Prototéky na mléčných farmách

V bazénových vzorcích mléka se čím dál tím častěji objevují zástupci nebakteriálních původců mastitid, jejichž detekce byla historicky opomíjena. U zvířat nejzávažnější problémy způsobují zástupci řas, prototéky, které se podílejí na vzniku závažného onemocnění mléčné žlázy.

Hlavním cílem tohoto článku je upozornit na nebezpečí vzniku mykotických mastitid, které postihují zejména vysokoprodukční chovy. Jejich řešení je dlouhodobé a je zatíženo velkými produkčními a ekonomickými ztrátami. Eradikace řasy je dlouhodobý proces spojený s celou řadou organizačních opatření a pracovní náročností. Prototékové mastitidy se šíří cestou přenosu přes dojicí jednotky, jedná se tedy o významného zástupce kontagiózní mikroflóry. Řasy jsou resistentní vůči působení antibiotik, spontánní ozdravění nebylo nikdy zaznamenáno. Prototheca sp. patří mezi řasy, které nemají chlorofyl. Je to typický environmentální patogen, je značně rozšířena v přírodě, vyhovují ji zejména vlhká místa obsahující zbytky hnoje nebo tlejícího materiálu. Vysoké teploty kombinované s vysokou vlhkostí ve stáji a často naprostou absencí účinných dezinfekčních opatření sehrávají významnou roli v rychlosti šíření. Zdroje původní infekce jsou často i opakovaně nedetekovatelné. Základním rezervoárem je mléko dojnic s prototékovými mastitidami.

V říjnu 2019 se v zemědělské podniku v Libereckém kraji u stáda 460 holštýnských  dojnic potýkali s nevyjasněnou problematikou subklinických a klinických zánětů mléčné žlázy, které mylně považovali za problém kvasinkových mastitid. Stáj byla dlouhodobě nedezinfikovaná, základ podestýlky v ložích tvořil hnůj dostýlaný slámou a pilinami. Dojnice se telily na hluboké podestýlce, mastitidní dojnice nebyly izolovány. Nebyla zavedena mezidezinfekce dojicích jednotek na dojírně. Na základě mikrobiologického rozboru vzorků mléka celého stáda, včetně posouzení stavu stáje a organizace chovu, byl vypracován plán eradikace prototék. Byla doporučena okamžitá likvidace podestýlky a její nahrazení slámovými matracemi. Na dojírně byla zavedena ruční sprejová mezidezinfekce dojicích jednotek aplikovaná po každém podojení dojnice. Stáje byly vybíleny a nezkrmovalo se mlezivo pozitivních matek. Byla zrušena hluboká podestýlka na porodně.

V chovu byla Prototheca sp. zjištěna u 134 dojnic ze 452 odebraných, což znamenalo záchyt 29,6 %. V říjnu  2020 bylo celkem odebráno dalších 377 kontrolních vzorků mléka od jednotlivých dojnic a  záchyt se výrazně snížil na 14 dojnic (3,7 %).

Od listopadu 2020 je farma prokazatelně prostá infekčního patogenu Prototheca spp. Eradikace řasy z chovu byl proces dlouhodobý a chovatelsky organizačně náročný, přesto s pozitivním vývojem a úspěšným výsledkem. Vedení podniku se cílevědomě rozhodlo i nadále respektovat a realizovat veškerá doposud navrhnutá opatření.

Ing. Růžena Seydlová, Ph.D. 1, Ing. Ondřej Elich 1, Ing. Petr Roubal,CSc.1, MVDr. Eva Nejedlá 2, MVDr. Michaela Balková 2, Ing. Anna Soukupová2 1 Výzkumný ústav mlékárenský Praha, 2 Vedia s. r. o., Veterinární laboratoř Strakonice

 Podrobněji v časopisu Náš chov 12/2021.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down