01.08.2017 | 02:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2016

Cílem tohoto příspěvku je stanovení ročních nákladů v chovu dojených krav, určení celkové rentability a definování faktorů s největším vlivem na ekonomickou efektivitu chovu v ČR za rok 2016.

Chov dojeného skotu je důležitou součástí českého agrárního sektoru. Významnost produkce v ČR potvrzuje podíl tržeb za mléko na živočišné výrobě i na celkové produkci zemědělského odvětví. Strategie resortu MZe s výhledem do roku 2030 uvádí, že mléko v ČR představuje jednu z klíčových komodit z hlediska zachování vhodné struktury českého zemědělství (MZe, 2017). Za rok 2016 bylo dosaženo v agrárním sektoru rekordně vysokého zisku (odhaduje se 20,2 mld. Kč, tj. druhý nejvyšší zisk od roku 2000) a zvýšila se i celková výroba mléka o 38 mil. litrů a 1,3 % (ČSÚ, 2017). Chovatelé dojeného skotu se však v roce 2016 stále vypořádávali s přetrvávající mléčnou krizí, ve které nízké ceny mléka způsobovaly ztrátovost produkce. V první polovině roku 2016 se v ČR i v ostatních státech EU cena mléka nadále snižovala. V červenci byla v ČR v průměru 6,10 Kč/l, od srpna se cena zvyšuje a v prosinci 2016 již činila 7,50 Kč/l. I v prvních měsících roku 2017 pokračovalo zvyšování ceny mléka, která oproti prosinci 2016 byla v dubnu vyšší o 10 % (MZe, 2017). V nepříznivém období částečně kompenzovaly vzniklou ztrátu mimořádné podpory vyplácené chovatelům dojnic. Zejména v krizových situacích, kdy chovatelé hledají rezervy, je nezbytné znát svojí ekonomickou situaci a přijímat opatření směřující k větší efektivitě chovu.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MZERO0714.

 Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 1;

Ing. Jiří Burdych, MBA1,2;

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1

1VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves;

2VVS Verměřovice, s.r.o.

Celý článek najdete v NCH 7/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down