21.03.2002 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Raději vlhčí než sušší

Vlhká kukuřice vhodná v krmné dávce bohaté na travní senáž

Mnohé české a moravské podniky s vysokou dojivostí v loňském roce zkoušeli nový typ krmiva : siláž z vlhké kukuřice. Co to je ?

Ve stádech vysokoprodukčních dojnic v USA se stále více prosazuje krmení siláže z vlhkého kukuřičného zrna . Také ve velkých podnicích východního Německa a v České republice se vlhká kukuřice začíná objevovat v krmné dávce pro vysokoprodukční dojnice.
Co je zvláštní na siláži z vlhké kukuřice , u jakých podniků najde uplatnění? Na tuto otázku se
pokusíme odpovědět v tomto článku.

Silážování vlhké kukuřice

Vlhká kukuřice je zrnová kukuřice zasilážovaná v čerstvém stavu. Jedná se o velice energeticky bohatou siláž, která je zvláště vhodná pro vysokoprodukční dojnice. V krmné dávce nahrazuje jadrné krmivo. Energetická hodnota okolo 8,6 MJ NEL na kg sušiny je vyšší než u podobných produktů z kukuřice jako je LKS,CCM. (viz. Tabulka č.1).
Američtí poradci přes výživu skotu upřednostňují vlhkou kukuřici proti CCM a LKS také ještě z jednoho důvodu:
Díky malému podílu v vřeten a listenů se velice zmenšuje nebezpečí Mykotoxinů a plísňových chorob v silážích. Vlhká kukuřice se hodí velmi dobře do krmných dávek s vysokým podílem travních senáží, díky vysoké energetické hodnotě, velmi vysoké stravitelnosti až 98% (ve srovnání s zrnovou kukuřici –88%) a malým objemem vlákniny (NDF,lignin).
Ale také v krmných dávkách s vysokým obsahem škrobu ,s podílem kukuřičné siláže ve výši 50%, může nasazení vlhké kukuřice přinést výhody. Protože využití kukuřičného škrobu
v tenkém střevě je omezeno , může být vysokoprodukční dojnice zásobována maximálně 1,5 kg „Bypass-škrobu“ stabilního v bachoru. Proto by se v takovýchto krmných dávkách měly pokud možno používat krmiva s vysokým obsahem škrobu a vysokou odbourávací rychlostí v bachoru. Vlhká kukuřice odpovídá těmto požadavkům optimálně.

Vlhká kukuřice jemně našrotovaná

Nové krmivářské výzkumy v USA ukazují na to, že v v krmných dávkách bohatých na trávní senáže , tak i v dávkách bohatých na silážní kukuřici, je možno zvýšit dojivost, pokud se v dávce místo zrnové kukuřice použije vlhká našrotovaná kukuřice. Výrazný rozdíl je také
v tom, jak je vlhká kukuřice před uskladněním narušena. Vlhká kukuřice najemno našrotovaná vykazuje vyšší dojivost než navločkovaná. (viz. Tabulka č.2).
Kolik siláže z vlhké kukuřice se v krmné dávce použije, je závislé na obsahu škrobu v celkové krmné dávce.Doporučení amerických krmivářů se kloní k názoru, že asi 50% celkového množství jadrných krmiv (vztaženo na sušinu) je možno nahradit prostřednictvím vlhké siláže kukuřičného zrna, avšak maximálně 10 kg sušiny na dojnici a den, z důvodů nebezpečí překyselení bachoru.

Sklízet při 70% sušině

Mnohé zemědělské podniky pěstují vlhkou kukuřici cíleně. Jednak je pro ně vlhká kukuřice určitou alternativou k zrnové kukuřici v nepříznivých letech (počasí, stupeň zralosti).
Výnos zrnové kukuřice se pohybuje mezi 12 –18 t /ha v čerstvé hmotě, což odpovídá asi 30 – 40% výnosu silážní kukuřice. Kukuřice je sklízena sklízecí mlátičkou s výbavou na zrnovou kukuřici. Z hlediska sklízení mlátičkou je vhodná kukuřice s sušinou 60 –65% (30 –35 % zbytkové vlhkosti). V tomto čase je ukončeno ukládání živin do palice. Ideální je sušina okolo 70%. Vyšší sušina může způsobovat nebezpečí druhotného kvašení. Výkonnost mlátičky se pohybuje mezi 1-2 ha /hod. Ihned po vymlácení by se měla kukuřice našrotovat na jemno.
V praxi se osvědčily šrotovníky Gruber Profi 600 s výkonem 20-30 t/hod ,které vyhovují výkonu jedné mlátičky, což je důležité pro plynulý chod materiálu. Ve šrotovníku je možno aplikovat biologický konzervační prostředek, který pomůže stabilizovat materiál.

Jisté uložení kukuřice

Našrotovaná kukuřice může být uložena v malém žlabu, vaku Ag-Bag nebo v horizontálním silu s Co2. Důležité je aby uložená kukuřice měla při vybírání určité denní množství. Tomu by měla odpovídat také plocha otevření vaku nebo žlabu. Vak má výhodu v tom, že farmář může předem podle velikosti farmy zvolit různým průměr vaku.Například americká firma AG-Bag nabízí lisy s průměrem vaku 1,5 ,1,8m,2,4 m, 2,7 m a 3 m s různou délkou.
U vlhké kukuřice se nejčastěji u nás používá průměr 2,4 m.
Pokud farmář použije žlab, musí mít malé rozměry, musí být dobře utlačen, k zakrytí se doporučuje systém slabé a silné plachty.
V poměru mezi cenou ,kvalitou a ztrátami se velmi dobře osvědčil systém našrotování a uložení kukuřice ve vaku. Množství farmářů, kteří tento způsob konzervace u nás využilo se každý rok zvyšuje.

Ing.M.Hruška

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down