07.11.2006 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Radešínská Svratka se představila zemědělcům

Počátkem října, téměř měsíc po osmém ročníku národní výstavy Den českého strakatého skotu tradičně konané v Radešínské Svratce, se na totéž místo sjela více než stovka chovatelů, aby si tu v rámci dne otevřených dveří mohli prohlédnout zdejší středisko živočišné výroby.

Den otevřených dveří se uskutečnil ve společnosti Proagro, a. s. v Radešínské Svratce v rámci nově koncipované soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého plemene, která nahradila dosavadní systém uznávání a šlechtitelských chovů. Jak v úvodu akce uvedl ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Dr. Ing. Josef Kučera, nově fungující systém soutěže šlechtitelských chovů reaguje na úpravu plemenářského zákona, který ve své novele pojem „šlechtitelské chovy“ neobsahuje. „Podle pravidel nové soutěže je za šlechtitelský chov považován takový podnik, který produkuje samčí plemenný materiál, tedy plemenné býky. Tím se soutěž šlechtitelských chovů stává otevřenou příležitostí pro řadu podniků, které dnes plemenný materiál již produkují, ale nebyl jim v minulosti statut šlechtitelského chovu udělen,“ informoval.V rámci organizovaných dnů otevřených dveří, které se každým rokem pořádají v jiném chovu, se zároveň Svaz chovatelů českého strakatého skotu snaží o zachování setkávání jednotlivých chovatelů, jež se soutěže účastní. Kriteria soutěže vycházejí ze schváleného šlechtitelského programu plemene, přičemž se hodnotí nejvýznamnější výsledky chovatelské práce při respektování rozdílné struktury chovů.
Na přípravě Dnů otevřených dveří se podílejí jednotlivé chovy ve spolupráci se Svazem chovatelů českého strakatého skotu. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost Tekro, spol. s r. o. .

Fakta o společnosti
Společnost Proagro Radešínská Svratka, a. s., která byla založena v roce 1995, hospodaří na výměře 3 000 hektarů zemědělské půdy, z toho 63O hektarů zaujímají trvalé travní porosty a 2 464 tvoří půda orná. Kromě klasické rostlinné a živočišné výroby podnik provozuje také několik přidružených výrob, například lisovnu plastů, pořez dřeva nebo výrobnu stavebních materiálů. Mezi poskytované služby patří stavební práce, nákladní doprava, zemní práce a opravárenská činnost. Proagro je rovněž vlastníkem lihovaru a spoluvlastníkem škrobárny.
Společnost zaměstnává celkem 150 stálých zaměstnanců. Tržby podniku z vlastní výroby a služeb dosáhly v loňském roce 130 miliónů korun.
Co se týče rostlinné výroby většinu orné půdy zaujímají obiloviny, které se pěstují na 1150 hektarech, řepka zaujímá 250 hektarů, brambory se pěstují na 190 hektarech a kukuřice na 255 hektarech. Na 70 hektarech je zaset len a 455 hektarů náleží pícninám na orné půdě.
Hlavní náplní živočišné výroby podniku je produkce mléka od dojnic českého strakatého plemene, hovězího masa a plemenného materiálu (jalovic, plemenných býčků a embryí). Plemenářské činnosti se v Radešínské Svratce věnují už desítky let. Tato práce v posledních letech vedla ke vstupu do chovatelského družstva Impuls, kde se chovatelé intenzivně podílejí na šlechtění strakatého skotu. Proagro pomáhá chovatelskému družstvu zajistit provoz odchovny plemenných býků a inseminační stanice býků.

Procházka stájemi
Součástí programu dne otevřených dveří v Radešínské Svratce byla i prohlídka komplexu stájí. Jak prozradil vedoucí živočišné výroby společnosti Proagro a zároveň předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Roman Šustáček, v rámci programů šlechtitelských chovů by měl každý šlechtitelský chov zhruba jednou za pět let uspořádat takovýto den otevřených dveří s možností prohlídky svého provozu. „Cílem těchto akcí je , aby se především ti chovatelé, kteří produkují plemenný materiál, potkali a vzájemně diskutovali o tom, co a jak se v kterém podniku dělá a navzájem si také poradili co a jak vylepšit.“
V Radešínské Svratce mohli návštěvníci vidět dvě zrekonstruované stáje (bývalé K-96), otevřenou stáj pro suchostojné dojnice, porodnu krav, novou produkční stáj pro 360 dojnic s dojírnou, vzdušný teletník, novou věž na fugát a dvě nové silážní jámy. Vše bylo uvedeno do provozu v květnu minulého roku, přičemž hodnota investice byla 28,6 miliónů korun. Celé středisko má kapacitu 490 zvířat. Produkční stáj pro 360 dojnic byla postavena na místě bývalého kravína K 240, který už potřebám zvířat nevyhovoval. Krávy jsou v ní na volném ustájení, boxy se přistýlají kejdovým separátem. Jak tvrdí Ing. Šustáček, separát z kejdy se jako podestýlka osvědčil velmi dobře. „Osobně vidím v technologii separování kejdy budoucnost. S podestýlkou nejsou žádné problémy a krávy si na ni navíc velmi rády lehají,“ poznamenal. Odkliz výkalů ze stáje zajišťují vyhrnovací lopaty. Jak dále Ing. Šustáček prozradil, technickou perličkou provozu je kamerový systém umístěný v porodně. „Zootechnik má v kanceláři k dispozici monitor, který mu díky čtyřem kamerám umožňuje mít situaci v porodně neustále pod kontrolou. Získává se tak lepší přehled o telení krav.“ Současně s produkční stájí se postavila i nová rybinová dojírna s kapacitou dvakrát dvanáct míst s napájecím žlabem pro dojené krávy. Krávy se tu dojí dvakrát denně. Jejich průměrná užitkovost za laktaci se v současnosti pohybuje kolem 7000 litrů mléka. Průměrná denní dodávka do mlékárny od jedné dojnice přitom činí 20,5 litrů. Mléčná kvóta farmy je stanovena na 5,2 miliónů litrů. Tu splnili na 106 procent. Co se týče mléčných složek průměrný obsah bílkovin v mléce se pohybuje kolem 3,60 %, u tuku 4,0 až 4,10 %.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down