02.10.2003 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prvořadý úspěšný odchov telat

Volné uskupení vzájemně spolupracujících firem Tekro, spol. s r. o., ČMPU, a. s. a Farmtec, a. s., zvané projekt Galaxie uspořádalo pro chovatele skotu odborný seminář, jehož tématem byla technika a technologie úspěšného odchovu telat. Do kulturního domu v Němčicích u Litomyšle přijelo 11. září 124 posluchačů hlavně z řad zákazníků výše zmíněných společností. Na závěr se všichni zúčastnění vydali na prohlídku farmy ZOD Zálší v obci Oucmanice.

Hlavní myšlenkou projektu je zajištění kompletního servisu pro chovatele mléčného skotu tak, aby byla výroba mléka rentabilní. Servis je založen na spolupráci výrobních, výživářských a plemenářských firem a odborných pracovišť. Velký důraz se klade na zoohygienu a prevenci chorob, a proto byl iniciován vznik podpůrné veterinární skupiny (PVS). Kromě tří společností pořádajících seminář v Němčicích je v projektu zapojena firma Pioneer (šlechtění, množení a prodej osiv a silážních inokulantů), Kemin (krmná aditiva) a Virbac (výroba veterinárních léčiv a biopreparátů). V závěru propagačního materiálu Galaxie je uvedeno, že zapojení jednotlivých účastníků projektu vždy závisí na dobrovolném rozhodnutí chovatele.
Širší spektrum investic
Inženýr Bohumil Belada ze společnosti Farmtec, a. s. zahájil trojici přednášek. Firma dodává technologii pro živočišnou výrobu, kromě toho se zabývá projekty a poradenstvím při financování a čerpání dotací z podpůrných programů. Bohumil Belada zrekapituloval dosavadní dotační programy a představil operační plán rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství, který volně navazuje na program SAPARD. Program bude startovat na začátku roku 2004 a nabízí vyšší dotace z uznatelných nákladů:
 úrodné oblasti – 50 %
 oblasti LFA – 60 %
 mladí zemědělci + 5 %
Operační plán se vztahuje na širší spektrum investic v zemědělské prvovýrobě, zahrnuje investice do stájí pro hospodářská zvířata, strojů na vyvážení a aplikaci kejdy či hnoje, rekonstrukcí a výstavby jímek a hnojišť, strojů pro zemědělskou prvovýrobu (traktory, sklízecí mlátičky, stroje na pícniny), technologií a modernizací skladů pro ovoce a zeleninu. Dotaci získá investor i na projektovou dokumentaci a žádost o dotaci (50 až 60 %). Celkově se během tří (2004 až 2006) let může vyčerpat 2 976 000 000 Kč, dotace jsou určeny primárně na ochranu životního prostředí. Znamená to, že na rekonstrukci jímek a stájí připadne až 50 % celkové částky. Podle Belady je třeba začít s přípravami co nejdříve, protože v prvních kolech je vždy dostatek financí.
Systém vynucené sebekontroly
V přednášce zaměřené na výživu telat překypoval recesí MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. (Tekro, spol. s r. o.) a svým energickým projevem přítomné bavil. Jako tři hlavní problémové oblasti chovu mléčného skotu označil přípravu kvalitních objemných krmiv, udržení kondice a zdraví dojnic v období kolem porodu a problematiku správného odchovu a péče o telata. Zdůraznil, jak důležité je pro mládě napojení kolostrem do 1,5 hodiny po narození a upozornil na chyby v přípravě a podávání náhradního mleziva. Pouze v chovech s dobrou nákazovou situací lze použít kvalitní náhradní kolostrum, které nesmí být starší než jeden měsíc. Teplota zahřívání nesmí přesáhnout 52 °C, protože v kolostru jsou kromě imunoglobulinů další čtyři desítky účinných látek, které by se silnějším zahřátím mohly znehodnotit. V případě nechutenství je podle Skřivánka nutné silové podání kolostra jícnovou sondou. Do venkovního individuálního boxu by tele mělo být přemístěno den po narození.
Koncepce projektu Galaxie doporučuje vést přesnou evidenci – vyplňovat tzv. individuální karty telete, kde ošetřovatelé zaznamenávají datum porodu, průběh porodu, kdo a kdy osušil tele a dezinfikoval pupek, kdy bylo podáno mlezivo, jeho kvalita a množství, zdravotní stav telete, porodní hmotnost, datum a hodinu přesunu telete do venkovního boxu a další. Tento systém vynucené sebekontroly by se měl odrazit v dodržování zásad výživy, zoohygieny a celkové péče ze strany ošetřovatele.
Přednášející prezentoval i vzorky starterů pro telata (tuzemský, skotský, z Wisconsinu a německý). Podle zkušeností z provozu hodnotil jako nejlepší starter Josera z Německa, který obsahuje dobře narušené kukuřičné zrno a kromě jiného i kandované ovoce z Jižní Afriky. Cena ale vychází v přepočtu na 1750 Kč za 100 kg.
Důležitá prevence a zoohygiena
Vedoucí podpůrné veterinární skupiny MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. apelovala na prevenci chorob a zoohygienu. Porod by měl proběhnout přirozeně a při dezinfekci pupku telete by měli chovatelé používat silných přípravků pronikajících do hloubky. Při výskytu průjmů u telat v prvních dnech po narození, na jejichž rozvoji se podílí metabolická alkalóza, je vhodné okyselení nápoje již od prvního dne věku telete. Při průjmu tele ztrácí nejen vodu, ale také pufry a minerální látky. Mléko by se podle posledních výzkumů nemělo při průjmech vysazovat, poněvadž se tím prohlubují energetické ztráty. Jako prevenci vzniku respiračních onemocnění Šlosárková doporučuje vakcinaci a vzdušný individuální odchov.
ZOD Zálší rekonstruuje
Organizátoři semináře pozvali zúčastněné na zrekonstruovanou farmu v Oucmanicích. ZOD Zálší (Ústí nad Orlicí) chová celkem 4100 kusů skotu, z toho je 1570 dojného. Polovinu tvoří české strakaté plemeno, druhou plemeno holštýnské. Průměrná užitkovost je 6950 litrů. Na farmě v Oucmanicích je ustájeno asi 650 krav, převažuje české strakaté plemeno.
Před pěti lety zrekonstruovali dvě stáje pro 320 dojnic. Původní boxové ustájení na roštech se samopoutacím boxem se změnilo na volné ustájení. Boxy se rozšířily na prostor 120 cm pro dojnici a byly vystlány gumovými matracemi. Stáj je vzdušná, ze stran chráněná sítí. Kejda se automaticky vyhrnuje pětkrát denně pomocí vyhrnovacích lopat. Technologie je podle hlavního zootechnika Miloše Doležala výborná, určité problémy vznikají při provozu za silného mrazu.
Objekt bývalé míchárny krmiv byl přestavěn na teletník s kapacitou 120 kusů. Hrubá stavba zůstala nedotčena, pouze se probouraly některé zdi. Stájovou technologii dodal Farmtec. Jde o stlané skupinové ustájení s boxy pro15 kusů pro rané období rostlinné výživy telat. Z individuálních venkovních boxů sem telata převádějí v pěti až šesti týdnech.
Další úpravy prodělala stelivová porodna pro 80 krav a dojírna. Na investice, které byly podle výrobního ředitele Ing. Jaroslava Harapáta zhruba 20 miliónů, získali dotované garantované úvěry prostřednictvím PGRLF.
Společnost silážuje více než 400 ha kukuřice a z dalších 200 ha konzervují do vaků vlhké kukuřičné zrno. Krmí také cukrovarské řízky, které nakupují v Hrochově Týnci. Jinak je družstvo, pokud jde o krmivovou základnu pro skot, soběstačné. Poradenství ve výživě poskytuje Agrokonzulta Žamberk, konkrétně Ing. František Mikyska. S firmou spolupracují již dlouho a jsou podle slov výrobního ředitele spokojeni. „Za pět let po rekonstrukci se průměrná užitkovost jedné dojnice na farmě zvýšila z 12,5 l na dnešních 19,5 litru denně,“ říká ředitel.
Nejvíce však Jaroslava Harapáta trápí realizace letošní úrody cukrovky. Zemědělské obchodní družstvo ji letos pěstuje na 270 hektarech a očekává výnos 60 t s cukernatostí min. 16 %. „Předpokládali jsme snížení kvóty o 10 %, to máme ve smlouvě a podle toho jsme zaseli. Společnost Eastern Sugar ČR nám teď oznamuje snížení smluvního množství o 25 % a to pro nás znamená v konečném zúčtování ztrátu dva milióny.“

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down