17.06.2004 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ruzyně má veterinární stanici

Okamžikem vstupu České republiky do Evropské unie padly pozemní hranice nejen pro pohyb osob, ale i pro přepravu zvířat nebo živočišných produktů. Pro veterinární kontrolu tak zbyla pouze hranice vzdušná, kterou zajišťuje nově postavená Pohraniční veterinární stanice Praha-Ruzyně.

Výstavba Pohraniční veterinární kontrolní stanice Praha-Ruzyně (PVS) zahrnovala lokaci nové budovy pohraniční veterinární kontroly na mezinárodním letišti v Ruzyni, včetně veškerého technického vybavení v návaznosti na stávající infrastrukturu, terénní úpravy a oplocení. Konečným příjemcem zakázky byl státní podnik Česká správa letišť, který současně odpovídal za přípravu podmínek a provedení výběrového řízení a za realizaci stavby podle smlouvy. Provozovatelem stanice jsou České aerolinie, a. s., realizací stavby byla pověřena společnost Zlínstav, a. s., a implementační agenturou zodpovědnou za řádnou realizaci projektu je Centrum pro regionální rozvoj ČR, zřízené při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Slavnostní zahájení provozu
Veterinární stanice, která se nachází v prostorách cargo pražského letiště, je plně schválena ze strany EU jako vstupní kontrolní bod živých zvířat a živočišných produktů, jež přicházejí do unie z třetích zemí. Realizace projektu byla jednou z podmínek vyjednávání o přístupu České republiky k Evropské unii. Při příležitosti slavnostního zahájení provozu se 2. června 2004 v prostorách ruzyňské veterinární stanice sešli zástupci všech zúčastněných stran.
„Jsem rád, že se nám povedlo v krátkém časovém úseku zprovoznit novou budovu pohraniční veterinární správy a zároveň mě těší to, že tento projekt ve značné míře podpořila Evropská unie,“ prohlásil na úvod slavnostního otevření generální ředitel České správy letišť, s. p., Ing. Martin Kačur. Otevřením PVS se podle jeho slov i pražské letiště zařadilo na úroveň vyspělých evropských letišť.
Ústřední ředitel státní veterinární správy MVDr. Josef Holejšovský zdůraznil, že projekt výstavby pohraniční veterinární stanice, který probíhal od poloviny roku 2003, zahrnoval celkem tři etapy. V první fázi byla vybudována moderní pohraniční veterinární stanice tak, aby plně vyhovovala standardům Evropské unie, v další fázi došlo k dodávce technického vybavení a v závěru projektu proběhlo speciální školení pro veterinární sektor. Výstavba stanice byla přitom financována z fondů PHARE Evropské unie ve výši okolo 1,2 milionu euro, další dvě etapy pak z národních fondů České republiky (zhruba 700 tisíc euro).
„Stanice je určena především pro zvířata v zájmových chovech a sportovní koně, nikoli pro skot a další hospodářská zvířata,“ upřesnil ředitel SVS. Dále se zde odbavují produkty živočišného původu určené jak pro humánní, tak nehumánní účely (krmiva, vakcíny atd.). Pohraniční stanice je již funkční, od prvního května odbavili pracovníci Městské veterinární správy v Praze několik desítek zásilek.
Posvěcení z unie
Součástí akce bylo i odhalení pamětní desky, jehož se ujal Ing. Kačur společně se zástupcem delegace Evropské komise v České republice Ruudem van Enkem. Ten mimo jiné zdůraznil důležitost otevření pražské pohraniční veterinární stanice, jíž považuje za klíčový příspěvek České republiky ke zlepšení zdravotního stavu lidí i zvířat v celé Evropské unii.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down