11.08.2023 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkční a ekonomické ukazatele podniků s chovem dojeného skotu 2022

V ekonomicky složitém roce 2022 se v sektoru výroby mléka výrazně zvýšily náklady, avšak růst byl patrný také ve výkupních cenách mléka. Zvýšení cen krmiv a energií ale i dalších položek bylo důvodem meziročního zvýšení nákladů po odpočtu u souboru analyzovaných chovů o 9 948 Kč na krávu a rok (12 %), resp. o 0,87 Kč na litr prodaného mléka (9 %). Z dat 126 podniků s chovem dojených krav za rok 2022 vyplývá, že náklady po odpočtu dosáhly 93 727 Kč na krávu a rok a 10,29 Kč na litr prodaného mléka. Díky významnému růstu výkupní ceny mléka však byl u hodnocených podniků v roce 2022 dosažen zisk z výroby mléka v průměrné výši 1,30 Kč na litr bez započtení dotací.

Celkové náklady dosáhly u hodnocených podniků v roce 2022 výše 97 748 Kč na krávu a rok, tj. 267,8 Kč na KD (tabulka 2). Podobně jako v letech minulých i jak vykazují různé české a zahraniční zdroje, nejvyšší nákladovou položku tvoří výdaje na krmiva (44 %) a významnou měrou se podílely rovněž pracovní náklady (13 %), odpisy (krav a majetku, dohromady 12 %) a režie (12 %). Pokud se od celkových nákladů odečte hodnota narozených telat a ocenění statkových hnojiv, vzniklý rozdíl představuje tzv. náklady po odpočtu vedlejších výrobků, které za rok 2022 činily 93 727 Kč na krávu a rok a 256,8 Kč na krmný den. V přepočtu na litr prodaného mléka činily náklady po odpočtu 10,29 Kč. U 90 % podniků se náklady po odpočtu pohybovaly v rozmezí 67 až 122 tis. Kč na krávu a rok, resp. 8,05 až 12,88 Kč na litr mléka. Náklady po odpočtu v intervalu mezi 9 až 11 Kč na litr mléka vykázalo 56 % respondentů. Podobně jako v minulých letech měly podniky s dojnicemi plemene H oproti podnikům s chovem plemene C v průměru vyšší celkové náklady na krávu a rok (na KD), ale nižší náklady na litr prodaného mléka vlivem vyšší dojivosti.

Seznam další literatury je k dispozici u autorů příspěvku.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu NAZV QK1910242.

Příspěvek byl odborně recenzován.

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 1;

Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2;

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1

1) Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.;

2) VVS Verměřovice, s. r. o.

Celý článek najdete v Našem chovu 8/2023. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down