21.07.2000 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Radešínská Svratka 2000

Po dvouleté přestávce proběhne opět dne 7. 9. 2000 v areálu zemědělského podniku ProAgro Radešínská Svratka již 5. ročník Dne českého strakatého skotu. Tato přehlídka šlechtitelské práce v chovu českého strakatého skotu si již nepochybně získala významné místo v kalendáři chovatelských akcí. O ročnících minulých i o tom, co přinese chovatelům ročník letošní jsem hovořila s ing. Jaroslavem Vetýškou, CSc. ředitelem Svazu chovatelů českého strakatého skotu.

Jak se díváte na specializovanou výstavu českého strakatého skotu z pohledu plemene, plemenné knihy, případně organizace Svazu chovatelů českého strakatého plemene?

Pátý den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce pořádaný Svazem chovatelů českého strakatého skotu, zemědělským podnikem ProAgro Radešínská Svratka, a. s. a dalšími spolupořadateli má z pohledu strakatého plemene i jeho plemenné knihy velký význam. Jde o veřejnou, počtem kusů rozsáhlou přehlídku nejlepších krav a jalovic ze šlechtitelských a dalších chovů z velké části České republiky.
Výstava je zařazena do katalogu mezinárodních přehlídek strakatého skotu, které vydává a propaguje Evropské sdružení chovatelů strakatého skotu a je navštěvována řadou odborníků a chovatelů ze sousedních evropských zemí. Je tedy také významnou mezinárodní propagací českého strakatého skotu.
Dalším velkým posláním výstavy je jednodenní přehlídka plemenných zvířat, která umožňuje velkému počtu chovatelů získat řadu poznatků pro další chovatelskou práci. Chovatelé strakatého skotu z celé republiky využívají tohoto setkání i při odpolední, neformální chovatelské besedě k vzájemnému poznání a výměně zkušeností.

Jak vznikla a jak se výstava strakatého skotu v Radešínské Svratce podle Vás vyvíjí?

Pět uskutečněných výstav v období prvého desetiletí trvání Svazu chovatelů strakatého skotu a samostatné plemenné knihy považuji za velký kus chovatelské práce, kde od počátku rozhodující podíl na zabezpečení mají domácí firmy tj. zemědělský podnik ProAgro, a. s., Bohemia Breeding, s. r. o., a oprávněné organizace.
Řada vystavovatelů se v tomto období dostala z průměrných chovů na úroveň předních šlechtitelských chovů. U jednotlivých krav se z mléčné užitkovosti 6 až 8000 kg a 3,30 % bílkovin zvýšila úroveň na 9 až 10 000 kg mléka a obsah bílkovin nad 3,40 %. Již nejsou výjimkou vystavené krávy s užitkovostí nad 10 000 kg mléka za laktaci. Vzhledem k tomu, že české strakaté plemeno má kombinovanou maso-mléčnou užitkovost, jsou vystavovaná zvířata přísně hodnocena i z hlediska osvalení, tělesného rámce a užitkového typu. Dalším významným pokrokem je úroveň přípravy zvířat, která je od první výstavy na dobré úrovni, avšak s každou výstavou se zlepšuje.
Předváděné plemenice jsou v posledních letech více vyrovnané jak v plemenné hodnotě, exteriéru, tak i v úrovni předvedení a je velmi těžké rozhodnout, které zvíře je v jednotlivých kategoriích nejlepší a bude vyhlášeno jako „model“ blížící se ideálu plemene.
Všechny dosud uskutečněné výstavy byly dokumentem domácího šlechtění českého strakatého skotu, to znamená prezentaci zvířat po býcích prověřených kontrolou dědičnosti v ČR. Každý chovatel nebo odborník z plemenářských i veterinárních služeb se nejvíce zajímá po jakých rodičích (otec, otec matky) plemenice pochází, jakou mají užitkovost, zda se nevyskytují u ostatních sourozenců závažné vady, zda je možnost využití inseminačních dávek a v neposlední řadě jaká je cena ID. Je řada chovatelů, kteří mají na podkladě 2 až 3 plemenných býků „postavené“ celé stádo a vždy při výstavách a přehlídkách společně s odborníky Svazu a plemenářských organizací „hledají“ pokračovatele k naplnění programu šlechtění. Celý vývoj lze samozřejmě dokumentovat i v číslech, ale myslím, že čtenáři Našeho chovu byli o průběhu a vítězích jednotlivých ročníků přehledně informováni.

Co očekáváte na letošní výstavě?

Za prvé vyšší úroveň všech vystavených zvířat, vzornou připravenost a předvedení. Vycházím ze seznamu 14 chovatelů, kteří budou prezentovat český strakatý skot na této významné chovatelské přehlídce. V řadě z těchto chovů se v letošním roce uskutečnily přehlídky skotu u příležitosti návštěvy členů výboru evropského sdružení chovatelů (ZD Maleč, ZD Nová Ves u Chotěboře, Agronea, a. s. Polička) a uznávání šlechtitelských chovů (Agris Jedovnice, s. r. o., DVP Pyšel, ZD Výšovice a VFU, ŠZP, ÚVZ Nový Dvůr). To je polovina chovatelů, kteří veřejně představili výsledky své práce a dá se říci i „trénovali“ na vrcholné setkání strakatého skotu.
Dále očekávám velkou účast všech chovatelů – členů plemenné knihy (registrovanými členy je více než 1400 zemědělských podniků, tradiční účast ministra zemědělství, účast vědecko-výzkumných pracovníků ze zemědělských univerzit, výzkumných ústavů, ale i účast mládeže a široké chovatelské veřejnosti.
Věřím, že v termínu konání výstavy, 7. 9. 2000, budou mít chovatelé, vzhledem k letošním klimatickým podmínkám, již úrodu „pod střechou“ a budou mít více klidu k návštěvě této specializované výstavy na Vysočině, které přeji i trochu štěstí v podobě slunečného počasí a spokojené návštěvníky.
Děkuji za rozhovor.
Dana Večeřová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down