14.03.2022 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rok 2021 nebyl příznivý na kvalitu objemných krmiv        

V porovnání s předchozími ročníky nebyl uplynulý rok příznivý. Na kvalitu objemných krmiv má vliv jak dostatek vláhy, tak i teplota, a to především v období vzcházení a počátečního růstu a vývoje rostlin.

Zásadním problémem v roce 2021 byly velice nízké teploty (průměr ČR) v březnu (2020 – 6,31 °C, 2021 – 4,15 °C), v dubnu (2020 – 11,69 °C, 2021 – 8,22 °C) a v květnu (2020 – 14,12 °C, 2021 – 13,78 °C). Tyto měsíce s nízkou teplotou ovlivnily jak počátek prvních sečí, tak i jejich živinovou kvalitu. Nízké teploty měly zásadní vliv na vzcházení a růst silážní kukuřice. Nejenom teploty ovlivnily vývoj kukuřice, ale i srážky (průměr ČR), které se v letních měsících pohybovaly kolem 100 mm a v srpnu spadlo až 135 mm. Počasí zapříčinilo, že porosty byly narostlé a plně vegetovaly a tím se sklizeň kukuřice oddalovala pro nízkou sušinu stonku a nevyzrálost zrna. Tyto okolnosti se také podepsaly na kvalitě siláží z kukuřic.   

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. od roku 1997, a to je již 25 let, zadává rozbory krmiv do databanky krmiv, statisticky je vyhodnocuje a porovnává kvalitu objemných krmiv za poslední rok s jednotlivými uplynulými ročníky. Hodnocení krmiv vychází ze systému monitoringu analytických rozborů krmiv v rámci ČR. V databance krmiv je do konce roku 2021 shromážděno již 101 783 rozborů. Počty rozborů provedených klasickým postupem klesají, protože se stále více zavádějí rozbory pořizované metodou NIRS (infračervená spektroskopie). Bohužel tato metoda ne vždy udává správné výsledky stanovených živin v krmivech a pak výpočty krmných dávek stanovené na těchto rozborech mohou být problematické. Také tato metoda není schopná rozborovat minerální látky a navrhování minerálních směsí se pak jen odhaduje.

V databance jsou archivovaná pouze krmiva, analyzovaná ve vybraných laboratořích v ČR, které splňují stejná kritéria hodnocení a výpočtu tak, aby v daném časovém úseku bylo možné jejich porovnání. Protože velikost tabulek se neustále zvětšuje, museli jsme tabulky zmenšit. Do tabulek jsme dali první rok sledování a posledních pět ročníků. Celkové průměry v tabulkách jsou však za celých 25 roků sledování. Pokud by někdo potřeboval celé tabulky, budou zveřejněny na stránkách www.agrokonzulta.cz.

Ing. František Mikyska

AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o.

Kontakt: mikyska@agrokonzulta.cz

Celý článek najdete v Našem chovu 3/2022.* 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down