20.03.2002 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Raději vlhčí, než sušší

Ve stádech vysokoprodukčních dojnic v USA se stále více prosazuje krmení siláže z vlhkého kukuřičného zrna. Také ve velkých podnicích východního Německa a v České republice se vlhká kukuřice začíná objevovat v krmné dávce pro vysokoprodukční dojnice.

Co je zvláštní na siláži z vlhké kukuřice a v jakých podnicích najde uplatnění? Na tuto otázku se
pokusíme odpovědět v tomto článku.

Silážování vlhké kukuřice
Vlhká kukuřice je zrnová kukuřice silážovaná v čerstvém stavu. Jedná se o vysoce energeticky bohatou siláž, která je zvláště vhodná pro vysokoprodukční dojnice. V krmné dávce nahrazuje jadrné krmivo. Energetická hodnota okolo 8,6 MJ NEL na kg sušiny je vyšší, než u podobných produktů z kukuřice, kterými jsou LKS, CCM. (tabulka 1).
Američtí poradci pro výživu skotu upřednostňují vlhkou kukuřici proti CCM a LKS také ještě z dalšího důvodu: díky malému podílu vřeten a listenů se velice zmenšuje nebezpečí mykotoxinů a plísňových chorob v silážích. Vlhká kukuřice se hodí velmi dobře do krmných dávek s vysokým podílem travních senáží, díky vysoké energetické hodnotě, velmi vysoké stravitelnosti až 98% (ve srovnání se zrnovou kukuřici –88%) a nízkému podílu vlákniny (NDF, lignin).
Také v krmných dávkách s vysokým obsahem škrobu a s podílem kukuřičné siláže ve výši 50 %, může nasazení vlhké kukuřice přinést výhody. Protože využití kukuřičného škrobu
v tenkém střevě je omezeno , může být vysokoprodukční dojnice zásobována maximálně 1,5 kg by-pass škrobu, tj. stabilního v bachoru. Proto by se v krmných dávkách měly pokud možno používat krmiva s vysokým obsahem škrobu a vysokou odbourávací rychlostí v bachoru. Právě vlhká kukuřice tyto požadavky splňuje.

Vlhká kukuřice jemně šrotovaná
Nové krmivářské výzkumy v USA ukazují, že jak krmnými dávkami bohatými na trávní senáže , tak i dávkami bohatými na silážní kukuřici, je možno zvýšit dojivost, pokud se v dávce místo zrnové kukuřice použije vlhká našrotovaná kukuřice. Výrazný rozdíl je také
v tom, jak je vlhká kukuřice před uskladněním narušena. Dojnice krmené jemně šrotovanou kukuřicí dojí více, než ty, které mají v krmné dávce vločkovanou (tabulka 2).
Podíl siláže z vlhké kukuřice v krmné dávce je závislý na obsahu škrobu v celkové krmné dávce.Američtí krmiváři se přiklánějí k názoru, že asi polovinu z celkového množství jadrných krmiv (vztaženo na sušinu) je možné nahradit vlhkou siláží kukuřičného zrna, avšak v dávce maximálně 10 kg sušiny na dojnici a den, z důvodů nebezpečí překyselení bachoru.

Sklízet při 70% sušině
Mnohé zemědělské podniky pěstují vlhkou kukuřici cíleně. Je pro ně určitou alternativou k zrnové v nepříznivých letech (počasí, stupeň zralosti). Výnos zrnové kukuřice se pohybuje mezi 12 –18 t /ha v čerstvé hmotě, což odpovídá asi 30 – 40% výnosu silážní kukuřice. Kukuřice je sklízena sklízecí mlátičkou s výbavou na zrnovou kukuřici. Z hlediska sklízení mlátičkou je vhodná kukuřice s sušinou 60 –65 % (30 –35 % zbytkové vlhkosti). V tomto čase je ukončeno ukládání živin do palice. Ideální je sušina okolo 70 %. Vyšší sušina může způsobovat nebezpečí druhotného kvašení. Výkonnost mlátičky se pohybuje mezi 1-2 ha za hodinu. Ihned po vymlácení by se měla kukuřice jemně našrotovat.
V praxi se osvědčily šrotovníky Gruber Profi 600 s výkonem 20-30 t/hod, které vyhovují výkonu jedné mlátičky, což je důležité pro plynulý chod materiálu. Ve šrotovníku je možno aplikovat biologický konzervační prostředek, který pomůže stabilizovat materiál.

Jisté uložení kukuřice
Našrotovaná kukuřice může být uložena v malém žlabu, vaku Ag-Bag nebo v horizontálním silu s CO2. Důležité je, aby se denně vybíralo určité množství uložené kukuřice. Tomu by měla odpovídat také plocha otevření vaku nebo žlabu. Vak má výhodu v tom, že farmář může předem podle velikosti farmy, zvolit různý průměr vaku.Například americká firma AG-Bag nabízí lisy s průměrem vaku 1,5 ,1,8 m, 2,4 m, 2,7 m a 3 m a s různou délkou.U vlhké kukuřice se nejčastěji u nás používá průměr 2,4 m.
Pokud farmář použije žlab, musí mít malé rozměry, materiál musí být dobře utlačen, k zakrytí se doporučuje systém slabé a silné plachty.
V poměru mezi cenou, kvalitou a ztrátami se velmi dobře osvědčil systém našrotování a uložení kukuřice ve vaku. Počet farmářů, kteří tento způsob konzervace u nás využili, se každý rok zvyšuje.

Ing.Martin Hruška,
CRS Marketing, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down