasnicím směs v malých množstvích a obsahovala dobře stravitelné komponenty. Březí prasnice nedosáhnou nasycení, pokud není v krmivu dostatek vlákniny. Je třeba, aby byly nasycené a potřebné množství živin. Tak například nedostatek vlákniny v krmné dávce a nevhodný způsob chovu s nedostatkem pohybu vyvolají MMA onemocnění. Z tohoto pohledu je důležité využívat komponenty s vysokým obsahem vlákniny: slámu, sušené řízky, zelenou moučku, seno, sójové slupky a další. Tyto málo stravitelné suroviny způsobí naplnění zažívacího traktu. Motoriku tlustého střeva a mikrobiální trávení povzbuzuje vysoký obsah fermentovatelných uhlohydrátů.
S cílem naplnit požadavky norem a chovatelů přišel na trh velký výrobce krmných směsí společnost Raiffeisen (RCG) s RCG Activity-Pellets, které zkrmují prasnicím ad libitum a současně u nich dosahují lepší chovné kondice. Granule RCG Activity-Pellets vykazují následující výživnou hodnotu: 10 % vlákniny, 5,4 MJ ME, 0,65 % lyzinu, 3 % tuku, 23,5 % vlákniny, 7 % popela, 0,60 % vápníku, 0,35 % fosforu, 0,25 % sodíku.Granule se krmí zároveň s běžným koncentrovaným krmivem, denní spotřeba Activity-Pellets dosahuje 0,5 až 0,8 kg.
Předností krmení pelet bohatých na vlákninu je jejich možné dobré uskladnění v sile a možnost využití krmných automatů.Díky úpravy granulací nedochází ke ztrátám krmiva a ve stájích s roštovou podlahou nezpůsobují technologické problémy jako například krmení slámou.

Kolostrum staví selata na nohy
Může pozitivně ovlivnit kravské kolostrum zdraví a užitkovost rostoucích selat? Během období kojení především však v prvních hodinách po narození dostávají selata mateřským mlékem imunoglobuliny. Tyto ochranné látky během několika hodin po porodu v mléce rychle klesají. Problémem se stávají slabá a hůře vyvinutá selata, která přijmou málo kolostra a zaostávají tak v růstu, rozdíly mezi slabými a silnými jedinci se ještě zvyšují. Už po určitou dobu se objevují na trhu doplňky obsahující kolostrum, které zvyšují imunitu sajících a odstavených selat. Využívá se formy krmné pasty nebo doplňku ke starteru pro selata. S doplňkem vyrobeným z kravského kolostra pod názvem Immunmilch přišla na německý trh společnost Phyto Biotics. Produkt se vyrábí z kolostra krav nadojeného během prvních 24 až 48 hodin po porodu. Mléko je sbíráno, odtučněno, sušeno a čištěno. Sušení probíhá velice šetrným způsobem tak, že imunoglobuliny i bioaktivní substance zůstanou plně účinné. Kontrola kvality probíhá metodou HPLC. Sušené kolostrum má velmi dobré fyzikální vlastnosti a lze jej dobře smíchat s ostatními komponenty.

Technologie pro výrobce krmiv
Kromě krmné techniky pro různé druhy hospodářských zvířat situované v jiných halách, byla součástí expozice krmivářských firem rozsáhlá nabídka výrobců sil a skladů na suroviny a směsi, dopravních cest, zařízení pro úpravu krmiv – šrotovníků, mačkačů, míchacích zařízení apod. Pro zajímavost – například společnost Kessens poskytovala zájemcům katalog sil s kapacitou od 30 do 10 000 m3. Přitom rozsah byl několik stovek různých typů. V nabídce má firma i různou techniku pro naskladnění – většinou šnekové dopravníky se sacím košem a výkyvnou koncovkou, v různé délce. Textilní sila určená například pro skladování minerálních krmiv jsou konstruována jako závěsná z tkaniny, ta je vzdušná, nedochází ke kondenzaci vody, nepropouští prach a chrání proti UV záření. Jednoduchá kvadratická konstrukce se zavěšeným vakem je dobře umístitelná v jakémkoliv prostoru. Lze jej snadno složit i rozložit, je možné využití i v systémech řízených počítačem. Pro uskladnění minerálních krmiv například firma Krause dodává horní hygroskopickou ochranu. Nejen sila kovová i plastová všech velikostí, ale i pojízdnou sušičku na obilí, luštěniny, kukuřici a řepku nabízí firma Riela. Zařízení má vlastní generátor proudu.

Chráněné živiny pro dojnice
Se stoupající mléčnou užitkovostí stoupají i požadavky dojnic na živiny a energii. Využitím v bachoru chráněných tuků je pak možné dosáhnout obsahu energie minimálně 7,5 MJ na kg sušiny aniž by byla negativně ovlivněna struktura krmiva. Normální krmné tuky se skládají z nasycených a nenasycených mastných kyselin. Nenasycené mastné kyseliny jsou škodlivé pro bachorové bakterie, pokud překročí určité množství. Následkem je zhoršení stravitelnosti celé krmné dávky. Bakterie se brání hydratací nenasycených mastných kyselin, tj. produkují z nich ke své ochraně nasycené. Ochránit se tímto způsobem jsou však schopné jen do obsahu 4 až 5 % tuku v krmné dávce. Pokud je v krmné dávce více než 5 % tuku je nutné jej dávkovat ve formě stabilní v bachoru. První generace chráněných tuků – vápenné soli mastných kyselin jako tuk chráněný v bachoru se objevily v 80. letech minulého století. Byly ve vodě nerozpustné, proto nebyly ovlivněné fermentací v bachoru. Jako druhá generace v bachoru stabilních tuků se označují v současné době nejrozšířenější tuky na bázi živočišných mastných kyselin (např. rybí). Následovala inovace na bázi čistého palmového tuku, který byl stabilní díku ztužení. Tím se bod tání posunul na ze 40 oC na 54 oC. Jako třetí generaci označují nyní frakcionované triglyceridy. Rafinovaný palmový olej je fyzikálně rozdělen na bloky mastných kyselin. Bez ztužování – tedy bez trans-mastných kyselin – se tak získá na C-16 bohatý palmový tuk s bodem tání 56 oC. Bergafat T-300 je první palmový triglycerid se skutečným obsahem glycerinu na světovém trhu (výrobce Berg + Schmidt).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *