13.06.2005 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rekapitulace roku po vstupu do EU

Od zapojení České republiky do Evropské unie uplynulo již dvanáct měsíců. Vstup do unie zhodnotili z ekonomického pohledu, finančních podpor do agrárního sektoru i podpor vývozu hosté pozvaní na seminář Brněnských veletrhů a výstav, který se konal koncem března v Zubří.

Jedním z přednášejících, kteří hodnotili uplynulých dvanáct měsíců z obecného pohledu i z hlediska srovnávání, byl ředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE) doc. Ing. Dušan Vaněk, PhD. Podle jeho názoru je Česká republika do jisté míry specifická vysokým obsahem zornění dosahujícím v roce 2004 až 71,6 procent (což představuje nevýznamný posun proti roku 2003, kdy bylo 71,7 %. Dále je charakteristická nízkou hustotou dobytčích jednotek, vysokým zastoupením půdy v LFA (v rozsahu zhruba 50 % celkové výměry zemědělské půdy v roce 2004) a významnými regionálními rozdíly.
Z hlediska výkonnosti zemědělství v regionu střední Evropy se Česká republika řadí za vysokoproduktivní státy jako jsou Spolková republika Německo nebo Rakousko. „Intenzita využití půdy je u nás proti EU-15 podstatně nižší, ale také cena půdy nedosahuje úrovně obvyklé v unii,“ upřesňuje Vaněk. V produktivitě práce dosahujeme zhruba padesátiprocentní unijní úrovně, cena práce je v ČR čtyřikrát až pětkrát nižší než EU-15 (ale téměř dvakrát vyšší než v Polsku).

Podpora zemědělců
Podle údajů VÚZE podpory do agrárního sektoru rok od roku stoupají. Proti roku 2003 se dá v roce 2005 předpokládat celkový objem vynaložených finančních prostředků zhruba na úrovni 36 miliard Kč, přičemž se tato suma skládá z přímých plateb (část ze zdrojů EU, část z národního dorovnání – top up), cenových podpor, podpor OP a HRDP.
Do budoucna je podle Vaňka možné očekávat, že si udržíme dobrou konkurenceschopnost v rámci rostlinných komodit, bude pokračovat tlak na pokles stavů skotu a výrazné kolísání cen drůbežího i vepřového masa.

Nové země v rámci EU
Další část přednášky věnoval Vaněk rozšířené Evropské unii a pozici nově přijatých států v tomto společenství. V zemích „Pětadvacítky“ žije dnes kolem 450 miliónů obyvatel. Porovnání mezd a cenových úrovní v nových státech a Rakousku uvádí tabulka 1. Výsledkem je v nových zemích EU podle přednášejícího neuspokojivá produktivita práce, složitá finanční situace brzdící příliv dalších investic do zemědělství, nedostatek domácích značek pro odbyt na společném trhu a slabá pozice na trhu zboží s vyšší přidanou hodnotou. „Jako klad mohu uvést nižší ceny vstupů – za práci, půdu, materiál a další,“ upřesnil doc. Vaněk.
Pro srovnání s Českem zvolil přednášející sousední státy – Polsko, Slovensko a Maďarsko. Polsko je podle něj největším „vítězem“ na trhu. Posílilo své pozice především na trhu s hovězím a vepřovým masem, mlékem, pivem, cukrem, zeleninou a některými druhy ovoce. Česká republika uhájila svou pozici na trhu s cukrem, mlékem a hovězím masem. Slovensko boduje vyššími podíly na trhu především u cukru a mléka a Maďarsko na agrárním trhu charakterizují ztráty - především v oblasti živočišné výroby. I na trhu s obilím je na tom nejlépe Polsko, které si zajistilo stabilitu přiměřeným nárůstem produkce, zatímco Česko a Slovensko vykázaly značný nárůst produkce a velké přebytky. U našich východních sousedů přitom došlo ke znatelnému doplnění rezerv a tedy menšímu cenovému poklesu a k menšímu rozsahu intervenčních zásahů než v České republice. Maďarsko dokonce zdvojnásobilo produkci obilí, což má za následek obrovské přebytky, značný cenový pokles a vysokou potřebu intervenčních zásahů. „Souhrnně se dá říci, že výsledkem roku „poté“ je dobrá a špatná zpráva. Dobrou zprávou jsou vyšší podíly nových členů EU na zemědělských a potravinářských trzích unie, špatnou zprávou je sdělení, že úspěchy se zatím dostavují především v segmentech zboží s nižší přidanou hodnotou,“ uzavřel doc. Vaněk.

Investice do agrárního sektoru
Finančním podporám pro zemědělství se v Zubří věnovala Zuzana Nováková z odboru Řídící orgán OP ministerstva zemědělství. Pro zemědělské stroje byla prozatím vyčleněna dvě kola příjmu žádostí, první, které proběhlo mezi 31. květnem a 25. červnem 2004 a čtvrté v termínu 31. ledna až 25. února 2005. V prvním kole příjmu žádostí bylo v kategorii Zemědělské stroje předloženo 589 projektů (schváleno 185 za 272 mil. Kč) a v kategorii Pozemkové úpravy 180 projektů, z nichž bylo schváleno 165 projektů za 600 milionů Kč.
Pro investice do zemědělských strojů v letech 2004 až 2006 byla podle Ing. Novákové vyčleněno zhruba jedna miliarda korun s podporou max. 50 procent přijatelných výdajů (plus 5% zvýhodnění mladých zemědělců a 10% zvýhodnění za hospodaření v méně příznivých oblastech). Rozsah projektů se může pohybovat od částky 318 tisíc až po 31 milionů Kč. Pro investice do lesů, v rámci kterých je možné pořízení lesnických strojů, bylo v letech 2004 až 2006 vyčleněno celkem 223 milionů korun, podporuje se maximálně 50 % přijatelných výdajů a rozsah projektů činí 63 tisíc až 16 milionů Kč.

Czech Trade podporuje export
Jednou z přednášek semináře byla také prezentace firmy Czech Trade, což je Česká agentura na podporu obchodu, národní proexportní agentury Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
Jejím posláním je zvýšit exportní výkonnost a konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích prostřednictvím širokého spektra poskytovaných služeb a informací. Czech Trade pracuje na čtyřech úrovních služeb zákazníkům. První je orientována na ty, kteří se teprve chystají zahájit exportní činnost, další je určena těm, kteří již exportují, ale chtějí vstoupit na nové trhy, dále jde o hledání nových zákazníků a v neposlední řadě je řešena otázka marketingové podpory exportních firem v zahraničí.
Pro výše uvedené účely slouží konzultační střediska v rámci ČR (14 regionálních míst) a také 32 kanceláří v různých zemích světa (v Rusku jsou tři, v Německu dvě a v ostatních zemích v každé jedna).

Program Aliance
Z nabízených programů marketingové podpory se pro tuzemské výrobce zemědělské techniky, kteří většinou nejsou tak ekonomicky silní, se jako velmi zajímavý jeví program Aliance. Tento program vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programů podpory malého a středního podnikání, a to s platností od roku 2005 do roku 2006. Tento program je určen ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních trzích prostřednictvím:
 podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance, seskupení minimálně tří malých a středních podnikatelů (maximálně 25), jejichž výrobní program nebo sortiment se vzájemně doplňují pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti,
 prosazování myšlenky posilování spolupráce malých a středních podnikatelů v zahraničí.
Zajímavý projekt se připravuje i pro firmy, které si hodlají zřídit zastoupení v zahraničí.
V roce 2004 spolupracovala organizace Czech Trade se 108 firmami při realizaci 131 zakázek, takže se významnou měrou podílela na podpoře domácích firem při exportu jejich produkce na zahraniční trhy.

Tab. 1: Mzdy a ceny v EU
Země Hrubé měsíční mzdy
(eur - podle směnného kurzu) Cenová úroveň (%)
(EU-15 = 100 %)
Bulharsko 145 33
Rumunsko 179 33
Lotyšsko 298 42
Litva 306 45
Slovensko 346 46
Polsko 501 47
Česko 531 51
Estonsko 430 53
Maďarsko 541 53
Slovinsko 1083 73
Rakousko 2499 103

Pozn.: PKS (parita kupní síly; SK (směnný kurs)
PKS vyjadřuje směnný kurs Kč vůči EUR za hypotetického předpokladu, že by cenová úroveň v ČR byla na průměrné cenové úrovni EU.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down