01.12.2003 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Říjnové výběry býků na odchovně v Bohdalci

Chovatelské družstvo Impuls vzniklo v roce 2001, dnes je jeho členy 42 zemědělských podniků, které chovají přibližně 15 700 krav českého strakatého plemene. Prvořadým úkolem družstva je zajištění realizace šlechtitelského programu českého strakatého plemene podle celostátní koncepce příslušného svazu chovatelů.

Základním článkem šlechtění jsou matky býků. Výběry matek probíhají kontinuálně v průběhu celého roku při zajišťování dalších úkolů odborných pracovníků družstva. O kvalitě matek svědčí především jejich vysoká plemenná hodnota, vyjádřená v průměru 28 kg bílkovin.
Na výběr matek navazuje odchov plemenných býků na stanici v Bohdalci o celkové kapacitě 50 zvířat. Odchovná stanice byla uznána k 1. červenci 2001. Provozovatelem odchovny je Proagro Radešínská Svratka, a.s. Po výběru jsou býci přesunuti na inseminační stanici v Hradištku pod Medníkem, kde je s firmou Natural, s. r. o., smluvně zajištěn od každého býka odběr a uskladnění 3000 až 5000 inseminačních dávek, které jsou přednostně používány pro testovací připařování. Následně se býci odsouvají do odkladných stájí v Agro Liboměřice a v Proagro Radešínská Svratka.
Důležitým úsekem je testovací připařování mladých býků. Smluvně je zajištěna společná testace s Českomoravskou plemenářskou unií, firmou Natural a ISB Genetik Havlíčkův Brod. Testace býka trvá tři až čtyři měsíce. V členských podnicích se testuje na všech prvotelkách a jedné třetině jalovic, což představuje zhruba 25 % ze všech inseminací. Zvýšený rozsah testace vytváří předpoklady pro přesnější a spolehlivější odhad plemenné hodnoty býků a možnost jejich intenzivnější selekce. Působením genetického zisku s postupujícími generacemi dosahují dcery po testovaných býcích v průměru stejné užitkovosti jako v souhrnu po kladně prověřených býcích z předchozích generací. Z hlediska produkčních schopností prvotelek nemůže tudíž chovatel testovacím připařováním nic ztratit, naopak ekonomicky značně získá nákupem spermatu testovaných býků za čtvrtinovou cenu ve srovnání s prověřenými býky.
Cílem chovatelského družstva Impuls je podle slov jeho předsedy Josefa Cetkovského zajistit dostatek kvalitního spermatu za dostupné ceny. K tomu napomáhá i spolupráce s inseminační stanicí v Grubu.
Nová inseminační stanice
Vlastní přehlídka býků se konala týden před základními výběry 10. října. Návštěvníkům se představilo pět býků připravených k základnímu výběru a osm býků po otcích Hippo, Regio, HG-141 a MKM. Nejlepším býkem, předvedeným k základnímu výběru, byl jednoznačně syn MKM 221 (otec matky MOR 59) s číslem 118367 689. Tento plemeník je v majetku CHD Impuls a chovatelem je ZD Výšovice. Dosáhl přírůstku v testu na úrovni 1524 g, přírůstku od narození potom 1459 gramů za den. Hodnotitel vyzdvihl kromě výborného přírůstku a predikované PH +44 kilogramů bílkovin také exteriér, zvláště pevné spěnky a optimální tělesný rámec.
Vlastní test ukončilo celkem pět býků, počet vrstevníků se ustálil na 47. Býci dosáhli průměrného přírůstku v testu na úrovni 1482 gramů (od narození 1335 g). Jeden býk byl vyřazen z důvodu zdravotních problémů, jeden nedosáhl požadovaného přírůstku, dva býci byli vybráni do inseminace a poslední bude působit v přirozené plemenitbě.
Návštěvníci přehlídky býků se zároveň zúčastnili i slavnostního zahájení stavby nové inseminační stanice. Stávající odchovna je plná, což na jedné straně vede k žádoucímu zpřísnění selekce pro výběr a nákup býků, na straně druhé ale tato skutečnost poněkud omezuje aktivity Impulsu. V nové stanici na vlastním pozemku o rozloze 1,6 ha vyroste volná stáj o rozměrech 81 x 18,3 metrů s dvaceti kotci pro čtyři kusy a 13 individuálními kotci. Celková kapacita inseminační stanice se tak vyšplhá až na 93 zvířat. První testovaní červenostrakatí býci se naproti stávající odchovně v Bohdalci objeví zhruba za rok.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down