20.08.2017 | 03:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkce mléka v roce 2016 v ČR

Za rok 2016 byla u souboru 103 podniků s chovem dojnic zjištěna průměrná dojivost na krávu 8 508 litrů, obsah tuku a bílkovin 3,95 a 3,47 %, PSB 209 tis. v ml mléka, odchov 101 telat na 100 krav, vyřazování (obměna stáda) 35,4 % a další. Z variability většiny ukazatelů a jejich vzájemných vztahů vyplývá možnost dalšího zlepšování ukazatelů výroby mléka.
Klíčová slova: dojené krávy; mléko; velikost stáda; plemeno; výrobní oblast; obměna stáda; ceny mléka

V publikaci „Markt Bilanz 2017“ pojednávající o výrobě mléka v Německu, EU a ve světě je stručná textová kapitola nadepsána „Mléčný trh v EU po zrušení kvót opět v klidnějších vodách“. Uvádí se v ní, že po výrazném zvýšení výroby mléka v EU po zrušení kvót došlo od poloviny roku 2016 ke zřetelné redukci nabídky mléka, která na všech úrovních zpeněžování měla za následek až do konce roku nárůst cen. Cílem předloženého příspěvku je na základě dat pocházejících ze souboru 103 podniků s chovem dojených krav a z celostátních údajů za rok 2016 posoudit, zda výše uvedené konstatování pro EU platí i pro ČR.

     Materiál a metodika

Uváděné výsledky vycházejí z dat poskytnutých pracovníky 103 podniků s výrobou mléka v ČR za rok 2016 a z dalších veřejně přístupných databází. Analýza faktorů ovlivňujících výrobní ukazatele výroby mléka zahrnuje dojivost, plemeno, velikost stáda a výrobní oblast. Ukazatele za rok 2016 doplňují údaje z kontroly užitkovosti (KU) dojených krav za kontrolní rok 2015/16. Za poslední období jsou uvedeny nákupní ceny mléka ve státech EU. Některé údaje jsou porovnány s daty z předchozích let a se zahraničními údaji.

Data jsou zpracována běžnými metodami, průměrné hodnoty jsou uváděny jako průměry prosté. Korelační koeficienty jsou hodnoceny pomocí tabulkových kritických hodnot a rozdíly průměrů t-testem. Některé údaje za rok 2016, popř. i za rok 2015, jsou uváděny jako předběžné.

Výsledky a diskuse

     Základní ukazatele

Údaje pocházející ze 103 podniků s chovem dojnic lze považovat za poměrně spolehlivý podklad k odvození základních ukazatelů výroby mléka a jejich vzájemných vztahů. Tab. 1 uvádí průměry, minima a maxima vybraných ukazatelů za rok 2016, průměry souboru 88 podniků za rok 2015 a průměry zjištěné KU za kontrolní rok 2015/16, popř. ČSÚ za rok 2016.

Vedle ekonomických ukazatelů je nejsledovanějším ukazatelem dojivost krav. Její průměrná výše u souboru podniků za rok 2016 (8508 litrů) je vyšší o 174 litrů a 2,1 % než u souboru za rok 2015, o 447 litrů a 5,5 % než ve stejném roce v ČR (8061 litry), a téměř shodná s dojivostí krav v KU (rozdíl pouze kolem 12 litrů a 0,1 %). Podle údajů z publikace Markt Bilanz 2017 dosáhla v roce 2016 průměrná dojivost krav v EU 6983 kg (kolem 7 172 litrů) mléka, což je o 15,7 % mléka méně než u souboru podniků a o 11,0 % méně než byl průměr dojivosti krav v ČR ve stejném roce. Dojivost krav v roce 2016 (8203 kg) je šestá nejvyšší ze států EU-28 (graf 1). Z variability produkce mléka na krávu (průměr -3228 až +3242 kg, resp. ±38 %) lze usuzovat na možnost zvyšování produkce mléka především v podprůměrných stádech. Ve srovnání s předchozím rokem je u souboru podniků za rok 2016 pozitivní mírné zvýšení obsahu tuku a bílkovin v mléce, zkrácení SP a mezidobí o dva a jeden den apod., méně příznivé je zvýšení průměrné obměny stáda krav (35,4 %).

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MZERO0714 a byl odborně recenzován.

 Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. 1;

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 1;

Ing. Jiří Burdych, MBA1,2

1VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves;

2VVS Verměřovice, s. r. o.

Celý článek najdete v NCH 8/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down