03.05.2000 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Producenti prasat chtějí jeden silný svaz

Integrační snahy, zlepšení komunikace s dalšími organizacemi a zkvalitnění celkové informovanosti členů jsou tři nejdůležitější oblasti, na něž se chce v nadcházejícím období zaměřit Svaz producentů vepřového, drůbežího masa a vajec Čech a Moravy. Předsevzal si to na členském shromáždění, které se uskutečnilo 26. dubna ve Větrném Jeníkově.

Svaz hodlá především pokračovat ve snaze o sjednocení se Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Důvody, které hovoří pro jejich spojení, vysvětlil předseda svazu producentů Stanislav Broda. „Společně jsme již zahájili diskusi k některým otázkám šlechtění. Prohlubuje se totiž rozpor v tom, že produkce selat a výkrm prasat se více koncentruje do velkých farem, neboť menší výrobci z důvodu rentability tuto výrobu opustili nebo opouštějí. Naproti tomu šlechtění prasat se přesouvá na menší farmy s odlišnou technologií výroby. Proto se náš svaz domnívá, že pokud chceme udržet české šlechtění prasat, je nutné ho pojmout jako komplexní servis pro producenty selat a výkrmce jatečných prasat. V tomto směru je potřeba šlechtění modernizovat, aby bylo schopné konkurovat zahraničním programům. Navrhli jsme proto celý komplex postupných kroků. Jeho výsledkem by byl finální hybrid, řádně prověřený. Firma, která by s tímto programem pracovala a postupovala podle navržené technologie, by měla dosáhnout deklarovaných parametrů užitkovosti. Předsednictvo našeho svazu má za to, že v tomto oboru existují velké rezervy ve vzájemné komunikaci, tím spíše se znovu nabízí otázka sloučení zmíněných svazů.“ Argumenty pro sjednocení chovatelů a producentů v jeden dobře fungující celek vycházejí i ze složení členské základny. „Většina našich členských firem produkuje pouze jatečná prasata nebo v kombinaci s drůbeží. Samostatní drůbežáři jsou v našem svazu výjimkou. Přednostně se tedy naše vedení věnuje otázkám chovu prasat a drůbež se odsouvá do pozadí.“ Jak Broda dodal, ze stejných důvodů by se tedy měly sjednotit také všechny drůbežářské svazy.
Úkol z minulého členského shromáždění svazu (21. 4. 1999) - být nápomocen při ustavení obchodních center – byl podle předsedy Brody splněn. „Shodli jsme se na tom, že není třeba utvářet nové obchodní družstvo, ale rozšířit předmět podnikání Agroporku, který vznikl již dříve z iniciativy našeho svazu, o obchodování na vnitřním trhu.“ Svaz chce pokračovat ve spolupráci s družstvem Agropork. Aby oba mohly hájit zájmy svých členů, musí podle Brody bezpodmínečně koordinovat svoji činnost. Svaz by měl také zlepšit spolupráci s Agrární komorou ČR a jejím prostřednictvím se podílet na připomínkování zákonů a vyhlášek. „Je to cesta k uplatnění vlastních názorů a konstruktivních připomínek k právním normám,“ zdůraznil Broda. Vzhledem k zajištění zpětné informovanosti zejména z oblasti vyhodnocování užitkového křížení finálního hybridu svaz přivítá i lepší komunikaci se Společenstvem řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska.
Ke zkvalitnění informovanosti členů o všech aktuálních otázkách chovu prasat chce svaz přispět svojí webovou stránkou. Minimálně s týdenní aktualizací chce přinášet hlavní události v oboru, změny v legislativě, cenové zpravodajství ze zahraničních trhů a tuzemska, výhledy a prognózy zveřejňované evropskou organizací chovatelů prasat. Právě dostupnost informací ze zahraničí je výhodou členství v evropské organizaci. „To nás ale také zavazuje poskytovat údaje o našem trhu a našich představách vývoje v tomto oboru,“ připomenul Broda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down