15.06.2009 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Protesty prvovýrobců v Bratislavě

Dne 4. června 2009 se v Bratislavě, před budovou největší slovenské mlékárny RAJO, a. s., konalo veřejné shromáždění prvovýrobců mléka z celého Slovenska. Cílem shromáždění byla blokáda rozhodující slovenské mlékárny, snaha upozornit veřejnost na kritickou situaci v prvovýrobě mléka a protest proti nátlakovému jednání jak ze strany mlékáren, tak obchodních řetězců.

Slovenský ministr zemědělství Ing. Stanislav Becík ve svém úvodním projevu podpořil tuto protestní akci a vyzval chovatele k ještě radikálnějším krokům. Požadavky vyplynuvší z Mezinárodního kongresu nevládních agrárních organizací nových členských zemí EU, konaném ve dnech 1. a 2.června v Brně, označil za opodstatněné a jím podporované. Přislíbil hledat finanční injekci pro prvovýrobce mléka i ve státním rozpočtu.

Předseda Svazu prvovýrobců mléka Ing. Alexander Pastorek v přednesené analýze současného stavu konstatoval, že kritická situace v prvovýrobě dosáhla takového rozměru, že hrozí masivní likvidace chovu dojených krav. Průměrná nákupní cena mléka se propadla proti roku 2008 o 55 % a za letošní duben byla pouze 17,68 eur/100 kg mléka, což je druhá nejnižší cena v celé EU pokrývající zhruba 50 % výrobních nákladů. Dále uvedl, že obchodní marže mlékáren a hlavně obchodních řetězců stoupají, čili veškeré negativní dopady této krize nesou na svých bedrech výhradně chovatelé.

Ing. Vladimír Chovan, předseda Slovenské zemědělské a potravinářské komory, informoval o jednotlivých požadavcích uvedených v rezoluci z již zmíněného kongresu nevládních organizací a konstatoval, že s nimi souhlasili i přizvaní zástupci z Francie, Německa a Nizozemska, tedy z rozhodujících agrárních zemí EU. Dokladoval tím, že situace se stává neudržitelná i pro chovatele ve starých členských zemí EU a to přes skutečnost, že jejich reálné podpory jsou asi o 50 % vyšší než v nových členských státech unie.

Ing. Milan Semančík, místopředseda komory uvedl, že svůj podíl na současném krizovém stavu má i Evropská komise svými necitlivými zásahy do trhu s mlékem spočívající na jedné straně v postupném zvyšování mléčných kvót a na straně druhé využíváním zastaralých a nepružných intervenčních mechanismů. Vyjádřil názor, že stanovení minimální nákupní ceny mléka na přechodnou dobu v celé EU by mohlo být odpovídajícím řešením této kritické situace, což však komisařka pro zemědělství Mariann Fischerová Boelova tvrdošíjně odmítá. Za společného protivníka označil obchodní řetězce dosahující svým agresivním jednáním vysokých neadekvátních obchodních marží. Spravedlivější rozdělení profitu v celé potravinové vertikále by umožnilo normální fungování prvovýrobcům, mlékárnám i obchodům a konečné spotřebitelské ceny pro zákazníky by se měnit vůbec nemusely.

Ing. Jan Jadrníček, místopředseda Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, který vystoupil též jménem Agrární komory ČR, podpořil slovenské producenty mléka v této protestní i osvětové akci vůči laické veřejnosti. Zároveň jim poděkoval za jejich výraznou podporu při nedávné demonstraci v Praze. Konstatoval, že situace chovatelů v České republice je úplně stejná jako na Slovensku a vyzval k jednotnému postupu při prosazování opodstatněných požadavků jak vůči Evropské komisi, tak obchodním řetězcům.
Na závěr shromáždění došlo k vylití dovezeného mléka do lžíce nakladače, kde prvovýrobci symbolicky utopili plakát s portrétem euro komisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelové, jako protest proti současné kritické situaci v mléčném sektoru a následně mléko vylili do vstupního areálu mlékárny RAJO, a. s. Po dobu celého shromáždění rozdávali dobrovolníci v tričkách s nápisem „Mléčná stávka“ mléko před obchodním domem Tesco.

Ing. Aleš Bychl
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down