20.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Respiratorní syndrom a dyzentérie

Respiratorní a enterální choroby prasat se podílí největší měrou na neuspokojivé zdravotní situaci v jednotlivých chovech. Ročně v České republice uhyne následkem enterálních a respiratorních chorob 180 000 selat a prasat v předvýkrmové a výkrmové fázi.

Předpokladem dobrého zdravotního stavu stáda prasat je uplatňování celého komplexu organizačních, technologických, zoohygienických a veterinárních postupů, opatření a jejich funkční propojení. Sladit však působení vnějších vlivů s optimálními potřebami prasat je neuvěřitelně těžkou prací. Bez jakýchkoli výkyvů se nedaří tuto rovnováhu udržet ani v nejmodernějších technologiích s vysokou úrovní zoohygieny.
Pokud vycházíme z reálné situace v našich chovech prasat jeví se jako nejnaléhavější pro formování lepšího zdravotního stavu zajištění těchto požadavků:
Samotná, byť správně zvolená medikace nemůže suplovat selhání ostatních faktorů, její efekt je pak menší a v delším časovém horizontu prohloubení zdravotních problémů nezabrání.

Synergický efekt – výsledek účelové kombinace více léčiv

Synergismus lze označit jako součinnost dvou účinmých látek, při které se násobí bakteriostatická aktivita kombinovaných léčiv.
V našem případě se budeme zabývat synergismem mezi pleuromutiliny (Econor, Tiamutin) a skupinou tetracyklinů(chlortetracyklinové přípravky, Doxyvit). Při kombinaci těchto dvou skupin léčiv se umocňuje účinek proti nejzávažnějším původcům respiratorních a enterálních chorob prasat (Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchyseptica, Brachyspira hyodysenteriae,Lawsonia intracellularis ).
Míra synergismu se posuzuje tzv. FIC indexem. Základem FIC indexu je poměr minimálních inhibičních koncentrací (MIC) účinných látek v kombinaci oproti MIC samostatných účinných látek.

Stupnice posouzení míry synergismu:
1. Synergismus (součinnost)
2. Aditivní efekt (podpůrný efekt)
3. Indiference
4. Antagonismus

V případě kombinace pleuromutilinů s tetracykliny se efekt společného účinku proti výše uvedeným patogenům projevuje největší měrou jako synergický (tabulka.1) a hodnota MIC účinných látek v kombinaci se řádově ponižuje, což je významným faktorem prevence antibiotické rezistence (tabulka 2).

Pokusná práce
V provozním pokusu byl porovnáván vliv kombinované léčby na rozsah a charakter patologicko anatomických změn na plicním parenchymu prasat.(tabulka 3)

1. Kontrolní skupina (výchozí stav) - prasata ošetřena přípravkem chinolonové řady

2. Pokusná skupina - medikace KKS: přípravek Econor 50% premix + UNI-CTC 80 premix
(75 ppm valnemulin + 400ppm chlortetracyklin)
21 dnů na začátku výkrmové fáze
naskladňovací hmotnost 25 kg.

Zvolená léčba velmi účinně působila proti klíčovým postižením respirtatorního aparátu (enzootická pneumonie, aktinobacilární pleropneumonie). Souběžným postižením velkochovu byla dyzentérie prasat a tímto způsobem léčby došlo k utlumení klinických projevů ve výkrmové fázi.

Medikační program

Na základě přesvědčivých výsledků kombinace pleuromutilinů (Econor,Tiamutin) a tetracyklinů (CTC, Doxyvit) - využitím synergického efektu, byl sestaven společností Novartis doporučený medikační program :

Respiratorní a enterální choroby

Praktické využití synergického efektu:
- Násobí se účinek kombinovaných léčiv proti nejzávažnějším původcům onemocnění v chovech prasat.
- Stabilizace zdravotního stavu stáda prasat
- Dvojí efekt (enterální i respiratorní choroby)
- Nižší přímé ztráty
- Vyšší přírůstek, lepší konverze krmiva
- Vyrovnanost prasat ve skupinách
- Prevence antibiotické rezistence

Ing. Pavel Hasman, Novartis Animal Health

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down