03.03.2008 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt pro bezpečnosti krmiv

V projektu „Optimalizace kontrolních aktivit Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v oblasti bezpečnosti krmiv v rámci implementace nařízení (EC) č. 882/2004 o úředních kontrolách“ bude vyškolena asi stovka specialistů, kteří budou dbát na to, aby se do potravního řetězce dostávala pouze nezávadná krmiva.

Vysoká bezpečnost potravin je jednou z priorit EU, ale i české zemědělské politiky. Ústřední kontrolního a zkušebního ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je institucí zodpovědnou za zajištění bezpečnosti potravin v oblasti krmiv. Na základě zákona č. 91/1996 Sb. ÚKZÚZ kontroluje producenty, dovozce, vývozce a distributory krmiv, ale také správné využití krmiv. V souladu s implementací zásad, které jsou uvedeny v Bílé knize Evropské komise a zásad bezpečností potravin a s požadavky nařízení 178/2002/EC a nařízení (EC) č. 882/2004 je potřeba zdokonalit systémy kontrol potravinového řetězce a mezinárodně je sladit.
Slavnostní zahájení projektu se konalo v zasedací místnosti ředitelství ÚKZÚZ v Brně. Ředitel ústavu RNDr. Jaroslav Staňa spolu s řešitelem tohoto projektu Mgr. Petrem Vaculíkem přivítali několik zahraničních specialistů, kteří budou na projektu participovat. Půjde o společnou českou, řeckou, rakouskou, německou, nizozemskou a slovinskou spolupráci. Česká strana po dřívějších dobrých zkušenostech požádala, aby se řízení projektu chopili řečtí specialisté v čele s Vladimirousem Christodoulu, prezidentem řecké zemědělské a výzkumné nadace NAGREF.
„V rámci programů Transition Facility a Phare se konalo již 10 projektů. Ty první si daly za úkol především vybavit laboratoře, nákup potřebného vybavení výpočetní technikou, dále pak akreditace laboratoří a certifikace ISO 9001. Program Phare již skončil a program Transition Facility končí v roce 2009, ale stále je možné čerpat prostředky EU z jiných programů.
Pro řešení tohoto projektu si řecká strana najala experty z jiných členských států EU – špičky v oboru. Zkušenosti z jiných zemí nám pomohou vytvořit účinnější kontrolní systém, který by měl být i méně byrokratický. Projekt bude trvat osm měsíců, a za tuto dobu bychom měli zvládnout vyškolit naše pracovníky, ale i pracovníky Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ministersva zemědělství, vysokých škol a dalších institucí.
Po zjištění současného stavu kontrolních mechanismů ÚKZÚZ bychom měli společně systém přetvořit (metodicky), tak aby byl více funkční,“ sdělil vedoucí projektu Mgr. PetrVaculík.
V projektu jsou naplánovány také školení specialistů ÚKZÚZ v evropských institucích, které se zabývají bezpečností potravin (EFSA, DG SANCO atp.). Výsledek projektu by měl vést ke zdokonalení systému kontroly bezpečnosti potravin a krmiv.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down