19.02.2002 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Recept na úspěch: kvalitní personál, spolehlivá technologie a špičkové Sano koncepty výživy

Zemědělská a. s. Opava – Kylešovice, která vznikla na základě rozhodnutí členské základny ZD Opava - Kylešovice, se stala úspěšným zemědělským podnikem na okrese Opava.

Za poslední léta došlo v uvedené akciové společnosti k celé řadě změn ve struktuře i přístupu k živočišné výrobě, konkrétně k chovu mléčného skotu, a jak se dalo očekávat, dostavují se první výsledky.

Zemědělská a. s. Opava – Kylešovice obhospodařuje v současné době celkem 3160 ha zemědělské půdy, na které pěstuje především obiloviny, olejniny a cukrovku. Raritou je pěstování námele pro použití ve farmaceutickém průmyslu. Společně s výrobou píce to znamená pro podnik vlastní soběstačnost v produkci objemných krmiv. Společnost poskytuje komplexní technické služby majitelům pozemků nejen na Opavsku (2800 ha), ale také na okrese Nový Jičín (500 ha) a Bruntál (350 ha). Celkem chovají přes 1100 kusů mléčného skotu, z toho více než 500 dojnic a téměř 2600 prasat, z toho více než 210 prasnic na pěti statcích přímo v Kylešovicích a jejich okolí. Doplňkem živočišné výroby je výkrm brojlerů pro drobný prodej.

V roce 1997 zahájila společnost realizaci svého záměru specializace na výrobu mléka, a to mohutnou investicí především do chovu skotu. Přechod od vazného k volnému ustájení (1997), rekonstrukce VKK (1998), nákup a instalace rybinové dojírny Alfa Laval 2 x 12 (1999). V roce 1993 přešli od střídavého křížení ke křížení převodnému. V současné době je složení stáda 88 % holštýnské krve. V roce 1999 došlo k celkovému ozdravení stáda – pozitivní brakaci. Stádo je organizované podle užitkovosti do sedmi skupin – rozdoj, 35 litrů, 30 litrů, 25 litrů, 15 litrů, dojnice stojící na sucho a skupina před otelením. Krmí se směsnou krmnou dávkou se zachováním poměru jejích komponentů v jednotlivých fázích laktace. Zvířata si doplňují energii z melasy, která je umístěna v automatických krmítkách – lízátkách.

Prioritou řízení a organizace ŽV se stala výživa dojnic. „Detailně propracovaný systém, důkladné proškolení a zodpovědnost obsluhy krmného vozu minimalizuje chyby způsobené lidským faktorem,“ sdělil nám pan Slavík, hlavní zootechnik podniku. Pouze za těchto předpokladů a ve spojení s kompetencí poradenské firmy je možné minimalizovat rozdíl mezi krmnou dávkou vypočtenou – namíchanou – nabídnutou – zkrmenou – strávenou – využitou (obrázek). Produkční směsi pro dojnice vyrábí podnik ve vlastní míchárně krmiv podle receptur Českého Sana. K výrobě používá novou řadu minerálních doplňků: TMR Pansan, TMR Optisan, TMR Super Profi a speciální výrobky na koryto.

Stabilizací zdravotního stavu dojnic se rozumí především vyřešení problému onemocnění končetin. Vlastní paznehtář, čedičová podlaha (zabroušená do všech stran) v čekárně před dojírnou a pravidelné používání chemických prostředků (mero Hufsan) pro péči o paznehty přineslo radikální zlepšení zdravotního stavu končetin dojnic.

Rozhodující zásluhu na rozvoji společnosti má management podniku v čele s ředitelem a předsedou představenstva Ing. Dušanem Schreierem, kterého jsem požádal o krátký rozhovor.

Pane předsedo, na co kladete ve vašem podniku nejvyšší důraz při chovu mléčného skotu? „Základním stavebním kamenem celé mozaiky péče o dojnice je kvalitní krmivo, stálost krmné dávky, zdravotní stav zvířat a prostředí, ve kterém jsou ustájena. Výživa a zdravotní stav zvířat jdou spolu ruku v ruce a bez kvalitní a správné výživy by nebylo možné dosáhnout dobrého zdravotního stavu. Oba činitele ovlivňuje lidský faktor. Proto klademe krom toho i vysoký důraz na systém organizace práce a způsob odměňování personálu.“

Když se podíváme na vývoj mléčné užitkovosti, začíná prudší narůst od roku 1997. Co jste proto museli udělat? „Ke zlepšení mléčné užitkovosti a k jejímu rostoucímu trendu, který chceme nadále udržet přispělo několik důležitých rozhodnutí. Změna technologie ustájení, ozdravení stáda, zvýšená pozornost přípravě krmiv a celkové koncepci výživy. Se společností České Sano jsem spolupracovali od roku 1995 v oblasti výživy prasat. Protože se ukázaly výsledky, rozhodli jsme se využívat poradenství a výrobků Českého Sana i pro skot. Dnes krmíme ve spolupráci se Sanem všechny kategorie prasat a skotu.“

V čem vidíte hlavní přínos spolupráce vaší společnosti s poradenskou firmou v oblasti výživy zvířat? „Rozhodující moment ve vzájemné spolupráci je bezesporu pochopení stejného cíle, čímž je naplnění kvantitativních, ale zejména kvalitativních požadavků zvířat na jejich výživu, dokázat přijmout kompetentní doporučení a co nejrychleji je promítnout do praxe. Pochopit, že výživa dojnic začíná u telete, že náš společný zájem vede přes výrobu a konzervaci krmiv a končí až na hnojné chodbě. A s tímto přístupem se opravdu všechny firmy nemohou srovnávat.

Ing. Schreiera doplnil odborný poradce společnosti České Sano, ing. Roman Hambálek: „Slova pana předsedy mohu plně potvrdit. Základním předpokladem úspěchu každého odvětví živočišné výroby, tedy i chovu dojnic, je co nejrychlejší aplikace dohodnutých opatření do samotného provozu a to se děje v Kylešovicích bezezbytku. Před každou úpravou krmných dávek pro dojnice, vždy nejprve společně analyzujeme situaci přímo ve stáji (hodnotíme kondici zvířat, sledujeme TMR po stránce struktury, zamíchatelnosti, zjišťujeme spotřebu sušiny v jednotlivých skupinách, reakce na dříve provedené změny a mnoho dalších předem dohodnutých kroků ve spolupráci s vedoucím VKK panem Sibrem a na základě jeho dokonalé evidence. Při tom se držím v mnoha podnicích ověřených výživářských zásad – co nejmenší změny v krmné dávce v co nejdelším časovém období, stejně jako zásady – všechny komponenty krmné dávky krmit, pokud možno, každý den. Chovatel musí vědět ´proč dojí´, ale také ´proč nedojí´".

Ing. Martin Kaas, České Sano

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down