21.08.2001 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sano koncepce výživy podle dr. Gerstädta přináší farmě v Lukavci další úspěchy

V několika minulých číslech Našeho Chovu jsme čtenáře informovali o Sano konceptech výživy vysokoužitkového skotu podle poradce Sano dr. Petera Gerstädta. V následujícím článku chci prezentovat konkrétní výsledky farmy v České republice, kde byl uvedený koncept výživy s úspěchem zaveden na přelomu února a března letošního roku.

Nedaleko Lovosic v obci Lukavec podnikají soukromě hospodařící rolníci manželé Hlaváčkovi společně s panem Zdeňkem Boučkem. V prosinci roku 1992 zprivatizovali na základě privatizačního projektu farmu Lukavec, která byla součástí Státního statku Lovosice. Farma Lukavec se vyznačovala i v minulosti pokrokovým přístupem k chovu mléčného skotu. Již v roce 1983 byla na zdejší farmě zprovozněna volná porodna a od roku 1985 se využívá vzdušný odchov telat v boudách. Z důvodu zlepšení kvality objemného krmiva si v roce 1994 pronajali polnosti o rozloze 200 ha, na kterých začali pěstovat kukuřici, vojtěšku a krmné obilniny. Dnes již vlastní 300 ha polí, na kterých pěstují nejenom krmné, ale i potravinářské plodiny. Chod celé farmy zajišťuje krom majitelů pouze dalších 10 zaměstnanců.
Odchov telat se dříve prováděl extenzivně na pastvě ve vyšších polohách Českého středohoří. Nyní jsou telata po 14 dnech života z Lukavce převezena do zemědělské společnosti Astur Straškov a zde jsou smluvně odchována. Býčci zůstávají většinou ve výkrmu a jalovice se vrací z intenzivního odchovu nazpět. Následně se při hmotnosti 390 až 410 kg zhruba ve věku 14 měsíců zapouštějí. Celkem 250 dojnic a 30 býčků je volně ustájeno. Dojnice jsou rozděleny do pěti sekcí podle laktace a příslušné KD jsou složeny podle úrovně laktace dojnic v horní třetině dané skupiny. Každá sekce se krmí individuální krmnou dávkou, společně s dojnicemi stojícími na sucho se připravují i vysokobřezí jalovice. Směsná krmná dávka se zakládá jednou denně ráno míchacím krmným vozem. Rovněž denně se vyhrnuje krmiště a nastýlá se slámou. Lehárna se vyhrnuje jednou týdně, ale bohatě se přistýlá slámou dvakrát do týdne. Kvalitní péči o dojnice a optimálně sestavenou krmnou dávku prozrazuje i hodnocení paznehtáře – celkem pět nemocných nohou u čtyř z 250 krav a rovněž hodnocení výsledků reprodukce.
Rybinová dojírna 2x10 stání je čištěna dezinfekčními prostředky značky Mero, přípravky RD, SP. Pro péči o mléčnou žlázu dojnic zde používají přípravek Mero DIP.
V Lukavci přistoupili na Gerstädtův systém na doporučení odborného poradce Sano Ing. Petra Končického, který stanovil krmné dávky a pomohl s organizací chovu.
Základní princip výživářského konceptu Dr. Gerstädta spočívá ve vytvoření takových podmínek v bachoru, aby byl podpořen maximální rozvoj a udržení biomasy. Tím se docílí stabilita bachoru po celou dobu života dojnice a zamezí se celé řadě výživou podmíněných onemocnění. Předpokladem pro uvedenou metodu je krmení vysokoužitkových dojnic během celého roku stejnou KD naředěnou podle užitkovosti kvalitní slámou nebo senem, v období stání na sucho rozšířenou o další minerální látky pro zlepšení profylaxe mléčné horečky a zlepšení celkového zdravotního stavu, zdraví paznehtů a vemene. Neméně důležité je i stanovení optimálních koncentrací živin na jeden kilogram sušiny a to NEL, NL a vlákniny, k vytvoření předpokladů pro navýšení užitkovosti a zamezení vzniku možných poruch ovlivňujících reprodukci (hnisavé výtoky), onemocnění končetin, metabolické poruchy a další.
Krmná dávka je složena z kukuřičné siláže, vojtěškového sena, kvalitní krmné slámy a směsi pro vysokoprodukční dojnice (pšenice, ječmen, sójový extr. šrot, řepkové výlisky a Sano TMR Pansan: vyvážený poměr Ca:P, vybraný komplex vitamínů a mikroprvků, hydrogenuhličitan sodný). Pro dojnice v období stání na sucho a pro vysokobřezí jalovice je KD rozšířena ve třetím týdnu před otelením o Sano Optisan, který v tranzitní době zásluhou svého složení zajistí mobilizaci parathormonu a tím efektivní prevenci mléčné horečky, následně dobrý start laktace (Mg, J) a zdraví po otelení (vitamíny D, E), zdravé vemeno a optimální ochranu kůže a paznehtů (Zn).

„S ohledem na potřebu dalších investic je pro nás nutností nadále zvyšovat užitkovost. Naším cílem je navýšení mléčné užitkovosti na 10.000 litrů mléka v co nejkratší době. Právě zde vidím cestu, jak získat finanční prostředky a zajistit další prosperitu naší farmě,“ prozrazuje pan Zdeněk Bouček. „Zásluhou zavedení Gerstädtova systému u nás na farmě a vazba na nové výrobky Sano, řady TMR, které jsou koncipovány právě na využití nových poznatků dr. Gerstädta se nám podařilo téměř skokově zvýšit užitkovost o více než 20 %,“ navazuje na pana Boučka paní Hana Hlaváčková, spolumajitelka farmy v Lukavci. „Existuje řešení,“ dodává Ing. Petr Končický, odborný poradce Sano. „V současné době nastoupenou cestou, dodržování krmných dávek, užíváním osvědčených minerálně-vitaminových přípravků od společnosti Sano a použitím kvalitních objemných krmiv se dostaneme za nedlouho k vytýčenému cíli. Jsem přesvědčen, že zásluhou uplatnění našich společných zkušeností a zásluhou spolehlivých výrobků Sano se farma v Lukavci dostane brzy na špičku mezi chovy ve Severočeském kraji.“

Ing. Martin Kaas, České Sano

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down